Běh starosty města Poděbrady

12.4.2014 – běh pana starosty – děvčata do 12let a na bedně členbky našeho oddílu 1.Anežka Procházková, 2.místo Andrea Štěpánková a na 3.místě Barbora Hrodková. M