Odbor všestrannosti

SOKOL PODĚBRADY 2020

Předškolní děti – volná místa

V našich hodinách začínáme hravou rozcvičkou, jak s náčiním, tak bez něj (ringo kroužky, obruče, míče), běháme, skáčeme přes překážky, dále cvičíme na nářadí (kruhy, hrazda, lavičky, koberec, švédská bedna,) a věnujeme se i míčovým hrám, šplhu a různým soutěžím. Děti se zde seznámí s tělocvičnou, kázní při cvičení a všestranným cvičením. Těší se na vás cvičitelky: Jana Piroutková, Věra Doležalová, Vendulka Mansourová, Marie Měřičková, a Markéta Rožová.

Cvičení je 2x týdně v úterý od 15.00 do 16.00 a ve čtvrtek od 16.00 do 17.00  ve velkém sále Sokolovny.

Žactvo – volná místa

Oddíl žactva navazuje na předškoláky a v zajetém režimu udržuje a rozvíjí sportovní a klubové návyky. Věnujeme se gymnastickým disciplínám, sálové atletice a sálovým hrám. Cvičení je 1x týdně ve čtvrtek od 17.00 do 18.00  ve velkém sále Sokolovny.

Ženy – volná místa na dotaz

Jsme více rodina než prostý oddíl. Cvičíme spolu a držíme spolu. I v malém počtu součtem věku hravě překonáme leckterý oddíl, kde mají desítky dětí. To ale nehraje roli. Cvičíme rády a pilně. Společně vyrážíme i na výlety, nebo se sejdeme v Poděbradech.

Cvičení je 2x týdně v pondělí od 14.30 do 15.30 a ve čtvrtek od 14.30 do 15.30 v malém sále Sokolovny, 2. patro.

Muži – volná místa

Jsme chlapi v nejlepších letech (nebo krapet za nimi). Cvičíme spolu a chodíme si společně posedět večer ve městě. Cvičením v Sokole si držíme formu a diskuzemi tříbíme mysl. Každých šest let nacvičujeme na slet a hrdě reprezentujeme naši Jednotu. Ale účast na sletu není povinná.

Cvičení je 1x týdně v pondělí od 19.00 do 20.00 v malém sále Sokolovny, 2. patro.

Všichni jsme členy TJ Sokol Poděbrady .

Platí se roční členství a oddílové příspěvky podle zařazení do kategorií.

Cvičení probíhá v prostorách Sokolovny, Tyršova 26, Poděbrady

Pro více informací volejte :  Jana Piroutková mobil:+420 721 214 363 nebo pište na: jana.pir@seznam.cz

×
Show
Informace k řešení neodchozených tréninků v TJ Sokol Poděbrady za období 9-12/2020
Vážení rodiče, vzhledem k nastalým skutečnostem ve společnosti a nemožnosti odchodit tréninky vašich dětí, přesouváme uhrazené platby do dalšího období. O výši příspěvku na další období budete informováni, až nám to příznivější situace dovolí. Příspěvek bude tedy upraven aktuálně každému na míru.

• Důležité jsou termíny přerušení/obnovení činnosti oddílů rozhodné k určení doby, za kterou bude uhrazená částka převedena.
• TJ Sokol Poděbrady upraví předpis vaší platby v daném jednotlivém oddílu a vznikne vám přeplatek, který bude převeden na další období.
• V případě nepokračování členství a trénování v TJ Sokol Poděbrady máte možnost zažádat si o vrácení přeplatku (vratku) prostřednictvím mailu Vašemu trenérovi, kde vypíšete také číslo účtu, kam má být částka odeslána. Pokud nemáte účet (platili jste v hotovosti), obrátíte se na účetní TJ Sokol Poděbrady a dohodnete si další postup.
• V případě, že jste měli upravenou platbu, bude se to řešit individuálně.
Pokud po celou dobu přerušení činnosti TJ Sokol Poděbrady probíhaly distanční tréninky, nebude vrácena žádná částka. Pokud po část období přerušení činnosti probíhaly distanční tréninky, bude zohledněna poměrná část platby. Tréninky realizovány distanční formou byly tímto způsobem nahrazeny.
PLATBA ÚPLATY na období 1 - 6/2021
O termínu platby úplaty na 1. pololetí roku 2021 budeme informovat, až nám to příznivější situace dovolí.
TJ Sokol Poděbrady