Zdraví a dobrá tělesná kondice

Sokolská všestrannost jako hlavní programová činnost v sokolských jednotách má velký význam především pro zdraví a dobrou tělesnou kondici.

Kombinuje činnosti

  • aerobní, – tj.činnosti vykonávané se zvýšenou intenzitou v delším časovém úseku, organizmus je do činnosti zapojen jako celek. Tato činnost je náročná na činnost srdce a plic, podporuje plicní ventilaci a účelné využití kyslíku. Jde o činnost rozvíjející celkovou vytrvalost.
  • rozvoj svalové síly – tj. aktivity, které rozvíjejí svalové statické i dynamické schopnosti (svalovou vytrvalost) dobře vyvinuté svalstvo zabezpečuje jeho funkční schopnosti, má vliv i na formování postavy. Umožňuje zdolávat fyzickou zátěž s minimálním úsilím.
  • rozvoj obratnosti, pohyblivosti a koordinace – tj. cvičení, která se věnují především pohyblivosti páteře a kloubního systému. Důležité především při sedavém způsobu života.

K dispozici máme testy s dobře zpracovanými výkonnostními tabulkami. Podle těch může být srovnávána výkonnost i u různých věkových skupin. Z těchto testů jsme vybrali pět, ve kterých jsou zařazeny a měřeny cviky ze všech skupin těchto činností.