Provedená údržba v roce 2013

Revize

Revize komínů 2 465
Revize  kotlů 7 163
Revize hasicích přístrojů 2 178
Revize TV nářadí 6 600
Revize  kotelny, plyn.potrubí a tl nádob 4 944
Revize plyn.spotřebičů 8 445
Revize elektroinstalace a ruč. el. nářadí 12 112

Celková cena revizí

43 907

Opravy

Montáž čidel ke světlům vstup, schodiště, WC 1p, schodiště do 2pm WC 2patro 39 989
Oprava oplechování  hřebenu malého sálu a výměna poškozených šablon 13 720
Oprava dešťových svodu z terasy squash 1 800
Oprava tepelné izolace podlahy nad malým sálem 40 930
Oprava fasády po zasekání přívodního kabelu do rozvaděče TJ 12 330
Oprava kotlů Hydrotherm 2 692
Terénní úpravy – vjezd na hřiště 2 602
Kontejner úklid hřiště 3 442
Opravy na budově a nářadí 17 160

Celkem opravy 

134 665

Investice

Vsakovací jímka na zahradě

211 249

Plán na rok 2014

Revize komínů 2 465
Revize  kotlů 7 163
Revize hasicích přístrojů 2 178
Revize TV nářadí 6 600
Revize  kotelny, plyn.potrubí a tl nádob 4 944
Revize plyn.spotřebičů 8 445
Revize elektroinstalace a ruč. el. nářadí 12 112

 Celková cena revizí

43 907

Opravy

Oprava tepelné izolace podlahy nad malým sálem 35 795
Výmena oken kanceláře přízemí 1. čast 42 200
Výměna dveří HV + elektrinika zámek 100 000
Oprava odpadů sprch VS 1.patro 80 000
Oprava podlahy v šatně VS 1.patro + lino 50 000

Celkem opravy 

307 995