Historie

1863 Dne 1.srpna 1863 byla založena Tělocvičná jednota SOKOL Poděbrady.
1865 V létě se cvičilo na dvoře radnice (staré), v zimě se cvičilo v místnosti najaté „U zeleného stromu“ (nyní Savoy).
1865 – 1867 Cvičilo se v sále „Na kovárně“.
1893 Dne 11.března 1893 byla mimořádná valná hromada. Na ní byl schválen příspěvek 30 krejcarů měsíčně pro všechny členy Sokola na stavbu sokolovny.
1896 Ve veřejné dražbě byla zakoupena za 10.000 zlatých rozsáhlá parcela v ulici Nádražní (nyní Fügnerova) se starou tovární budovou zvanou „Šmolkárna“. Na jejím místě byla dle plánů br.stavitele Profta postavena tělocvična.
1897 Dne 19.září 1897 byla slavnostně otevřena první sokolovna v Poděbradech.
1900 Do sokolovny nastoupil jako sokolník bratr Jaroslav Trajhan, který tuto funkci zastával plných 41 roků.
1926 – 1927 Na místě staré sokolovny bylo třeba vystavět sokolovnu novou, modernější se sálem pro kino. Přijat byl návrh architekta F. Krásného tvůrce Tyršova domu v Praze. Nová sokolovna měla tři sály (tělocvičný, biografický, přednáškový). Byla opatřena ústředním topením, sprchami a letním cvičištěm. V sokolovně bylo umístěno loutkové divadélko a Tyršovo sokolské zátiší pro občasný pobyt bratří a sester (2 místnosti se 7 lůžky). Jednota měla též knihovnu o 915 svazcích.
1941 Dne 12. dubna 1941 (okupace) byl Sokol zrušen. V Poděbradech přebírají Sokol S.K.Lázně Poděbrady.
1945 Dne 5.května 1945 přebrali zpět sokolovnu z rukou Národního výboru: Klánek, Janota, Frohlich a Boučková.
1948 Došlo k násilnému sjednocení všech tělovýchovných organizací v jednu ČSTV.
1952 Sokolovna s veškerým inventářem a finanční hotovostí byla Sokolu odebrána a předána odborové organizaci Skláren Bohemia Poděbrady.
1991 Navrácení majetku včetně sokolovny TJ Sokol.

výstava poěbrady 003avýstava poěbrady 002avýstava poěbrady 005avýstava poěbrady 004