1.výroční ples k 155.výročí založení Sokolské jednoty v Poděbradech

1.výroční ples k 155.výročí založení Sokolské jednoty v Poděbradech

2018/03/17 Výbor 0

Dobrý den, rádi bychom Vám poslali informaci . 155.výročí založení Sokolské jednoty v Poděbradech místní  zvládli se ctí. Uspořádat 1.výroční ples od konce války se zprvu zdálo jako velká výzva. Všechny oddíly místní jednoty ale spojily své síly a výsledek se více než vydařil. Slavnostního zahájení se sokolským praporem se ujal starosta bratr Radek Smejkal a praporečník Jiří Havlík nejmladší . Od té doby byl taneční parket stále plný. Mezi hosty a na tanečním parketu  se  potkaly i 3 generace sokolíků ,  bývalých  cvičitelů, trenérů i cvičenců.  Stejně tak se v několika vystoupeních vystřídali ti nejmladší s těmi nejvěrnějšími z gardy. Setkání to bylo opravdu povedené a věříme, že založíme novou tradici Sokolských plesů v Poděbradech.

Děkujeme Všem našim příznivcům za účast a  oddílům aerobiku, sportovní gymnastiky a věrné gardy za krásná vystoupení . Velké díky patří  všem dobrovolníkům za pomoc ! 

Několik fotek z plesu je v příloze.

Monika Sobotková

 

 

×
Show
Informace k řešení neodchozených tréninků v TJ Sokol Poděbrady za období 9-12/2020
Vážení rodiče, vzhledem k nastalým skutečnostem ve společnosti a nemožnosti odchodit tréninky vašich dětí, přesouváme uhrazené platby do dalšího období. O výši příspěvku na další období budete informováni, až nám to příznivější situace dovolí. Příspěvek bude tedy upraven aktuálně každému na míru.

• Důležité jsou termíny přerušení/obnovení činnosti oddílů rozhodné k určení doby, za kterou bude uhrazená částka převedena.
• TJ Sokol Poděbrady upraví předpis vaší platby v daném jednotlivém oddílu a vznikne vám přeplatek, který bude převeden na další období.
• V případě nepokračování členství a trénování v TJ Sokol Poděbrady máte možnost zažádat si o vrácení přeplatku (vratku) prostřednictvím mailu Vašemu trenérovi, kde vypíšete také číslo účtu, kam má být částka odeslána. Pokud nemáte účet (platili jste v hotovosti), obrátíte se na účetní TJ Sokol Poděbrady a dohodnete si další postup.
• V případě, že jste měli upravenou platbu, bude se to řešit individuálně.
Pokud po celou dobu přerušení činnosti TJ Sokol Poděbrady probíhaly distanční tréninky, nebude vrácena žádná částka. Pokud po část období přerušení činnosti probíhaly distanční tréninky, bude zohledněna poměrná část platby. Tréninky realizovány distanční formou byly tímto způsobem nahrazeny.
PLATBA ÚPLATY na období 1 - 6/2021
O termínu platby úplaty na 1. pololetí roku 2021 budeme informovat, až nám to příznivější situace dovolí.
TJ Sokol Poděbrady