ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ konané dne 27.8.2018

ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ konané dne 27.8.2018

2018/09/25 Výbor 0

Přítomni: Mgr. Szabóová Monika, Rožová Markéta, Monika Sobotková, Fingerová Lucie, MUDr. Zmeškal Miroslav, Doležalová Věra, Ing. Smejkal Radek, Mgr. Josef Svoboda, Obr Jiří

Omluveni:  Semirádová Helena,  Vach Michal,

Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné, volba zapisovatele – br. Smejkal.

Program:

 1. Informace k rekonstrukcím a opravám v TJ
 2. Přijetí nových členů do TJ
 3. Informace a rozhodnutí výboru TJ
 4. Rozprava
 5. Závěr
 • Informace k rekonstrukcím a opravám v TJ:
  1. Proběhla výměna topných těles v malém sále a proběhla instalace topných těles na schodiště k MS.
  2. Schodiště se zábradlím v prostoru půdy nad MS je téměř dokončen, prostor se připravuje ke kolaudaci.
  3. Byly instalovány nové elektrické rolety ve VS.
  4. Probíhá renovace všech vnitřních dveří v sokolovně (z dotace Kraje).
  5. Byla vyměněna okna a dveře ve VS.
 • Výbor jednoty odsouhlasil přijetí 1 nového člena do oddílu SG. Jmenný seznam je přílohou k tomuto zápisu.
 • Informace a rozhodnutí výboru TJ:
  1. Únikový východ z VS bude vybaven „panika“ kováním bez nutností mít klíč. V prostoru zádveří se budou skladovat jen 2x branka na fotbal a molitanové míče.
  2. Výbor TJ vydává přísný zákaz používání jiných než molitanových míčů na fotbal a obdobné hry. V nových oknech nejsou ochranné mříže a jejich montáž se zatím neplánuje. Je třeba informovat učitele ze škol. Oddíl kopané smí hrát svým míčem na vlastní odpovědnost.
  3. Nové el. rolety je třeba chránit před nevhodnou manipulací. Bez proškolení se manipulace nedoporučuje. Roleta se při stahování a vytahování nesmí dostat do kontaktu s překážkou nebo být nakláněna třeba větrem. Před manipulací je třeba zavřít okna.
  4. Do sálu bude instalována kamera za účelem sledování zacházení s okny a roletami. Osoba odpovědná za poškození případné škody uhradí.
  5. NOC SOKOLOVEN – Již počtvrté se naše TJ hlásí k této celorepublikové akci. V pátek 21.9.2018 od 19:30 do 22:00 bude veřejnosti otevřen VS s gymnastickým nářadím (molitanová jáma a airtrack a další). SQUASH a BOWLING se také přidá, o podobě se jedná. Do promo letáků přidat požadavek na sportovní oblečení a obuv a cvičení na vlastní nebezpečí. Jednáme s ST, zda by byl otevřený i MS se stoly. Úklid nářadí v sobotu do 12:00.
  6. Byly prezentovány nové přihlášky se souhlasem se zpracováním osobních údajů. Všem členům dáme vyplnit novou přihlášku a požádáme o souhlas. Stávající členové zaškrtnou „aktualizace údajů“. Na zadní straně přihlášky je prostor pro dodatečné údaje : zdravotní stav, další kontakty a zařazení do družstva od trenéra. Pokud nám souhlas nebude člen (zástupce) chtít dát, prosíme čitelně napsat „NESOUHLASÍM“, aby nedošlo k záměně, že „jen zapomněl“.
  7. Výbor odsouhlasil Br. Smejkalovi krátkodobý pronájem oddílových a volných skříněk na plotě.
  8. V období 29.8. – 8.9. může být omezen provoz minisálu a kanceláře z důvodu skladování a výměny oken.
  9. Zmeškal navrhl instalaci lezeckých prvků pro nejmenší v přísálí (na sloupech naproti topením). Výbor souhlasí.
  10. Kancelář TJ zajistí nabídku opravy parketové podlahy MS a naplánuje realizaci.
  11. Kancelář TJ připraví podklady pro případnou žádost o dotaci na rekonstrukci střechy nad MS – jedná se o výměnu krytiny (v havarijním stavu), instalaci až 16ti střešních oken a provedení zateplení střechy.
  12. Kancelář TJ informovala výbor o potenciálním dalším prostoru, který v budoucnu můžeme zrekonstruovat do podoby cvičebního sálu, skladu, šaten, či nájemního prostoru.
  13. Kancelář TJ seznámila oddíly s dotacemi města a MŠMT. Dotace MŠMT je součástí rozpočtu oddílů. Dotace města Poděbrady je součástí rozpočtu Jednoty. Aktuálně se odsouhlasilo čerpání z této složky částkou 12tis pro oddíl VG a 2tis pro oddíl Mužů. Ostatní finance vyúčtuje jednota za náklady související s činností oddílů.
 • Rozprava:
  1. Szabóová informovala o nové fotoknize za rok 2017 oddílu SG.
  2. Smejkal se zmínil o potřebě získat datové kopie některých historických fotografií z Polabského muzea.
  3. Byly prodiskutovány omezení nájmu pro soustředění a změny v docházce oddílů.
 • Závěr:
  1. Výbor Jednoty bere na vědomí: plán prořezu stromů v ulici Tyršově 2018/2019, oslava výročí 55let oddílu SG v roce 2019, nápad přestavět horní šatny VS na 3 šatní kóje, potřebu hledat finanční zdroje na instalaci akustických panelů ve VS, řešení plotu a zahradního sezení se sousedem panem Vrátným, vhodnost instalace nových cedulí pro oddíly v Tyršově ulici.
  2. Plán další schůze: pondělí 8. října 2018 od 17:00

V Poděbradech dne 27.8.2018, zapsal Ing. Radek Smejkal