ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ konané dne 9.9.2019

ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ konané dne 9.9.2019

2019/09/29 Výbor 0

Přítomni: Rožová Markéta, Monika Sobotková, Fingerová Lucie, Doležalová Věra, Ing. Smejkal Radek, Mgr. Josef Svoboda, Mgr. Szabóová Monika, Obr Jiří
Omluveni: MUDr. Zmeškal Miroslav,
Přivítání – br. Smejkal přivítal přítomné a popřál k svátku hospodářce Daniele Vitoušové a poděkoval jí za zdařilou rekonstrukci kanceláře. Volba zapisovatele – br. Smejkal.
Program:
A. Informace a rozhodnutí výboru TJ
B. Rozprava
C. Závěr
A. Informace a rozhodnutí výboru TJ
1) Stav řešení parkovací brány
a. Podržíme v platnosti zavírání brány v dopoledních hodinách
b. K bráně jsme navedli prostupy pro kabeláž a v nejbližší době provedeme instalaci elektrického otevírání
c. Zatím neřešeno: Požádáme město o blokaci místa naproti bráně z důvodu potřeby prostoru pro vjezd větších vozů.
d. Zatím neřešeno: Požádáme město o změnu parkování v Tyršově ulici – aby bylo povoleno stání max 15min – obdoba délky stání u ZŠ T.G.M. – čili umožnit rodičům vyložit dítě.
2) AKCE TJ: Noc Sokoloven – u nás proběhne v pátek 27.9.2019. Je nutno vyvěsit plakáty Program standardní: 19:00 – 22:00 – cvičení pro veřejnost na gymnastickém nářadí. Kromě toho budeme dětem rozdávat buřty a umožníme jejich opečení na velkém grilu, který přeneseme ze zahrady do prostoru před nářaďovnou. Nákup cca 150 buřtů a chleba zajistí br. Smejkal. Je nutno vyvěsit plakáty a dát info na fb.
3) AKCE TJ: 8.10. památný den sokolstva – program – sezveme všechny členy naší TJ a vytvoříme společné velké foto. Krátkou řeč k tématu připraví br. Smejkal a ses. Rožová
4) Úpravy hodin oddílů: byly projednány žádosti oddílů a nájemců o úpravy rozvrhu.
5) Přehled událostí od minulého výboru:
a. Proběhla rekonstrukce kanceláře TJ.
b. Proběhl nátěr schodiště do druhého patra a výše a lakování dveří. Tento odstín příští rok provedeme i v nižších patrech.
c. Proběhla oprava a zateplení střechy nad šatnou VS.
d. Proběhla oprava venkovních žaluzií v MS.
e. Proběhla instalace krytů navíječů na rolety ve VS a změna umístění kamery.
f. Proběhla výměna jedné řady světel ve VS za světla LED s teplotou 6500K (chladná bílá). O Vánocích provedeme obdobou výměnu s druhou středovou řadou. Označíme vypínače s LED svítidly, aby oddíly byly nabádány k úspoře. Nicméně stávající zářivky využijeme na bočních řadách (plná výměna za LED je nehospodárná, stávající svítidla jsou také úsporná. Cílem výměny je změna spektra, ne úspora).
g. Byla zřízena nástěnka na oslavu br. Karla Starého a budeme pokračovat dalšími historizujícími nástěnkami, abychom připomněli minulost současné generaci. Br. Smejkal je ve spojení se vzdělavatelkou ČOS, která píše životopis br. Karla Starého –
obrátila se na nás s dotazem, zda bychom se na vydání knihy chtěli finančně podílet. Výbor navrhuje příspěvek 10.000,- Kč. Oslovíme také město Poděbrady, zda by se chtělo podílet.
h. Proběhla instruktáž čištění parketových podlah a sprch. V červnu pořízené zařízení půjde použít k postupné renovaci podlahy ve VS.
6) Br. Smejkala převzal informace o ozonátoru – pro naše využití se zařízení nehodí.
7) Info: ve věci žádosti o zrušení věcného břemene na neexistující plot (mezi pozemky 2046 a 2043) se katastr s připomínky souseda vypořádal zamítnutím. Čekáme na nabytí právní moci rozhodnutí s nadějí, že tuto mnoho desítek let starou záležitost uzavřeme.
8) Info: zakázka rekonstrukce fasády podpořená dotací MŠMT a města Poděbrady byla řádně převzata a dosavadní reklamace vypořádány. K úplnému ukončení ještě zbývá dořešit v ulici Tyršově sokl, stožáry na prapory a opravu sokolů.
9) Sokl sokolovny je v režimu restaurování – čekáme na realizaci řemeslníky z Libice.
10) Zatím nepodáno: žádost k opravě plotu – ohlášení stavby: ošetření tlakovou vodou, vyplnění prasklin, impregnace zdiva, výměna plotovek za nové (dřevo). Brigádníci k čistění a vysprávce zdiva jsou vítaní. Žádost máme připravenu, ale čekáme na nabídku truhláře, abychom věděli, do čeho jdeme. V termínu schůze dorazila nabídka – cena vychází kolem 6000Kč na jedno plotové pole.
B. Rozprava
1) Objednali jsme vybudování nového chodníku – zatím jen v délce po kancelář. Další část bychom měli spojit s přestavbou svodů dešťové vody a odpadů. Připravíme v dohledné době projekt a budeme řešit s VAK Nymburk akceptaci a slevu na ceně za zrušení odvodu dešťové vody.
2) Je třeba připravit projekt cvičiště u nářaďovny – pomoc by mohla ses. V. Szabóová, br. Zmeškal by akci rád financoval pomocí programu HitHit
3) Info: ČOS zakládá všem jednotám mail na gmail platfromě s doménou sokol.eu
4) Info: ČOS nechalo zpracovat vizuální styl sokola pro veškeré grafiky, v případě potřeby se ptejte v kanceláři TJ.
5) V úterý 17.9. proběhne instalace vlajkových stožárů.
6) Projednáno zvýšení mzdy hospodářky se souhlasným stanoviskem.
7) Rozhodnuto o změně režimu kotelny – obsluha kotelny je občasná.
8) Je třeba vydat nové směrnice pro kotelnu.
9) Je třeba nainstalovat piktogram kamery na vjezd (bránu/branku/sloupky).
10) Projednána podoba přestavby horní šatny VS – vhodné spojit s rekonstrukcí sprch. Na projektu se bude pracovat.
C. Závěr
a. Výbor Jednoty rekapituluje plány, které budou řešeny v budoucnu: potřebu hledat finanční zdroje na instalaci akustických panelů ve VS, řešení zahradního sezení se sousedem panem V., oprava střechy nad MS.
b. Plán další schůze: 4.11.2019 od 16:15
V Poděbradech dne 9.9.2019, zapsal Ing. Radek Smejkal

