ZÁPIS z 2. schůze výboru TJ konané dne 22.2.2018

ZÁPIS z 2. schůze výboru TJ konané dne 22.2.2018

2018/02/25 Výbor 0

Přítomni: Mgr. Szabóová Monika, Rožová Markéta, Monika Sobotková, Fingerová Lucie, Jan Mejzr

Omluveni:   Semirádová Helena,  Vach Michal, , Obr Jiří, MUDr. Zmeškal Miroslav, Doležalová Věra, Ing. Smejkal Radek

Úvod

Přivítání – ses. Sobotková uvítala přítomné.

volba zapisovatelky – ses. Sobotková.

Program:

 1. Informace
 2. Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce fasády
 3. Sokolský ples
 4. Přijetí nových členů do TJ
 5. Valná hromada jednoty 2018

 

 • Informace:

Kancelář jednoty zajistila vyúčtování všech získaných dotací a podala všechny obvyklé žádosti o dotace, které každoročně řešíme.

Proběhl nákup sokolských známek na rok 2018. Jako v předcházejícím roce včetně známek na sokolský slet.

 • Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce fasády: Výběrové řízení bylo zahájeno 13.2.2017. Z výběrového řízení odstoupit jeden z dodavatelů: Miprane I. s.r.o.
 • Sokolský ples:
  1. odsouhlaseno kompletní ozvučení, osvětlení, dataprojektor, plátno – vše od jedné firmy, která zajistí i zaměstnance / 3 / kteří budou přítomni v ceně 24 400,- kč / zajišťuje  J.Mejzr /
  2. Kapela Fire Band – cena podle mailu 15 000,-kč, ozvučení mají malé vlastní, dle dohody zajistíme my a oni si nepatrně sníží cenu, kapelník seznámen s programem a s přestávkami, které vyžadujeme 
  3. Schválen návrh k tisku vrácenek, kvízových otázek a programu na stoly během plesu, zajistí M.Zmeškal
  4. Rozneseno dalších 10 plakátů – vytištěno v XXL  v pátek – 220,-Kč – a rozneseno do obchodů v centru, DDM, lázeňské domy… zvážit, zda ještě nedat na plakátovací plochy 0,99 Kč na den rengl.cz, tel. 603 468 414
  5. schválený program rozcvičení před plesem v sále Kolonády :15.00 sál seniorky, 15.30 – 17.00  sál aerobik, od 15.30 výzdoba a příprava sálu : Szaboóvá, Rožová + garda, zvuk + světla Mejzr, od 17.00 přijíždí kapela
  6. Ceny za kvízové otázky – je třeba 50 cen, nejlépe takové, aby se daly rozdělit pro více lidí sedících u stolu tedy – bomboniéry, vína a pod. sportovní vybavení je drahé, tedy nejlepší drobné věci typu tenisové míče, ping pongové míčky, vosky na lyže či jiné – 

odsouhlaseno: každý oddíl :  Gymnastika, Všestrannost, Stolní tenis, Kopaná, Badmington, Aerobik  dodá na stůl v kanceláři do 2.3.2018  jednu cenu za svůj oddíl a dále se pokusí oslovit nějakého sponzora, který by něco mohl věnovat a ceny , které sežene od sponzorů. Po tomto datu vezmeme peníze a dojedeme ceny kupit vlastní – Decathlon – sportovní věci dojede s. Sobotková, víno v Trafco…  

s,Szaboóvá  –  osloví med / Vask /a Louda auto a sklárny

b.Mejzr – květiny jarní

s.Sobotková –  osloví Trafco Voříšek

b.Zmeškal – sklárna Zdobinský

s.Fingerová – lahůdky Švihálek

 • Výbor jednoty odsouhlasil přijetí 4 nových členek do oddílu věrné gardy a 1 nového člena do oddílu kopané. Jmenný seznam je přílohou k tomuto zápisu.
 • Valná hromada jednoty

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Poděbrady rozhodl svolat valnou hromadu, která se bude konat  18.3.2018 v malém sále od 13:00 do 15:00

Výbor jednoty schválil následující program a pozvánku na valnou hromadu (viz poslední straan zápisu).

Plán další schůze: čtvrtek 26. duben 2018 od 17:20

V Poděbradech dne 22.2.2018, Zapsal