Odbor všestrannosti

Sokolská všestrannost – děti

Prosba – rodiče, po předání dětí prosím opusťte areál hřiště.

Na všechny se těší

Jana Piroutková, mob. 721 214 363

Předškolní děti 

V našich hodinách začínáme hravou rozcvičkou, jak s náčiním, tak bez něj (ringo kroužky, obruče, míče), běháme, skáčeme přes překážky, dále cvičíme na nářadí (kruhy, hrazda, lavičky, koberec, švédská bedna,) a věnujeme se i míčovým hrám, šplhu a různým soutěžím. Děti se zde seznámí s tělocvičnou, kázní při cvičení a všestranným cvičením. Těší se na vás cvičitelky: Jana Piroutková, Věra Doležalová, Marie Měřičková, Hana Sytařová.

Cvičení je 2x týdně v úterý od 15.15 do 16.15 a ve čtvrtek od 16.00 do 17.00  ve velkém sále Sokolovny.

Žactvo – volná místa

Oddíl žactva navazuje na předškoláky a v zajetém režimu udržuje a rozvíjí sportovní a klubové návyky. Věnujeme se gymnastickým disciplínám, sálové atletice a sálovým hrám. Cvičení je 1x týdně ve čtvrtek od 17.00 do 18.00  ve velkém sále Sokolovny.

Ženy – volná místa 

Jsme více rodina než prostý oddíl. Cvičíme spolu a držíme spolu. I v malém počtu součtem věku hravě překonáme leckterý oddíl, kde mají desítky dětí. To ale nehraje roli. Cvičíme rády a pilně. Společně vyrážíme i na výlety, nebo se sejdeme v Poděbradech.

Cvičení je 2x týdně v pondělí od 14.30 do 15.30 a ve čtvrtek od 14.30 do 15.30 v malém sále Sokolovny, 2. patro.

Muži – volná místa

Jsme chlapi v nejlepších letech (nebo krapet za nimi). Cvičíme spolu a chodíme si společně posedět večer ve městě. Cvičením v Sokole si držíme formu a diskuzemi tříbíme mysl. Každých šest let nacvičujeme na slet a hrdě reprezentujeme naši Jednotu. Ale účast na sletu není povinná.

Cvičení je 1x týdně v pondělí od 19.00 do 20.00 v malém sále Sokolovny, 2. patro.

Všichni jsme členy TJ Sokol Poděbrady .

Platí se roční členství a oddílové příspěvky podle zařazení do kategorií.

Cvičení probíhá v prostorách Sokolovny, Tyršova 26, Poděbrady

Pro více informací volejte :  Jana Piroutková mobil:+420 721 214 363 nebo pište na: jana.pir@seznam.cz