Dary a sponzoring

T.J. Sokol Poděbrady je nezisková nestátní organizace se zaměřením na sportovní činnost.
Proto lze dary, které TJ poskytnete, podle §20, odstavce 8 zákona 586/1992Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, uznat jako dar na podporu školství a tělovýchovy a tedy uznat jako položku snižující základ daně.

Pokud byste měli zájem o poskytnutí daru naší jednotě, obraťte se prosím na hospordáře TJ : Jiřího Obra, tel: 606819483, mail: sokolpdy@mybox.cz nebo na starostu TJ: Ing. Radka Smejkala: tel: 777234017, mail: radek.smejkal@styltex.cz

HISTORIE NĚKTERÝCH DARŮ, DOTACÍ A SPONZORSTVÍ:
Hlavním zdrojem financí tohoto charakteru je Město Poděbrady. Pravidelně přispívá na samotnou činnost částkou přesahující 100 tisíc kč, v roce 2012 dokonce částkou v řádu několika set tisíc. Dále město přispívá na významné akce republikového či regionálního charakteru. Finance jsou poskytovány na základě dotačních řízeních vyhlašovaných každoročně, kterých se účastní i ostatní sportovní a kulturní instituce. Městu Poděbrady patří náš velký dík!

Druhým velkým „sponzorem“ je Středočeský kraj. Dotace jsou opět poskytovány na základě dotačních řízení. Například v roce 2011 jsme získali 100 tisíc kč na výměnu oken ve velkém sále. Středočeskému kraji také velice děkujeme.

Dalšími poskytovateli darů a dotací jsou MŠMT ČR, dále naše mateřská organizace ČOS, ale především i místní obyvatelé, podnikatelé, či společnosti, kteří na základě vlastního zájmu o sport a o správnou výchovu dětí podporují naši instituci materiálně, finančně, nebo vlastní prací.

Všem Vám patří náš velký dík!

SokolSponzor