ZÁPIS z 1. schůze výboru TJ konané dne 18.1.2018

ZÁPIS z 1. schůze výboru TJ konané dne 18.1.2018

2018/02/25 Výbor 0

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, Mgr. Szabóová Monika, Rožová Markéta, , MUDr. Zmeškal Miroslav, Monika Sobotková, Doležalová Věra, , Fingerová Lucie

Omluveni:   Semirádová Helena,  Vach Michal, , Obr Jiří,

Úvod

Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné.

volba zapisovatele – br. Smejkal.

Program:

 1. Informace
 2. Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce fasády
 3. Zpráva výboru jednoty za rok 2017
 4. Valná hromada jednoty 2018
 5. Sokolský ples
 • Informace:
  1. Proběhlo založení bankovního podúčtu pro účel financování dotace MŠMT na dasádu.
  2. Daniela Vitoušová byla přidána mezi osoby oprávněné k účtu – stále zůstává povinnost podpisu dvou oprávněných osob a to i v případě internetového bankovnictví.
  3. Starosta představil novou podobu hodinových odměn pro zaměstnance Jednoty.
  4. Termín župního přeboru Sokolské všestrannosti : 21.4.
  5. Problematika parkování – stále přetrvává stav: od června usilujeme o rozšíření parkoviště o 1/3. Na základě dalších jednání si vyžádáme vytvoření arch. studie na parkoviště zabírající celou plochu hřišť, včetně řešení chodníku pro pěší (ochranu dětí). Studii pak předložíme VH a členům k vyjádření zda o to stojí. Velké parkoviště má šanci být finančním přínosem (respektive, aby se zaplatilo). Příjezd rodičů a rychlý odjezd (cca 20minut) by byl zdarma.
 • Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce fasády – na základě diskuse výbor jednoty:
  1. Schválil zahájení kroků k výběrovému řízení na dodavatele pro akci Rekonstrukce fasády s částečným zateplením objektu Sokolovny TJ. Sokol Poděbrady, Tyršova 26/9, 29001 Poděbrady
  2. Schválil smlouvu o zajištění služeb kpaní Hany Pavlíkové, která zajistí koordinaci výběrového řízení dodavatel, přípravu a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, dohlédne na všechny ostatní kroky k dodržení podmínek MŠMT pro čerpání dotace a bude administrovat dohled nad realizací samotné rekonstrukce, případně napomůže v období finančního vyúčtování a vypořádání.
  3. Rozhodl, že výběrové řízení proběhne v režimu „zakázky malého rozsahu“, tedy oslovením konkrétních dodavatelů, které výbor určil na základě osobní zkušenosti a doporučení.

Určenými dodavateli jsou :

 1. Miláček realizace staveb
 2. Svoboda stavby
 3. PAMA Poděbrady
 4. PMS Poděbrady
 5. SAOS stavební a obchodní společnost
 6. MIPRANE I. s.r.o.
 7. K2-Buildings s.r.o.
 8. Šperk stavební

Ustanovil výběrovou komisi ve složení :

Ing. Radek Smejkal, Monika Sobotková, Jiří Obr, Ing. Pavel Borecký

 • Výbor jednoty odsouhlasil návrh zprávy výboru jednoty za rok 2017, kterou zpracoval starosta jednoty br. Smejkal – zpráva byla předběžně schválena s dodatkem, že část o výsledcích hospodaření je třeba ještě doplnit ze závěrky účetnictví, která zatím probíhá.
 • Výbor jednoty svolává na neděli 18.3.2017 od 13:00 do 15:00 Valnou hromadu jednoty. Výbor žádá oddíly a činovníky k odevzdání svých zpráv o činnosti.
 • Sokolský ples:
  1. Hlavním koordinátorem byla určena ses Monika Sobotková

          

 Plán další schůze: čtvrtek 22. únor 2018 od 17:20

V Poděbradech dne 18.1.2018, Za