ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ konané dne 9.6. 2014

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, Mgr. Vach Michal, Szabóová Monika, Fingerová Lucie,Havlík Jiří, Doležalová Věra

Omluveni:      Ing. Prokůpková Jana, Sobotková Monika, Semirádová Helena,

Úvod

 1. Přivítání – br. Smejkal, volba zapisovatele – br.Smejkal. Ověřovatel zápisu – br.Obr, schválení programu – schválen, čtení zápisu minulé schůze.

Technická komise, investice, opravy a renovace

 1. Zpráva technické komise a starosty o investicích a opravách:

a)  Akutní oprava sprch a šatny kvůli nálezu dřevomorky. Úkol probíhá

b)  Vchodové dveře do sokolovny. Úkol splněn

c)  Systém rekuperace pro MS – nabídka 281.500,- – realizace možná pouze se získáním dodatečných financí – zateplení půdy nad MS dočasně problém vyřešilo, budeme sledovat, zda je rekuperace vůbec potřebná. Dle konzultace se stavebním inženýrem máme kontrolovat případný výskyt plísní. Pokud se neobjeví, rekuperaci nedoporučuje. Větrat zadním oknem – horní částí nejlépe.   Úkol

d)  Bod 17, schůze 3/2013: Instalace wifi zařízení – Úkol probíhá

e)  Bod 18, schůze 3/2013: výměna a rozšíření kamer kamerového systému      Úkol probíhá

 1. 2.    Zadat Ing. Arch. Sobotkovi, aby posoudil vhodné řešení přístřešku u vstupu do kanceláře nad schody u brány do areálu a řešení plotu se sousedem panem Vrátným. Zastínění velkého sálu pro účely badmintonu – připravíme vlastní návrh el. ovládaných vnitřních rolet/žaluzií – Úkol probíhá
 2. Plánované investice, opravy a renovace na tento rok jsou již v rozsahu cca 300tisíc. Další velké investice bez dotace nedoporučujeme.

 

Trvalé a dlouhodobé úkoly

 1. Bod 12, schůze 4/2011: Finanční toky– úkol na březen 2015
 2. Bod 8, schůze 2/2013: Úkol 19 schůze 6/2012: neoprávněné sídlo společnosti Nýdr  s.r.o. řeší JUDr. Svoboda.  Úkol probíhá
 3. Bod 22, schůze 7/2013: Příprava dotací na údržbu roku 2014 – je třeba připravit podklady v očekávání vypsání grantů Kraje a MŠMT a hlídat termíny. – Připravit žádost na dotaci pro elektroinstalace a světla v VS a výměnu oken ve VS a dalších částech budovy. Úkol J. Obr a R. Smejkal

 

Ostatní úkoly minulých zápisů

 1. Bod 13, schůze 7/2013: a Bod 20, schůze 7/2013: Rozšíření parkování na část hřiště – zakázka zadána – realizace o prázdninách. Úkol probíhá
 2. Bod 15b, schůze 1/2014:Pojištění – br. Obr zajistil obnovu pojistky vnitřního vybavení (nemovitost nám pojišťuje ČOS), – úkol splněn.

Pojištění odpovědnosti trenérů ještě řešíme  – úkol br. Smejkal

 1. Bod 17, schůze 1/2014: Přebory sokolské všestrannosti ve sportovní gymnastice a šplhu

a) odměny byly vyplaceny – M.Rožové (300) a V. Masnourové za pomoc v den přeboru, J. Svobodovi (2000) za komplexní přípravy a zajištění. Ostatní zajistil oddíl SG ve své režii.

b) dokončit vyúčtování nelze – ještě čekáme na podklady ze Župy

c) br. Smejkal na župě nahlásil nedostatečnost počtu i připravenosti rozhodčích. Naše TJ si může proškolit dospívající na rozhodčí, ale žádá za to finanční kompenzace od jednot, které rozhodčí nedodávají (formou pokut). Župa odpověděla, že již letos pokuty uplatní.

