Poděbradská sokolovna – dílo významného architekta Krásného

Rok 2015 vyhlásila Česká obec sokolská Rokem sokolské architektury. Po založení Sokola v roce 1862 se postupně začaly stavět sokolovny pro potřeby členstva. Stavby byly podmíněny potřebami a finančními možnostmi spolků, například velká a krásná sokolovna v Kolíně byla postavena již v roce 1878. A jak to bylo s tou naší – poděbradskou? Sokol byl v Poděbradech založen 1. 8. 1863. Byli…
Read more


2018/08/24 0