ZÁPIS ze 2. schůze výboru TJ konané dne 20.4. 2015

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, Mgr. Szabóová Monika, Doležalová Věra, Sobotková Monika, Fingerová Lucie, Rožová Markéta, Omluveni:     Semirádová Helena,Havlík Jiří, Vach Michal

Úvod

 1. Přivítání – br. Smejkal
 2. volba zapisovatele – br.Smejkal. Ověřovatel zápisu – br.Obr, schválení programu – schválen, čtení zápisu minulé schůze. Dohodnuto, že záznamy o hlasování se uvedou jen  v bodech, kde nebylo dosaženo plného souhlasu. Má se za to, že kde není řečeno jinak, výbor souhlasí.

Technická komise, investice, opravy a renovace

 1. Schválené investice nad 100tis  – seřazeno dle priority

a) Oprava střechy (620tis.) a její zateplení: (396  tis) – hlavní priorita

b) Výměna elektroinstalace a světel ve velkém sále (415tis) – zažádali jsme o dotaci

c) Úpravy půdy – prořez trámů dle projektu od Ing. Boreckého, zateplení šatny a předělání vstupu (100 – 200tis) – čekáme na projekt

d) Vytvoření kanceláře pro trenéry všech oddílů úkol se dokončuje, připraví se návrh zamykacích skříněk pro oddíly a stolu + židlí (br. Obr)

 1. Plánované investice nad 100tis  – bez priority

e) Výstavba streetworkoutového hřiště s větší venkovní gymnastickou plochou s dotací od TPCA – TPCA dotaci letos nepřiřklo, projekt se odkládá na rok 2016. (400tis)

f) Pořízení systému rekuperace pro MS (281,5 tis).

g) oprava fasády budovy sokolovny – br. Obr zajistí přípravy dokumentace k dotazu na památkový úřad – navrhujeme natáhnout omítku, která by vypadala jako břizolit, ale nebyla finančně nedostupná. Samozřejmě se musí dodržet užití materiálů, které budovu nepoškodí. ÚKOL probíhá (br. Obr)

 1. Plánované investice do 100tis  – bez priority

a) Příprava architektonického projektu řešení přístřešku u vstupu do kanceláře nad schody u brány do areálu.  (Projekt posuzuje stavební úřad)

b) Stavba venkovního sezení na zahradě o rozměru cca 4x10m – cena 50-70tis. Realizace se odkládá, nejprve se dokončí úpravy samotné zahrady a v létě se vytipuje potřebná velikost sezení.

c) Palubkování místnosti infrasauny – akce v režii oddílu SG – zadáno

d) Realizace nápisu SOKOLOVNA – je možná varianta barva/vystouplé písmo – odložení do doby opravy fasády vstupu do sokolovny

e) Úprava plochy parkoviště za účelem zamezení vjezdu vozidel na trávník. Br. Obr navrhl nákup kamenných bloků (á 3000) jako u vstupu na druhé hřiště. ÚKOL (br. Obr)

f) Plot mezi pozemkem TJ a panem Vrátným – realizace možná pokud povolí stav. úřad (cca 20tis) – dotážeme se JuDr. Abraháma na možnosti dohody. ÚKOL (br. Obr)

g) Nové dveře do kadeřnictví se spoluúčastí (pro TJ cena cca 12tis). Úkol splněn

h) oprava chodníku na zahradu ve vnitrobloku – dodavatelem. ÚKOL (br. Obr)

ch) Instalace lavičky na hřišti před sokolovnou – Br. Obr navrhl osadit kamenné bloky u vstupu na hřiště silnými dubovými prkny. Celek tak poslouží jako lavička. ÚKOL (br. Obr)

Výbor souhlasí s pokračováním příprav bodů a, b, c, d a realizací e, f, g a h.

