Historie

 

1863 – Dne 1.srpna 1863 byla založena Tělocvičná jednota SOKOL Poděbrady.
1865 – V létě se cvičilo na dvoře radnice (staré), v zimě se cvičilo v místnosti najaté „U zeleného stromu“ (nyní Savoy).
1865 – 1867 – Cvičilo se v sále „Na kovárně“.
1893 – Dne 11.března 1893 byla mimořádná valná hromada. Na ní byl schválen příspěvek 30 krejcarů měsíčně pro všechny členy Sokola na stavbu sokolovny.
1896 – Ve veřejné dražbě byla zakoupena za 10.000 zlatých rozsáhlá parcela v ulici Nádražní (nyní Fügnerova) se starou tovární budovou zvanou „Šmolkárna“. Na jejím místě byla dle plánů br.stavitele Profta postavena tělocvična.
1897 – Dne 19.září 1897 byla slavnostně otevřena první sokolovna v Poděbradech.
1900 – Do sokolovny nastoupil jako sokolník bratr Jaroslav Trajhan, který tuto funkci zastával plných 41 roků.
1926 – 1927 – Na místě staré sokolovny bylo třeba vystavět sokolovnu novou, modernější se sálem pro kino. Přijat byl návrh architekta F. Krásného tvůrce Tyršova domu v Praze. Nová sokolovna měla tři sály (tělocvičný, biografický, přednáškový). Byla opatřena ústředním topením, sprchami a letním cvičištěm. V sokolovně bylo umístěno loutkové divadélko a Tyršovo sokolské zátiší pro občasný pobyt bratří a sester (2 místnosti se 7 lůžky). Jednota měla též knihovnu o 915 svazcích.
1941 – Dne 12. dubna 1941 (okupace) byl Sokol zrušen. V Poděbradech přebírají Sokol S.K.Lázně Poděbrady.
1945 – Dne 5.května 1945 přebrali zpět sokolovnu z rukou Národního výboru: Klánek, Janota, Frohlich a Boučková.
1948 – Došlo k násilnému sjednocení všech tělovýchovných organizací v jednu ČSTV.
1952 – Sokolovna s veškerým inventářem a finanční hotovostí byla Sokolu odebrána a předána odborové organizaci Skláren Bohemia Poděbrady.
1991 – Navrácení majetku včetně sokolovny TJ Sokol.
Poděbradská sokolovna – dílo významného architekta Krásného
Z historie poděbradského Sokola 1. díl
Z historie poděbradského Sokola 2. díl
Z historie poděbradského Sokola 3. díl
Z historie poděbradského Sokola 4. díl
Z historie poděbradského Sokola 5. díl

výstava poěbrady 003avýstava poěbrady 002avýstava poěbrady 005avýstava poěbrady 004

×
Show
Informace k řešení neodchozených tréninků v TJ Sokol Poděbrady za období 9-12/2020
Vážení rodiče, vzhledem k nastalým skutečnostem ve společnosti a nemožnosti odchodit tréninky vašich dětí, přesouváme uhrazené platby do dalšího období. O výši příspěvku na další období budete informováni, až nám to příznivější situace dovolí. Příspěvek bude tedy upraven aktuálně každému na míru.

• Důležité jsou termíny přerušení/obnovení činnosti oddílů rozhodné k určení doby, za kterou bude uhrazená částka převedena.
• TJ Sokol Poděbrady upraví předpis vaší platby v daném jednotlivém oddílu a vznikne vám přeplatek, který bude převeden na další období.
• V případě nepokračování členství a trénování v TJ Sokol Poděbrady máte možnost zažádat si o vrácení přeplatku (vratku) prostřednictvím mailu Vašemu trenérovi, kde vypíšete také číslo účtu, kam má být částka odeslána. Pokud nemáte účet (platili jste v hotovosti), obrátíte se na účetní TJ Sokol Poděbrady a dohodnete si další postup.
• V případě, že jste měli upravenou platbu, bude se to řešit individuálně.
Pokud po celou dobu přerušení činnosti TJ Sokol Poděbrady probíhaly distanční tréninky, nebude vrácena žádná částka. Pokud po část období přerušení činnosti probíhaly distanční tréninky, bude zohledněna poměrná část platby. Tréninky realizovány distanční formou byly tímto způsobem nahrazeny.
PLATBA ÚPLATY na období 1 - 6/2021
O termínu platby úplaty na 1. pololetí roku 2021 budeme informovat, až nám to příznivější situace dovolí.
TJ Sokol Poděbrady