ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ konané dne 18.11.2019

ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ konané dne 18.11.2019

2019/11/26 Výbor 0

Přítomni:

Fingerová Lucie, Doležalová Věra, Ing. Smejkal Radek, Mgr. Josef Svoboda, Mgr. Szabóová Monika, Obr Jiří

Omluveni: MUDr. Zmeškal Miroslav, Rožová Markéta, Monika Sobotková

Přivítání – br. Smejkal přivítal přítomné. Volba zapisovatele – br. Smejkal.

Br. Smejkal poděkoval za pomoc s organizací akcí Noc Sokoloven a Památný den Sokolstva

Program:             

 1. Informace a rozhodnutí výboru TJ
 2. Rozprava
 3. Závěr
 1. Informace a rozhodnutí výboru TJ
 • Stav řešení parkovací brány
  1. Informace o aktuálních problémech s dokončením brány – řešení zabezpečení, aby brána nemohla sevřít chodce – řešení s br. Mejzrem – vybavení doplňkovými detektory, případně omezení automatického otevírání/zavírání bez přítomnosti obsluhy.
 • Stav dalších investic
  1. Realizace chodníčku podél budovy – z naší strany je realizace připravena, snažíme se uhnat realizátora. Br. Obr zkusí obvolat více možností.
  2. Kolaudace prostoru v podkroví – musíme se vypořádat se stanoviskem hasičů – úkol br. Borecký. Pak prostor zkolaudujeme na prostor bez využití. Následovat bude příprava projektu na rekonstrukci do finální podoby – cvičebního sálu. Zásadní položkou je rekonstrukce střechy, která může být brzy v havarijním stavu.
  3. Druhý projekt likvidace dešťové vody na našem pozemku – svody na straně ke hřišti zkusíme stáhnout do pásu zeleně před hřištěm, kde by se realizovala retenční opatření. Br. Obr osloví projektantku a zahájíme přípravné fáze. Vhodné realizovat před, nebo spolu s venkovním hřištěm před nářaďovnou.
  4. Oprava plotu – potřeba podat ohlášení stavby a postupně začít s obnovou – zvážit podání žádosti o dotaci u ST. Kraje (fond Hejtmanky) – úkol Kancelář.
  5. Kompletní předělání terazzo soklu – konzultováno s památkáři, realizujeme s dotací, jakmile bude možná. Situace: Aktuální stav terazzo soklu není lépe restaurovatelný. V horizontu do 10 let je vhodné jej nechat celý strhnout a udělat znovu.
  6. Výměna LED světel v další řadě VS – provedeme v létě.
  7. Rekonstrukce horních šaten – proběhla diskuze s prohlídkou – hledá se vhodné řešení budoucích šatních kójí s napojením na sprchy. Ponecháno k dalšímu rozvážení. Je nutno posoudit i zachování rehabilitační místnosti, která se v podstatě nepoužívá.
  8. Projekt workoutového sportoviště před nářaďovnou, br. Smejkal předal informace o náležitostech dle stavebního úřadu a informace z odboru památkové péče. Oba úřady se neoficiální cestou vyjádřili pozitivně a doporučili postup k zajištění vyjádření, ač především ze stavebního úřadu není ze zákona povinné. P5edběžná podoba je určená, ale je třeba dořešit detaily chodníčků v okolí, sklon hřiště pro odtok dešťové vody, detaily přechodu k soklu budovy, u krajových obrubníků apod.
 • Návrh na ocenění členů. Br. Smejkal přednesl návrh na ocenění členů TJ. Další projedná se župou na VH.
 • Návrh na přijetí nových členů. Výbor souhlasí s přijetím 1 dospělého člena do oddílu AE a 1 dospělého člena do oddílu SV. Jmenný seznam v příloze.
 • Nahlášení akcí 2020 do MKC (do ročenky) – byl projednán a doplněn seznam akcí jednoty pro rok 2020.
 • Plán pro Památný den Sokolstva 2020 – 8.10. bude čtvrtek. Proto výbor navrhuje uspořádat malý pietní akt u pamětní desky ve vstupu. Děti (například z oddílu SV – předškolní) – by se mohly zúčastnit vypuštění lodiček se svíčkami a se jmény obětí Památného. Na dalším programu se bude pracovat.
 • Přehled událostí od minulého výboru:
  1. Noc Sokoloven
  2. Památný den Sokolstva
 1. Rozprava
 • Je třeba udělat držák na komponenty hrazdy v Malém sálu.
 • Je třeba předělat sokolskou vlajku a vlajku republiky na stejný způsob uchycení jako historické prapory – lépe to vypadá.
 • Necháme udělat velkou fotografii z Památného dne a umístíme ji do vstupu sokolovny a před šatnu VS.
 • Projednán dotaz župy na závod šplhu při sokolské všestrannosti – umožnit účastníkům pouze šplhu, aby se registrovali a dorazili vždy 15minut před koncem sledu pouze na svůj závod a pak vyhlášení.
 • Je vhodné vydat nové směrnice výboru pro kotelnu.
 1. Závěr
  1. Výbor Jednoty rekapituluje plány, které budou řešeny v budoucnu: potřebu hledat finanční zdroje na instalaci akustických panelů ve VS (odloženo pro technickou náročnost), řešení zahradního sezení se sousedem panem V. (odloženo pro upřednostnění workout hřiště)

Plán další schůze: prosinec 2019 – je možné se sejít při besídce SV – žen a mužů ?


V Poděbradech dne 18.11.2019, zapsal Ing. Radek Smejkal

×
Show
Výzva – Foto PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
Máte zájem získat tisk nějaké fotografie z akce Památný den Sokolstva ze dne 8. 10. 2019? Zde je odkaz na fotografie: https://photos.app.goo.gl/VRuQcddz1vVFg6HS6
Tisk je možný ve dvou formátech, a to 21x29,7cm (A4) a 10x15cm, oboje s malým bílým okrajem.
Prosím vyberte číslo fotky, formát, počet kusů a svůj požadavek napište včetně označení akce, ze které fotografie vybíráte do e-mailu na adresu sokolpdy@mybox.cz. Uveďte prosím pro jistotu i svůj telefonní kontakt. Počátkem listopadu fotografie hromadně vyvoláme a budeme distribuovat.
Cena 1 fotky A4 je 35,- Kč, cena formátu 10x15cm je 25,- Kč
Výzva – Foto NOC SOKOLOVEN
Máte zájem získat tisk nějaké fotografie z akce Noc Sokoloven ze dne 27. 9. 2019? Zde je odkaz na fotografie: https://photos.app.goo.gl/C4Xb4wrz5Zi836Uc6
Tisk je možný ve dvou formátech, a to 21x29,7cm (A4) a 10x15cm, oboje s malým bílým okrajem.
Prosím vyberte číslo fotky, formát, počet kusů a svůj požadavek napište včetně označení akce, ze které fotografie vybíráte do e-mailu na adresu sokolpdy@mybox.cz. Uveďte prosím pro jistotu i svůj telefonní kontakt. Počátkem listopadu fotografie hromadně vyvoláme a budeme distribuovat.
Cena 1 fotky A4 je 35,- Kč, cena formátu 10x15cm je 25,- Kč.