Z historie poděbradského Sokola 5. díl

Z historie poděbradského Sokola 5. díl

2018/09/09 Historie 0

Historie poděbradského Sokola začala před 149 lety a trvá dodnes. V našem seriálu bychom vám ji chtěli aspoň krátce přiblížit.

Česká obec sokolská letos slaví 150 let svého založení. Oslavy vyvrcholí začátkem července XV. všesokolským sletem. O měsíc dříve proběhne v Poděbradech generálka – Sokolský župní slet. Vzhledem k této výjimečné události uveřejňujeme v Poděbradských novinách pětidílný seriál o historii nejstarší tělovýchovné jednoty v Poděbradech.

V březnu 1994 předal matrikář a kronikář Josef Obr jednatelce Jiřině Urbánkové evidenci členů poděbradského Sokola, kterou vedl čtyři roky. Za tu dobu vystavil 829 průkazek. V témže roce získal žák oddílu stolního tenisu Tomáš Pavelka na Mistrovství České republiky dvě zlaté medaile (v jednotlivcích a ve čtyřhře) a stal se členem stříbrného družstva kadetů na ME v Ljubljani.

V květnu 1995 se oddíly všestrannosti žen a mužů a Věrná garda zúčastnily sokolských slavností u příležitosti 50. výročí osvobození Plzně americkou armádou. Zopakovaly si tady sletové skladby z roku 1994. Během léta následujícího roku se v Praze pořádala I. gymnaestráda, kde měl poděbradský Sokol početné zastoupení. Ženy pod vedením Aleny Mikyškové předvedly skladbu s názvem „Polonéza“. Vystoupily zde také oddíl Věrné gardy a děti, muži cvičili společně se ženami ve skladbě „Muž a žena“. Ta byla určena pro XIX. slet americké obce sokolské v Chicagu, kam v létě 1997 odjelo sedm zástupců poděbradské jednoty (a současně celé ČOS). „Byla to nezapomenutelná chvíle stát na stadionu za oceánem, hledět vzhůru k nebesům, daleko od rodné vlasti a zpívat českou státní hymnu, jež nám vháněla slzy do očí. Když jsme se pak rozestoupili na značky a začala hrát hudba na skladbu ‚Muž a žena‘, nezačali jsme jen cvičit, ale přímo tancovat, tak nás hudba nadnášela. Byli jsme hrdi na to, že jsme Češi,“ vzpomíná na krajanský slet jeho účastnice Lucie Fingerová.

V devadesátých letech došlo k rekonstrukci sokolovny, mimo jiné byla zprovozněna nová kotelna, zrealizovala se výměna stropu a oken ve velkém sále a stavba nářaďovny. Prostředky jednota získávala také z pronájmu bývalého kina, upraveného od roku 2000 na squashové centrum s moderním zázemím.
V průběhu desetiletí se na veřejnosti prezentovaly poděbradské sokolské oddíly, o kterých se dočtete více v samostatném článku.

Odbory všestrannosti vedli donedávna Břetislav Borecký a Alena Mikyšková. Obě skupiny – muži i ženy – byly účastníky všesokolských sletů (r. 2000 a 2006) a dalších akcí. Žactvo po odstoupení Josefa Obra a Miroslava Šáry cvičil Michal Vach, posléze Václav Martinec, David Prejsek a Michaela Břízová. V současné době se předškoláčkům věnují Jana Piroutková s Věrou Doležalovou. Oddíl žáků vedou mladé cvičitelky: Aneta a Nelly Škrabánkovy s Miladou Zimovou. Věrné gardě pevnou rukou a sokolským duchem velela vzdělavatelka Zdena Šárová, která vzhledem ke svému věku odstoupila. Její místo převzala Markéta Rožová.Z aktivit Věrné gardy je třeba zmínit komické pódiové skladby, jejichž autorkou je Zdislava Kodešová. Vystoupení „Na kole Polabím“ a „Pětatřicátníci“ jsou stále aktuální, přestože interpreti zestárli a někteří členové původní sestavy již nežijí.

Mimořádným úspěchem cvičitelky Zdislavy Kodešové se stala skladba „Počítadla“ pro mladší žactvo, která byla představena poprvé na pražské gymnaestrádě v roce 2001 a o pět let později vybrána pro XIV. všesokolský slet.

Členové TJ Sokol Poděbrady se nevěnovali pouze cvičebním záležitostem – několikrát se účastnili šibřinek v Nymburce. Ve svém sportovním stánku v Tyršově ulici mají k dispozici knihovnu s odbornými publikacemi, beletrií a sokolskými věstníky.

Valné hromady jednoty probíhají každoročně. V březnu 2010 Břetislava Boreckého po patnácti letech ve funkci starosty vystřídal Radek Smejkal. Náčelníkem byl zvolen Michal Vach a náčelnicí Věra Doležalová. V současnosti má poděbradský Sokol celkem 447 členů.

Ve své 149leté historii Tělovýchovná jednota Sokol Poděbrady přežila válečné i totalitní období a právě píše svou novodobou historii. Sokolovna dnes a denně žije pohybem nejmenších sokolíků i „zralých“ Sokolů, v jejích prostorách se připravují mladí výkonnostní sportovci. Jednu velkou událost má jednota před sebou. V neděli 3. června se stane hostitelkou „Sokolského sletu k oslavě 150 let od založení Sokola“.

Doplňující a upřesňující údaje k „Záznamům z historie a současnosti TJ Sokol Poděbrady“, týkající se r. 1989–1990

…Sportovní gymnastika se vstupem do Sokola váhala…
Ano, oddíl sportovní gymnastika trochu váhala, neboť tehdejší obnovitelé Sokola hned v prvopočátku vyjadřovali názory, že by tento oddíl neměl být samostatný, ale že by měl patřit k sokolské všestrannosti – tudíž by neměl existovat. Gymnasté z toho byli smutní a pochopitelně se jim to nelíbilo. Oddíly sportovní gymnastiky byly po celé republice, proč by poděbradský měl být zrušen? Ale nakonec vše dobře dopadlo a oddíl existuje dodnes.

Zdislava Kodešová

Zdroj: archivní materiály TJ Sokol Poděbrady
Zpracovala: Monika Langrová
Foto: archiv TJ Sokol Poděbrady

Zdroj článku: https://podebradskenoviny.cz/historie/z-historie-podebradskeho-sokola-5-dil