Úkol

 1. Návrh oprav menšího rázu

a) byly probrány potřeby drobných oprav podle zadání jednotlivých členů. Br. Obr zajistí vykonání. ÚKOL (br. Obr)

Trvalé a dlouhodobé úkoly

 1. Bod 12, schůze 4/2011: Finanční toky – úkol na březen 2016
 2. Bod 8, schůze 2/2013: Úkol 19 schůze 6/2012: neoprávněné sídlo společnosti Nýdr  s.r.o. řeší JUDr. Svoboda.
 3. Bod 22, schůze 7/2013: Příprava dotací na údržbu roku 2015 – zažádali jsme o dotaci na světla VS u Kraje a k MŠMT připravujeme žádat dotaci na opravu střechy budovy nad MS.
 4. Bod 2, schůze 6/2014: řešení plotu se sousedem panem Vrátným – žádost na stavebním úřadu a řešení zastínění velkého sálu pro účely badmintonu a případné zateplení velkého sálu. Viz 3f

Ostatní úkoly minulých zápisů

 1. K 1. 5. 2015 je třeba zajistit vlastní pojistku budovy Sokolovny, protože skončí pojištění ČOS a nebude obnoveno.  Úkol splněn.
 2. K 1. 5. 2015 je třeba zajistit vlastní pojistku budovy Sokolovny, protože skončí pojištění ČOS a nebude obnoveno. Br. Obr zjistí potřebnost znaleckého odhadu hodnoty budovy, na jehož základě pojistku sjednáme. Součástí pojistky uděláme pojištění odpovědnosti v takovém rozsahu, jak to bude účelné a hospodárné. Opřeme se o data z pojistky TJ Sokol Kolín.  ÚKOL splněn (br. Obr)
 3. Výbor svolal na neděli 22.3. od 9:00 Valnou hromadu TJ. VH řádně proběhla. Br. Smejkalovi, aby na valnou hromadu TJ pozval zástupce župy splnil. Úkol splněn.
 4. Výbor uložil Br. Smejkalovi přednést bod o povinnosti splnit povinnost podat na obchodní rejstřík žádost na změnu statusu v Pobočný spolek ČOS a o odhlasování členů současného výboru (kteří budou souhlasit), aby byli zapsání ve svých funkcích do spolkového rejstříku. Úkol splněn.
 5. V souvislosti s pořádáním Poháru ČR členů společnosti Parkinson o.s. ve stolním tenise probíhají úpravy vstupu do sokolovny na bezbariérový a dále se pořizují běhouny v délce 15m a počtu kusů 3 (celkem 45m), které budou sloužit k akcím všech oddílů pro podkládání plastových židlí. To zajistí vyšší bezpečnost a reprezentativnější vzhled akce. Výbor souhlasí s finančním příspěvkem z prostředků TJ na tyto dva projekty a to ve výši 100%.
 6. Br. Obr z důvodu nároku na odchod do řádného důchodu v roce 2014 vypracoval v průběhu soubor činností, které jsou ve správě jednoty vykonávány. Dále si má zvolit činnosti, které nadále bude vykonávat. ÚKOL (br. Obr)  Výbor bere na vědomí potřebu hledání budoucího správce Sokolovny, který by se u br. Obra zaučoval (rok 2016).

Nové body – schůze 2/2015

 1. Výbor svolává na termín 20.6. (a záložní termín) 27.6. od 9:00 brigádu. Účelem je především úklid venkovních prostor – hřiště před sokolovnou, ale také zahrada za sokolovnou. Dále proběhne úklid některých vnitřních prostor – oddíl SG vyklidí kumbál pod schody, nářaďovnu a skříňky „u hudby“ a uklidí je. Kumbál se ponechá vyklizený, aby mohl být vymalován.
 2. Za odměnu za účast na brigádě proběhne ve večerních hodinách NA ZAHRADĚ za sokolovnou společenský program s ohněm, buřty a podobně. Účastníci v průběhu dne posoudí potřebnost pevného krytého sezení pro takovéto akce.
 3. Výbor souhlasí s přijetím nového člena do oddílu sportovní gymnastiky, Miroslava Šváry.

Plán dalších schůzí: 1. 6. 2015 v zasedačce TJ                                  

V Poděbradech dne 20.4. 2015, Zapsal Ing. Radek Smejkal