Historie

 

1863 – Dne 1.srpna 1863 byla založena Tělocvičná jednota SOKOL Poděbrady.
1865 – V létě se cvičilo na dvoře radnice (staré), v zimě se cvičilo v místnosti najaté „U zeleného stromu“ (nyní Savoy).
1865 – 1867 – Cvičilo se v sále „Na kovárně“.
1893 – Dne 11.března 1893 byla mimořádná valná hromada. Na ní byl schválen příspěvek 30 krejcarů měsíčně pro všechny členy Sokola na stavbu sokolovny.
1896 – Ve veřejné dražbě byla zakoupena za 10.000 zlatých rozsáhlá parcela v ulici Nádražní (nyní Fügnerova) se starou tovární budovou zvanou „Šmolkárna“. Na jejím místě byla dle plánů br.stavitele Profta postavena tělocvična.
1897 – Dne 19.září 1897 byla slavnostně otevřena první sokolovna v Poděbradech.
1900 – Do sokolovny nastoupil jako sokolník bratr Jaroslav Trajhan, který tuto funkci zastával plných 41 roků.
1926 – 1927 – Na místě staré sokolovny bylo třeba vystavět sokolovnu novou, modernější se sálem pro kino. Přijat byl návrh architekta F. Krásného tvůrce Tyršova domu v Praze. Nová sokolovna měla tři sály (tělocvičný, biografický, přednáškový). Byla opatřena ústředním topením, sprchami a letním cvičištěm. V sokolovně bylo umístěno loutkové divadélko a Tyršovo sokolské zátiší pro občasný pobyt bratří a sester (2 místnosti se 7 lůžky). Jednota měla též knihovnu o 915 svazcích.
1941 – Dne 12. dubna 1941 (okupace) byl Sokol zrušen. V Poděbradech přebírají Sokol S.K.Lázně Poděbrady.
1945 – Dne 5.května 1945 přebrali zpět sokolovnu z rukou Národního výboru: Klánek, Janota, Frohlich a Boučková.
1948 – Došlo k násilnému sjednocení všech tělovýchovných organizací v jednu ČSTV.
1952 – Sokolovna s veškerým inventářem a finanční hotovostí byla Sokolu odebrána a předána odborové organizaci Skláren Bohemia Poděbrady.
1991 – Navrácení majetku včetně sokolovny TJ Sokol.
Poděbradská sokolovna – dílo významného architekta Krásného
Z historie poděbradského Sokola 1. díl
Z historie poděbradského Sokola 2. díl
Z historie poděbradského Sokola 3. díl
Z historie poděbradského Sokola 4. díl
Z historie poděbradského Sokola 5. díl

výstava poěbrady 003avýstava poěbrady 002avýstava poěbrady 005avýstava poěbrady 004