Vyšlo březnové vydání časopisu Sokol

Letošní rok si Česká obec sokolská připomíná několik výročí vztahující se k její historii – vedle již dříve a také nejvíce připomínaných 25 let znovuobnovení Sokola a 90 let od otevření Tyršova domu v Praze uplynulo koncem února 150 let od okamžiku, kdy se konaly první sokolské šibřinky. Stručně o jejich historii a také o tom, jak probíhaly v některých jednotách letos, si můžete přečíst v březnovém tištěném vydání časopisu Sokol. Čtvrtstoletí od znovuobnovení Sokola připomíná po celý letošní rok projekt SokolGym 2015. Březnové vydání přináší program tří z hlavních akcí tohoto programu – v květnu v Tyršově domě v Praze, začátkem června v Brně a koncem června v Plzni. Historii Tyršova domu je věnována i samostatná příloha Vzdělavatelské listy. V časopise samozřejmě naleznete řadu dalších informací a článků o dění v České obci sokolské, v jednotách a župách, pokračuje rovněž seriál Sokol a italské legie ve Velké válce.

Celé březnové vydání časopisu Sokol ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.

Samostatnou přílohu Vzdělavatelské listy si můžete stáhnout zde.