ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ konané dne 31.8. 2015 zaměřené na letní provoz TJ

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, Mgr. Szabóová Monika, Doležalová Věra, Sobotková Monika, Fingerová Lucie, Rožová Markéta, Havlík Jiří,

Omluveni:     Semirádová Helena, Vach Michal

Úvod

 1. Přivítání – br. Smejkal
 2. volba zapisovatele – br.Smejkal. Ověřovatel zápisu – br.Obr, schválení programu – schváleno

Technická komise, investice, opravy a renovace

 1. V letních měsících proběhla :
 1. Výměna světel ve velkém sále.
 2. Počátek úprav půdy – kvůli potřebě úpravy stavebního povolení se stavba dokončí v průběhu roku.
 3. Výměna luxfer na všech podlaží VS za okna.
 4. Úklid venkovních prostor a úklid vnitřních prostor.
 5. Výměna posledních starých skříní v šatně VS – za set šatních boxů bez dvířek, přičemž střední blok je vyjímatelný pro občasnou instalaci TV.
 6. Oprava omítek a výmalba spodní šatny u VS. Instalace zrcadel na 2 sloupy mezi skříňkami.

Investice, které do konce roku ještě chceme realizovat :

  1. Vybavení kanceláře pro trenéry nábytkem.
  2. Palubkování místnosti infrasauny – akce v režii oddílu SG – zadáno
  3. Oprava chodníku na zahradu ve vnitrobloku
  4. Instalace lavičky na hřišti před sokolovnou formou osazení 2 kamenných bloků na hřišti před vstupem silným/silnými dubovými prkny. Celek tak poslouží jako lavička.
  5. Zastřešení vstupu u vchodu do areálu sokolovny – markýzou.

Ostatní úkoly minulých zápisů

Br. Obr se s br. Smejkalem domluvili na tomto postupu postupného převodu činností, za účelem snížení úvazku k datu odchodu do důchodu :

–       Nalezneme člena TJ, který by převzal úplnou správu členské základny včetně objednávání známek, jejich správu, vydávání průkazek, úpravy databáze, tisk lístků na peníze, tisk sestav pro vedoucí oddílů, sestavení a odevzdávání potřebných formulářů pro župu, které se dělá v měsíci leden.

–       Již nyní převádíme úklid na externí pracovní síly.

–       Domluvili jsme se s br. Votíkem, aby byl TJ jeden den v týdnu k dispozici za účelem údržby. Vedoucí oddílů a trenéry výbor žádá, aby v případě nálezu potřebné údržby žádali mailem, či lístkem do schránky u výboru / br. Votíka potřebné údržby. Navíc br. Votík bude sám dělat kontrolní prohlídky. Údržba se bude týkat vnitřních i vnějších prostor TJ.

Nové body – schůze 4/2015

 1. Informace o možných změnách dotací MÚ  –  dotační poukázky zůstanou pravděpodobně zachovány a vydávat by se mohli od 15.10.2015 (pokud je schválí zastupitelstvo města)
 2. Dotaz br. Votíka na posunutí času tréninku v pondělí a čtvrtek o 30 minut – ses. Rožová se domluví a dá vědět.
 3. Prosba ses. Rožové o úpravu nástěnek ve vstupu do sokolovny – vybavením extrudovaným polystyrenem ploch k připínání fotek a plakátků.
 4. Dne 11.9.2015 proběhne Noc Sokoloven – programem bude opékání buřtů na zahradě (br. Obr již zajistil dříví, buřty zajistí br. Smejkal s br. Jánským a ses. Rožovou). Dále proběhne Noc otevřených dveří v čase 20:30 – 22:30 pro veřejnost (organizuje ve velkém sále oddíl SG) a nakonec proběhne přespávání v Sokolovně – oddíl SG, ST a další kdo se přidá.
 5.  Oddíl SG žádá o uvolnění sokolovny pro soustředění (zábor VS na termín 27.10 večer – 31.10. Sobota/ 1.11. Neděle 16:00 – závěr soustředění potvrdí ses. Zmeškalová) – prosíme nepronajímat tyto časy, Vánoční besídka – 18.12.2015. Závod SG 16.1.2016 do 17:00

Plán dalších schůzí: 2.11.2015 a 7.12.2015 v zasedačce TJ                                  

V Poděbradech dne 31.8. 2015, Zapsal Ing. Radek Smejkal