Oddíl předškolní děti

Náš oddíl předškolních dětí patří mezi oddíly sokolské všestrannosti v Sokole Poděbrady. Navštěvují nás většinou děti od 4 – 7 let, ale máme i děti mladší, když se bez problémů zapojí do cvičení a vydrží hodinu bez maminek, které mají vyhrazené místo na balkoně. Na cvičení se scházíme 2 x týdně v naší velmi dobře vybavené tělocvičně. Cvičební hodinu nezačínáme jinak, než nástupem a sokolským pozdravem „zdar“, který děti doslova „zakřičí“ na celou tělocvičnu. Následuje rozběhání spojené s rozcvičkou a poté, dětmi velmi oblíbené, cvičení na nářadí. Cvičíme na kruhách, švédské bedně, hrazdě, kladince, koberci. Dále se děti učí šplhat na tyči, házet tenisovým míčkem či trefovat se na malý basketbalový koš, kopat na bránu, zacházet se švihadlem, obručemi, často používáme ringo kroužky a skákací míče či míčky hopíky.

V roce 2012 jsme se zúčastnili se skladbou „Člověče, nezlob se“ všesokolského sletu v Praze.

Dále pořádáme Mikulášské nadílky, dětské karnevaly či honby za pokladem.

Neváhejte a navštivte nás!