Aerobik

Rekreační aerobik : 

Aerobní cvičení pro děti zaměřené na rozvoj základních pohybových schopností a správné držení těla, koordinačních dovedností a formování těla. Děti se naučí základní kroky aerobiku a vnímat hudbu formou zábavných her s pomůckami i bez. V každé lekci je zařazena část základní gymnastiky na koberci, air tracku či kladince. Mohou se připravovat na vstup do závodní složky oddílu.

Cvičení je v pátek

od 14 00 do 15.00 v malém sále Sokolovny 2.patro pro děti  6 a více let.

od 15.00 do 16.00 v malém sále Sokolovny 2.patro pro děti 4 – 6 let .   

Všechny děti jsou členy TJ Sokol Poděbrady oddíl aerobiku. Platí roční členství a oddílové příspěvky podle zařazení do kategorií. 

Cvičení probíhá v prostorách Sokolovny, Tyršova 26, Poděbrady –  viz mapka v sekci kontakt a kde nás najdete na úvodní straně. 

Pro další informace kontaktujte M.Sobotkovou tel.606 822 561 nebo si prohlédněte

stránku TJ Sokol Poděbrady oddíl aerobiku , kde jsou aktuální akce a fotografie.

Trenérky :

Monika Sobotková, Adéla Marková

Soutěžní aerobik :

Děti od šesti let s dobrými pohybovými schopnostmi vybrané většinou z našich hodin rekreačního aerobiku nacvičují podiové skladby, sola nebo minitýmy ve sportovním aerobiku a cvičí soutěžně podle lektora na tzv. master class. Jedná se o výkonnostní sport. Děti reprezentují klub a město na republikových soutěžích jednotlivců a kolektivů.Tréninky podle skupin 3x až 6x týdně, nutné počítat s víkendovými soutěžemi podle rozpisu .  Všechny děti jsou členy T.J.Sokol Poděbrady oddíl aerobiku.

Platí roční členství a oddílové příspěvky podle zařazení do tréninkových kategorii.

Cvičení probíhá v prostorách Sokolovny, Tyršova 26, Poděbrady – viz mapka v sekci kontakt a kde nás najdete na úvodní straně. 

Pro další informace nebo zařazení dítěte kontaktujte hlavní trenérku M.Sobotkovou 606822561 nebo si prohlédněte stránku

TJ Sokol Poděbrady oddíl aerobiku kde jsou aktuální akce a fotografie. 

Ve školním roce 2020 – 2021 se věnujeme  závodním skupinám : 

FITNESS TÝMY, SPORTOVNÍ AEROBIK, CVIČENÍ PODLE LEKTORA  –

Pokud se chcete stát součástí našeho klubu, jako cvičenec či jako trenér,  neváhejte a kontaktujte nás !!!  

Trenérky:

Monika Sobotková,  Lukáš Novák, Nela Vohradská, Betty Kárová, Kristýna Žd´árská, Natálie Kratochvílová, Anna Vitoušová,  Anna Špitálská

×
Show
Informace k řešení neodchozených tréninků v TJ Sokol Poděbrady za období 9-12/2020
Vážení rodiče, vzhledem k nastalým skutečnostem ve společnosti a nemožnosti odchodit tréninky vašich dětí, přesouváme uhrazené platby do dalšího období. O výši příspěvku na další období budete informováni, až nám to příznivější situace dovolí. Příspěvek bude tedy upraven aktuálně každému na míru.

• Důležité jsou termíny přerušení/obnovení činnosti oddílů rozhodné k určení doby, za kterou bude uhrazená částka převedena.
• TJ Sokol Poděbrady upraví předpis vaší platby v daném jednotlivém oddílu a vznikne vám přeplatek, který bude převeden na další období.
• V případě nepokračování členství a trénování v TJ Sokol Poděbrady máte možnost zažádat si o vrácení přeplatku (vratku) prostřednictvím mailu Vašemu trenérovi, kde vypíšete také číslo účtu, kam má být částka odeslána. Pokud nemáte účet (platili jste v hotovosti), obrátíte se na účetní TJ Sokol Poděbrady a dohodnete si další postup.
• V případě, že jste měli upravenou platbu, bude se to řešit individuálně.
Pokud po celou dobu přerušení činnosti TJ Sokol Poděbrady probíhaly distanční tréninky, nebude vrácena žádná částka. Pokud po část období přerušení činnosti probíhaly distanční tréninky, bude zohledněna poměrná část platby. Tréninky realizovány distanční formou byly tímto způsobem nahrazeny.
PLATBA ÚPLATY na období 1 - 6/2021
O termínu platby úplaty na 1. pololetí roku 2021 budeme informovat, až nám to příznivější situace dovolí.
TJ Sokol Poděbrady