ZÁPIS ze 6. schůze výboru dne 2.9. 2013

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Kodešová Zdislava, Sobotková Monika, Obr Jiří, Mgr, Doležalová Věra, Vach Michal, Ing. Kodeš Radovan, Fingerová Lucie, Szabóová Monika, , Havlík Jiří, Semirádová Helena

Omluveni:      Ing. Prokůpková Jana

 Hosté:   

1.     Přivítání, volba zapisovatele a schválení programu, čtení zápisu minulé schůze.

2.     Technická komise výboru předložila výsledek svého jednání a požádala o schválení investice do:

 

Kontrola zadání technické komise ze schůze 5/2013:

a.    Vsakovací jímka,   úkol pokračuje

b.    Vchodové dveře do sokolovny úkol pokračuje

3.     Finanční toky (Bod. Č.12, schůze 4/2011) – úkol na březen 2014

4.     Bod 5 schůze 3/2013: Almanach dokončen – výtisky rozdělujeme. Odměny za vykonanou práci pro Moniku Szabó za almanach, organizaci při akademii a kroje, Martina Szabó za přípravu DVD akademie a Tadeáše Klabana za tvorbu layoutu almanachu:

5.    Bod 5, schůze 5/2031 – almanach vytisknut                                   Úkol splněn

6.     Bod 8, schůze 2/2013 : Úkol 19 schůze 6/2012: společnost Nýdr  s.r.o. má u nás neoprávněně sídlo, na základě podpisu „souhlasu“ Ing. Ďurčanským. JUDr. Svoboda nám připraví podání na soud, aby došlo ke zrušení sídla.              Úkol probíhá

9.     Bod 17, schůze 3/2013 instalace wifi zařízení v malém sálu a poskytnutí omezeného volného internetu po sokolovně. Úkol

10.  Bod 18, schůze 3/2013 výměna a rozšíření kamer kamerového systému    Úkol trvá

11.  Úkol VH – způsob jak zajistit uložení finančních prostředků na gymnastickou halu – Úkol pro všechny členy výboru

13.  Bod 13, schůze 5/2013 Výroba repliky praporu a oprava historického – Výbor se rozhodl dát vyrobit repliku historického praporu. Je třeba podat žádost o dotaci na ČOS přes odbor vzdělavatelů. Úkol probíhá

14.  Bod 14, schůze 5/2013 Br. Smejkal předal informace o městském dotačním systému. Jako hlavní bod zdůraznil, že je třeba sledovat termín vydání dotačních poukázek pro děti a seniory. (??1.9.2013 do 31.10.2013??).

15.  Město Poděbrady uspořádá všeobecnou poděbradskou výstavu v termínu 28.9.2013 – 13.10.2013, ke které jsme se přihlásili Úkol

16.  Br. Obr vyhodnotil stav výdeje pamětních mincí. Zbylé nabídneme župě a ČOS (J.Prokůpková) a následně na všeobecné poděbradské výstavě.  Úkol

17.  Návrh na přijetí nového člena

 

Příští schůze: 11.11.2013 v 16.00 zasedačka TJ

Zapsal Ing. Radek Smejkal
V Poděbradech dne 2.9.2013