 1. 4.   Bod 22, schůze 1/2014:

a) Doplnit BOZP prověrky cvičitelů a trenérů a ostatní náležitosti a připravit komplexní dookumentaci o BOZP a PO – Máme nabídku ceny školení bezpečnosti (á 200-250 za osobu) a dokumentaci připravujeme na září 2014. Za úkol zodpovídá ses. Prokůpková. úkol probíhá

b) Provést kontrolu lékárniček, prověření znalostí trenérů v první pomoci a traumatologickém plánu. úkol splněn

 1. Bod 3, schůze 2/2014:Město Poděbrady žádalo TJ o pomoc s realizací Poháru starosty – závodu v běhu, který se konal 12.4.2014. Naše TJ zajistila 13 dobrovolníků a dále 3 + 2 pomocníky z TJ Sokol Poděbrady – pozemní hokej a od klubu Běhej Poděbrady. Město Poděbrady schválilo finanční odměnu ve výši 3000kč, kterou v měsíci červenci obdrží br. Smejkalovi a rozdělí ji mezi účastníky pomoci.
 2. Bod 4, schůze 2/2014: Br. Smejkal svolává na 21.6.2014 „mastnou brigádu“ – od 7:00 se bude připravovat 2x sele. Od 9:00 se začne s úklidem venkovních prostor – odplevelování, prostřih keřů, úklid nepořádku, zametání a od 10: úklid vnitřních prostor VS – čištění molitanové jámy a ostatní údržba (oddíl SG). Brigáda je dobrovolná, bez nároku na odměnu. Zahájení konzumace : cca 16:00
 3. Bod 4, schůze 5/2014: Nový předseda odboru sportu byl zvolen v komisi odboru sportu – br. Miroslav Zmeškal – výbor akceptuje.
 4.  Nový správce zařízení a vnitřního vybavení … prozatím přebírá technická komise. Fond správy činí ke 31.12.2013 – 0kč , Rozpočet na rok 2014 bude tvořen příspěvkem jednoty ve výši : 10.000,- , oddílu SG ve výši: 22.014,-, oddílu AE ve výši: 8.190,-, oddílu BAD: 3.405,- ve výši a oddílů VŠEST, muži ( 225,-), předškolní (2.130,-) a  žactvo (1.260,-). Celkem 47.224,-

Nové body – schůze 3/2014

 1. Výbor žádá oddíl kopané, aby posunul svou hodinu na čas 20:00 – 21:00, jak původně docházel a to z důvodu nedostatku místa pro mládež. úkol
 2. Žádost o členství v TJ : Patrik Havel – výbor souhlasí.
 3. Odměňování za vykonané práce:
  1. J. Obr – zvýšení odměny o 3,5%, tedy o 1.000,- kč měsíčně = 12.000,- kč ročně. Odměna odpovídá růstu ekonomiky jednoty a výkonům zajišťujících její chod. Především na poli zajišťování nájemců a stabilního růstu nájemného (o inflaci). Navýšení se uplatní již v roce 2014. Výbor souhlasí
  2. R. Smejkal – stanovuje se odměna za výkon funkce starosty a dalších aktivit ve vední TJ: půlročně 9.000,- kč, tedy 18.000,- kč za rok.
  3. Odměna za aktivní sjednání sponzorského daru nebo prodeje reklamy s výnosem směřujícím pro jednotu (ne pro oddíly jednotlivě, tam si odměnu mohou stanovit oddíly bez výboru) – stanovuje se odměna ve výši 10% hodnoty získaných financí. (Týká se jen příjmů hotovosti, nikoli hmotných statků).
  4. Hodinová odměna za čas strávený na povinných schůzích náčelnictva / předsednictva z pozice funkce. (Povinná školení se budou řešit individuálně a na žádost).
 4. 4.    Z důvodů oprav koupelny a šatny na první galerii velkého sálu, musí oddíl SG do 27.6. vyklidit všechny skříňky (i trenérů !!!) včetně jejich přesunu před šatnu (na galerii) , dále vyklidit přístěnek „hudba“ (zajistí br. Smejkal) a vyklidit posilovnu. úkol
 5. Hospodář žádá do-vybrat peníze na známky a případně vyškrtat končící členy oddílu.
 6. Oddíl SG provede v měsíci červenci opravu posilovny. TJ zajistí výměnu luxfer za okna s pískovanými skly. úkol

 

Plán dalších schůzí: 1.9.2014, 20.10.2014, 1.12.2014  v zasedačce TJ

V Poděbradech dne 9.6.2014, Zapsal Ing. Radek Smejkal