ZÁPIS ze 7. schůze výboru konané dne 11.11. 2013

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Kodešová Zdislava,  Obr Jiří, Mgr, Doležalová Věra, Vach Michal, Ing. Kodeš Radovan, Szabóová Monika, , Fingerová Lucie,

Omluveni:      Ing. Prokůpková Jana, Sobotková Monika, Semirádová Helena, Havlík Jiří,

Hosté:   

1.     Přivítání, volba zapisovatele – br.Obr, schválení programu, čtení zápisu minulé schůze.

– akutní oprava sprch a šatny – pravděpodobně dřevomorka – vlhkost ze sprchy dolní šatna – pokusit se odstranit zatékání a likvidace prozatím postřikem – zjistit rozsah škod – zda je to opravdu dřevomorka a navrhnout opravu – pravděpodobně prázdniny

– stav vsakovací jímky – úkol probíhá

– rekuperace pro MS – pozvat firmu na konzultaci na místě Úkol

2.  Informace o schůzi technické komise –

b.    Vchodové dveře do sokolovny – zadáno ocenění v provedení masiv dub cena 25000+DPH, br. Vach zjistil dodavatele zámku ovládaného kartou – dojednat detaily systému s dodavatelem IVR úkol pokračuje

3.     Finanční toky (Bod. Č.12, schůze 4/2011) – úkol na březen 2014

4.     Bod 5 schůze 3/2013: odměny za almanach – Úkol splněn

5.   Bod 8, schůze 2/2013 : Úkol 19 schůze 6/2012: společnost Nýdr  s.r.o. má u nás neoprávněně sídlo, na základě podpisu „souhlasu“ Ing. Ďurčanským. JUDr. Svoboda nám v prosinci připraví podání na soud, aby došlo ke zrušení sídla.  Úkol probíhá

6.     Bod 17, schůze 3/2013 instalace wifi zařízení v malém sálu a poskytnutí omezeného volného internetu po sokolovně. Velký sál zapojen a funkční – malý sál připravena kabeláž.   Úkol probíhá

7.  Bod 18, schůze 3/2013 výměna a rozšíření kamer kamerového systému      Úkol trvá

8.  Úkol VH – způsob jak zajistit uložení finančních prostředků na gymnastickou halu – Úkol pro všechny členy výboru trvá

9.  Bod 13, schůze 5/2013 Výroba repliky praporu a oprava historického –Replika hotova včetně žerdě a obalu.   Úkol splněn

10.  Město Poděbrady uspořádalo Všeobecnou poděbradskou výstavu. Děkujeme ses. Rožová a Szabóové za přípravu podkladů pro městské kulturní centrum.    Úkol splněn

11.  Br. Obr vyhodnotil stav výdeje pamětních mincí. Zbylé nabídneme župě a ČOS (J.Prokůpková) a následně na všeobecné poděbradské výstavě.  Úkol probíhá

12. Nájemce Squashe pan Trnka sjednal slevu na nájemné v podobě vypuštění nájmu za měsíc říjen a listopad 2013 a červenec a srpen 2014. Sám zlevní nájemné movitého vybavení své podnájemkyni. Výši této slevy nebudeme zveřejňovat.  Úkol splněn

13. Br. Kodeš navrhuje zaměstnat na DPP na drobné práce a úklid šikovného důchodce. Výbor souhlasí  Úkol probíhá – br. Havlík zatím vázán

14. Župa Tyršova zadala výrobu repliky desky na fasádě – naše bude sejmuta a poslouží jako podklad – současně se nabízí možnost nechat za 14000Kč vyrobit plastovou repliku pro naši TJ a originál umístit v prostorách sokolovny. Replika hotova a umístěna ne fasásdě, originál bude umístěn v prostoru schodiště. Výbor souhlasí  Úkol splněn

15. Školení na nový Občanský zákoník pořádané župou – účastníci br. Vach Michal a ses. Doležalová Věra – br. Vach zašle návratku

16. Dotace na činnost Město Poděbrady – připraví oddíly – seznamy členů pro výkaz výsledků na požádání zašle br.Obr v excellu. Úkol

17.  Nový web SokolPodebrady.cz – zpracoval Petr Žák – děkujeme.

18. Žádost o dotaci na prapor zaslána na ČOS vzdělavatelský odbor – Br, Obr zjistí stav žádosti  Úkol

19. Časopis Sokol 09/2013 problematika BOZP – informace rozešle br. Obr Úkol

20. Rozšíření parkování na část hřiště – třeba zajistit sílu na úklid, pak bude rozšíření možné  – br.Obr Úkol

21. Dotaz na Župu, aby se zdržela v zápisech používaní zkratek – není tomu dostatečně rozumět – br.Obr Úkol

22. Příprava dotací na údržbu roku 2014 – je třeba připravit podklady v očekávání vypsání grantů Kraje a MŠMT a hlídat termíny. Úkol J. Obr a R. Smejkal

Příští schůze: 13.1.2014                                         v 16.00 zasedačka TJ

Zapsal Ing. Radek Smejkal
V Poděbradech dne 11.11.2013

 • Pozvánka na odpoledne s Tomášem Pavelkou

  Pozvánka na odpoledne s Tomášem Pavelkou, věnovanému dětem a přátelům TJ Sokol Poděbrady 01.07.2014 18:36 Zveme všechny hráče, trenéry, děti, […]

 • Finále soutěže Bohemia Aerobic Tour

  Dobrý den, ráda bych Vás informovala o víkendových úspěších naše oddílu T.J.Sokol Poděbrady oddíl aerobiku a také o finále soutěže Bohemia Aerobic Tour, […]

 • Vyšlo květnové vydání časopisu Sokol

  Mladí basketbalisté ze Sokola Pražského vybojovali titul mistrů republiky, rovnou tři mistrovské tituly vybojovaly týmy Sokola Příbram na mistrovství České […]

 • Finále Miss aerobik

  Ve finále Miss aerobik, které se uskutečnilo v TOP Hotelu Praha neděli 24. listopadu měl své zastoupení o oddíl aerobiku […]