ZÁPIS ze 6. schůze výboru TJ konané dne 1.12. 2014

ZÁPIS ze 6. schůze výboru TJ konané dne 1.12. 2014

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, , Mgr. Szabóová Monika, Havlík Jiří, Doležalová Věra, Sobotková Monika, Fingerová Lucie, Vach Michal

Omluveni:     

Neomluveni: Ing. Prokůpková Jana, Semirádová Helena

Úvod

 1. Přivítání – br. Smejkal
 2. volba zapisovatele – br.Smejkal. Ověřovatel zápisu – br.Obr, schválení programu – schválen, čtení zápisu minulé schůze.

Technická komise, investice, opravy a renovace

 1. Zpráva technické komise a starosty o investicích a opravách:

a) Byl připraven rozpočet na opravu střechy:  620   tis a její zateplení: 396  tis. Br. Smejkal zahájil komunikaci se společností Bohemia trade center o zajištění dotace. Zároveň budeme hledat dotační tituly na krajském úřadě a MŠMT. Úkol trvá

b)  Systém rekuperace pro MS – nabídka 281.500,- – realizace odložena – viz zápis schůze č. 3/2014

c) stále čekáme na projekt od Ing. Boreckého na úpravy půdy

d) stále hledáme dotační titul k výměně elektroinstalací a světel ve velkém sále.

 1. Projekt řešení přístřešku u vstupu do kanceláře nad schody u brány do areálu a řešení plotu se sousedem panem Vrátným – žádost na stavebním úřadu. Dále probíhá řešení zastínění velkého sálu pro účely badmintonu a případné zateplení velkého sálu. Úkol probíhá
 2. Další plánované investice (pro další):

–  návrh stavby venkovního sezení na zahradě – prkna u br. Havlíka nejsou vhodná. Br. Obr navrhne velikost a zadáme návrh rozpočtu : úkol pokračuje

–  dokončujeme opravy místnosti infrasauny – instalace palubek a sezení úkol pokračuje

 

 

Trvalé a dlouhodobé úkoly

 1. Bod 12, schůze 4/2011: Finanční toky– úkol na březen 2015
 2. Bod 8, schůze 2/2013: Úkol 19 schůze 6/2012: neoprávněné sídlo společnosti Nýdr  s.r.o. řeší JUDr. Svoboda.  Úkol probíhá
 3. Bod 22, schůze 7/2013: Příprava dotací na údržbu roku 2015 – je třeba připravit podklady v očekávání vypsání grantů Kraje a MŠMT a hlídat termíny. – Připravit žádost na dotaci pro elektroinstalace a světla ve VS a opravu střechy budovy nad MS. Úkol J. Obr a R. Smejkal

Ostatní úkoly minulých zápisů

 1. Bod 22, schůze 1/2014: Doplnit BOZP prověrky cvičitelů a trenérů a ostatní náležitosti a připravit komplexní dokumentaci o BOZP a PO – Sokolovnu navštívil bezpečnostní technik a zpracovává se dokumentace. úkol probíhá.
 2. Pojištění odpovědnosti trenérů bude následovat až s existující dokumentací dle předchozího bodu, bude-li ještě třeba Úkol br. Smejkal.
 3. Všichni členové výboru a kontrolní komise mají povinnost dodat čestná prohlášení s ověřeným podpisem, jelikož jsou nutná k podání na obchodní rejstřík – ještě nedodala ses. Vaňková úkol splněn

Nové body – schůze 6/2014

 1. Br. Smejkal přednesl, že  připravuje projekt streetworkoutového hřiště s větší venkovní gymnastickou plochou a úmysl zažádat o dotaci u TPCA. Výbor souhlasí se žádostí o dotaci, s tím, aby dofinancování z jednoty bylo do cca 50tis.

Plán dalších schůzí: 16.2.2014  v zasedačce TJ                                  

V Poděbradech dne 1.12.2014, Zapsal Ing. Radek Smejkal