ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ konané dne 1.9. 2014

ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ konané dne 1.9. 2014

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, Vach Michal, Mgr. Szabóová Monika, Havlík Jiří, Doležalová Věra, Sobotková Monika,

Omluveni:      Ing. Prokůpková Jana, Fingerová Lucie, Semirádová Helena

Úvod

 1. Přivítání – br. Smejkal, volba zapisovatele – br.Smejkal. Ověřovatel zápisu – br.Obr, schválení programu – schválen, čtení zápisu minulé schůze.

 

Technická komise, investice, opravy a renovace

 1. Zpráva technické komise a starosty o investicích a opravách:

a)  Akutní oprava sprch a šatny kvůli nálezu dřevomorky. Téměř dokončeno – jsou objednány dveře a práh a ještě se dokončí obložení sauny palubkami. Úkol splněn

b)  Systém rekuperace pro MS – nabídka 281.500,- – realizace odložena – viz zápis schůze č. 3/2014

c)  Bod 17, schůze 3/2013: Instalace wifi zařízení – Úkol splněn

d)  Bod 18, schůze 3/2013: výměna a rozšíření kamer kamerového systému      Úkol splněn

 1. 2.    Zadat Ing. Arch. Sobotkovi, aby posoudil vhodné řešení přístřešku u vstupu do kanceláře nad schody u brány do areálu a řešení plotu se sousedem panem Vrátným Zastínění velkého sálu pro účely badmintonu – připravíme vlastní návrh el. ovládaných vnitřních rolet/žaluzií – zakresluje se a je objednána schůzka s památkáři.  Úkol probíhá
 2. Další plánované investice (pro další):

–           dokončení úprav na půdě a zateplení šatny pro MS – čekáme na výkresy                        od Ing. Boreckého

–           světla VS – pokusit se získat dotaci

–           střecha nad MS – dáváme dělat rozpočet na opravu včetně zateplení –                 zateplení umožní užívat půdní sál, který potřebuje AE i ST.

–           návrh stavby venkovního sezení na zahradě – br. Havlík nabízí prkna a další materiál – br.Obr posoudí využitelnost a proveditelnost. úkol

 

Trvalé a dlouhodobé úkoly

 1. Bod 12, schůze 4/2011: Finanční toky– úkol na březen 2015
 2. Bod 8, schůze 2/2013: Úkol 19 schůze 6/2012: neoprávněné sídlo společnosti Nýdr  s.r.o. řeší JUDr. Svoboda.  Úkol probíhá
 3. Bod 22, schůze 7/2013: Příprava dotací na údržbu roku 2015 – je třeba připravit podklady v očekávání vypsání grantů Kraje a MŠMT a hlídat termíny. – Připravit žádost na dotaci pro elektroinstalace a světla ve VS a opravu střechy budovy nad MS. Úkol J. Obr a R. Smejkal

Ostatní úkoly minulých zápisů

 1. Bod 13, schůze 7/2013: a Bod 20, schůze 7/2013: Rozšíření parkování na část hřiště – zakázka zadána – realizace o prázdninách. Úkol se dokončuje – chybí jen malování
 2. Bod 15b, schůze 1/2014:Pojištění – br. Obr zajistil obnovu pojistky vnitřního vybavení (nemovitost nám pojišťuje ČOS), – úkol splněn.

Pojištění odpovědnosti trenérů ještě řešíme  – úkol br. Smejkal.

 1. 3.   Bod 22, schůze 1/2014: Doplnit BOZP prověrky cvičitelů a trenérů a ostatní náležitosti a připravit komplexní dokumentaci o BOZP a PO – Máme nabídku ceny školení bezpečnosti (á 200-250 za osobu) a dokumentaci připravujeme na září 2014. Za úkol zodpovídá ses. Prokůpková. úkol probíhá. – ses. Prokůpková se vyzývá k vyjádření se k postupu.
 2. 4.   Bod 1 / sch. 3/2014 : Výbor žádá oddíl kopané, aby posunul svou hodinu na čas 20:00 – 21:00, jak původně docházel a to z důvodu nedostatku místa pro mládež. úkol zrušen  –  oddíl nemůže změnit čas docházky, protože členové se obměnili a dojíždí. Pozdní čas je nerealizovatelný.
 3. 5.   Oddíl SG provede v měsíci červenci opravu posilovny. TJ zajistí výměnu luxfer za okna s pískovanými skly. úkol splněn – nářaďové dokončení se ještě provádí

Nové body – schůze 4/2014

 1. Žádost o členství v TJ : Adéla Vokounová – výbor souhlasí.
 2. Hospodář žádá do-vybrat peníze na známky a případně vyškrtat končící členy oddílu. úkol pro vedoucí oddílů
 3. Br. Obr žádá jmenný seznam lidí, kterým má nastavit a vydat vstupní čip. úkol pro vedoucí oddílů
 4. Aby administrativa jednoty byla dostatečně pružná, je třeba urychlit podepisování některých dokumentů.

a) Dle stanov a zákona výbor rozhodl, že na těchto dokumentech stačí samotný podpis starosty jednoty (v jeho nepřítomnosti místostarosty jednoty), nebo samotný podpis jednatelky jednoty:

cestovní příkaz, dohoda o provedení práce, darovací smlouva, smlouvy na poskytnutí reklamy, smlouva o sponzorském daru, smlouva o nájmu

b) Dle stanov a zákona výbor rozhodl, že na těchto dokumentech stačí samotný podpis hospodáře jednoty:

faktury

 1. Všichni členové výboru a kontrolní komise mají do 20.10. povinnost dodat čestná prohlášení s ověřeným podpisem, jelikož jsou nutná k podání na obchodní rejstřík. Kdo nebude ochoten prohlášení podepsat, ve shodném termínu to nahlásí výboru TJ. úkol všem členům TJ a KK.

Plán dalších schůzí: 20.10.2014, 1.12.2014  v zasedačce TJ

                                  

V Poděbradech dne 1.9.2014, Zapsal Ing. Radek Smejkal