Svěcení praporu

Poděbradská TJ Sokol má nový prapor.

Přesněji řečeno se jedná se o repliku, která je dokonale zhotovena podle originálu z roku 1947. Protože původní prapor je již poněkud vetchý, má vysokou historickou cenu a je majetkem muzea, rozhodl se výbor TJ opatřit si přesnou kopii. Ta se dokonale podařila, a protože je majetkem TJ Sokol Poděbrady, může s ní konečně nakládat libovolně dle potřeby.

Sokolové si potrpí na vznešenou symboliku a společenské události již od začátku své organizace. Proto se v neděli 27. října t.r. dopoledne sešlo několik zástupců TJ Sokol Poděbrady v čele se starostou Ing. Radkem Smejkalem v kostele Církve Československé husitské, aby zde paní farářka ThMgr. Drahoslava Benešová prapor vysvětila. Předcházela nedělní bohoslužba, při níž praporečník poděbradské jednoty, Jiří Havlík, který je též staršinou církve, hrdě stál při oltáři a držel nový prapor, čekaje na okamžik svěcení. Paní farářka při bohoslužbě připomněla úlohu Sokolů v historii českého národa, hovořila k přítomným, a m.j. citovala T.G. Masaryka:“ Nebýt legionářů a sokolů, nebyla by ani Československá republika.“

O historii poděbradských sokolských praporů mi připravil zajímavé údaje Mgr. Petr Šorm z Polabského muzea: „První zmínka o praporu poděbradské Jednoty pochází z roku 1870, kdy byl o masopustu v sále U zeleného stromu pořádán sokolský ples a při něm se uskutečnila loterie ve prospěch jeho pořízení. První prapor byl jednoduchý, na červené straně nesl nápis SOKOL PODĚBRADSKÝ, na bílé Tyršovo heslo TUŽME SE! Sokolové ho používali při slavnostních příležitostech a vlál např. v roce 1876 na pohřbu prvního sokolského starosty  Hynka Šantla. V roce 1881, kdy byla poděbradská jednota obnovena, ho tři poděbradské ženy ozdobily stuhami, jež nese dodnes. Přestože se Sokol usnesl už v roce 1888 pořídit nový prapor, sloužil tento první svému účelu více než 60 let. Během dlouhé doby používání zestaral a tak se výbor v roce 1924 usnesl, že je třeba ho vyměnit. Původní prapor byl věnován poděbradskému muzeu.

O návrh nového praporu byl požádán nymburský malíř Hanuš Bohdan. Byl na něm vyobrazen poděbradský zámek od východu. Doplňovalo ho heslo vybrané ze soutěže mezi členy jednoty a předložené jednatelkou TJ V. Boučkovou: VLASTI ZDAR! Prapor byl slavnostně rozvinut při tělocvičné akademii 30. dubna 1931. Nedožil se však ani deseti let své existence: 13.4.1941 byl zabaven nacistickými okupačními úřady a zničen.

Po osvobození byl pořízen nový prapor. Zhotovily ho chovanky Jedličkova ústavu v Praze. Podle návrhu poděbradského učitele a kronikáře Jednoty Čeňka Kláska byl na něm vyšit pomník krále Jiřího s heslem: PRAVDA VÍTĚZÍ. Byl hotov v roce 1947 a představen o rok později, při příležitosti oslavy 85 let trvání Jednoty. Ani on svému účelu nesloužil dlouho. Během komunistického režimu jej opatrovala MUDr J. Helichová, která ho i s dalšími sokolskými památkami věnovala Polabskému muzeu, v jehož sbírkách je uložen dodnes.“

Josef Bubeník

  • Aerobik master class

    Dobrý den, ráda bych se zpoždění , ale přeci jen informovala o soutěžích, kterých se zúčastnily děti z oddílu aerobiku […]

  • Letní soustředění stolního tenisu

    Dne 3.7.2014 se v rámci soustředění dětí a mládeže na TJ Sokol Poděbrady konalo tréninkové odpoledne s Tomášem Pavelkou, bývalým […]

  • ROZVRH HODIN
  • Úspěšná sobota aerobiku

    Dobrý den, ráda bych Vás informovala o úspěšné sobotě 17.10.2015 pro náš oddíl aerobiku T.J.Sokol Poděbrady. V tento den jsme […]