ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ konané dne 20.10. 2014

ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ konané dne 20.10. 2014

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, Mgr. Szabóová Monika, Havlík Jiří, Doležalová Věra, Sobotková Monika, Fingerová Lucie,

Omluveni:     Vach Michal, Semirádová Helena

Neomluveni: Ing. Prokůpková Jana

Úvod

 1. Přivítání – br. Smejkal v úvodu schůze popřál sestře náčelnici Věře Doležalové ke krásnému jubileu 60 let, následovala malá oslava.
 2. volba zapisovatele – br. Smejkal. Ověřovatel zápisu – br. Obr, schválení programu – schválen, čtení zápisu minulé schůze.

Technická komise, investice, opravy a renovace

 1. Zpráva technické komise a starosty o investicích a opravách:

a) Byl připraven rozpočet na opravu střechy:  620 tis a její zateplení: 396 tis Br. Smejkal zahájil komunikaci se společností Bohemia trade center o zajištění dotace. Zároveň budeme hledat dotační tituly na krajském úřadě a MŠMT. Úkol

b)  Systém rekuperace pro MS – nabídka 281.500,- – realizace odložena – viz zápis schůze č. 3/2014

c) stále čekáme na projekt od Ing. Boreckého na úpravy půdy

d) stále hledáme dotační titul k výměně elektroinstalací a světel ve velkém sále.

 1. Stále probíhá projekt Ing. Arch. Sobotky – posoudit vhodné řešení přístřešku u vstupu do kanceláře nad schody u brány do areálu a řešení plotu se sousedem panem Vrátným – nyní na úřadu památkářů. Dále probíhá řešení zastínění velkého sálu pro účely badmintonu a případné zateplení velkého sálu. Úkol probíhá
 2. Další plánované investice (pro další):

–           návrh stavby venkovního sezení na zahradě – br. Havlík nabízí prkna a další materiál – br. Obr posoudí využitelnost a proveditelnost. úkol pokračuje

–           dokončujeme opravy místnosti infra sauny – instalace palubek a sezení úkol pokračuje

 

Trvalé a dlouhodobé úkoly

 1. Bod 12, schůze 4/2011: Finanční toky– úkol na březen 2015
 2. Bod 8, schůze 2/2013: Úkol 19 schůze 6/2012: neoprávněné sídlo společnosti Nýdr  s.r.o. řeší JUDr. Svoboda.  Úkol probíhá
 3. Bod 22, schůze 7/2013: Příprava dotací na údržbu roku 2015 – je třeba připravit podklady v očekávání vypsání grantů Kraje a MŠMT a hlídat termíny. – Připravit žádost na dotaci pro elektroinstalace a světla ve VS a opravu střechy budovy nad MS. Úkol J. Obr a R. Smejkal

Ostatní úkoly minulých zápisů

 1. Bod 22, schůze 1/2014: Doplnit BOZP prověrky cvičitelů a trenérů a ostatní náležitosti a připravit komplexní dokumentaci o BOZP a PO – Máme nabídku ceny školení bezpečnosti (á 200-250 za osobu) a dokumentaci připravujeme na září 2014. Za úkol zodpovídá ses. Prokůpková. úkol probíhá. – ses. Úkol převzal br. Smejkal a zahájil předávání dat specialistovi na BOZP a PO panu Haškovi. Byly předány existující dokumenty a fotodokumentace sokolovny. Je třeba, aby vedoucí oddílů předali br. Smejkalovi seznam svých cvičitelů/trenérů vč. adres a dat. narození – pro účely přípravy proškolení a zavedení kategorizací. Stejně tak je třeba předat informace o každé osobě, která vykonává v prostorech sokolovny nějakou práci pro TJ. Jednotlivé oddíly též musí předat seznam svého většího vybavení (především oddíl SG, ale i oddíl ST musí připravit dokumentaci ke stolům a robopongu). Bude následovat osobní prohlídka sokolovny a školení. Také
 2. Pojištění odpovědnosti trenérů bude následovat až s existující dokumentací dle předchozího bodu. Úkol br. Smejkal.
 3. Všichni členové výboru a kontrolní komise mají do 20. 10. povinnost dodat čestná prohlášení s ověřeným podpisem, jelikož jsou nutná k podání na obchodní rejstřík. Kdo nebude ochoten prohlášení podepsat, ve shodném termínu to nahlásí výboru TJ. úkol všem členům TJ a KK prodloužen do 1.12.2014. (br. Obr zjistí dobu platnosti těchto prohlášení pro zápis do OR úkol)
 4. Stav výběru členských spolkových příspěvků (známek) : hospodář TJ a hospodáři oddílů vyzvali členy bez zaplacených známek, aby tak učinili, jinak jim k 31. 12. 2014 zanikne členství v jednotě (dle stanov).
 5. Stav výběru členských oddílových příspěvků: výběr zimní sezóny je v průběhu, hříšníci z první poloviny se řeší.
 6. Stav výdeje vstupních čipů: čipy vydány, v nejbližší době vyměníme zámek.

Nové body – schůze 5/2014

 1. Žádost o členství v TJ: Jakub Heršálek  – trenér oddílu ST – výbor souhlasí.
 2. Informace o přípravách na žádosti o dotace – vedoucí oddílů a hospodáři se musí připravit na žádání o dotace na Mě U Pdy a ve spolupráci dodržet termíny – úkol

Plán dalších schůzí: 1. 12. 2014  v zasedačce TJ                                  

V Poděbradech dne 20. 10. 2014, Zapsal Ing. Radek Smejkal