×
Show
Výzva – Foto PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
Máte zájem získat tisk nějaké fotografie z akce Památný den Sokolstva ze dne 8. 10. 2019? Zde je odkaz na fotografie: https://photos.app.goo.gl/VRuQcddz1vVFg6HS6
Tisk je možný ve dvou formátech, a to 21x29,7cm (A4) a 10x15cm, oboje s malým bílým okrajem.
Prosím vyberte číslo fotky, formát, počet kusů a svůj požadavek napište včetně označení akce, ze které fotografie vybíráte do e-mailu na adresu sokolpdy@mybox.cz. Uveďte prosím pro jistotu i svůj telefonní kontakt. Počátkem listopadu fotografie hromadně vyvoláme a budeme distribuovat.
Cena 1 fotky A4 je 35,- Kč, cena formátu 10x15cm je 25,- Kč
Výzva – Foto NOC SOKOLOVEN
Máte zájem získat tisk nějaké fotografie z akce Noc Sokoloven ze dne 27. 9. 2019? Zde je odkaz na fotografie: https://photos.app.goo.gl/C4Xb4wrz5Zi836Uc6
Tisk je možný ve dvou formátech, a to 21x29,7cm (A4) a 10x15cm, oboje s malým bílým okrajem.
Prosím vyberte číslo fotky, formát, počet kusů a svůj požadavek napište včetně označení akce, ze které fotografie vybíráte do e-mailu na adresu sokolpdy@mybox.cz. Uveďte prosím pro jistotu i svůj telefonní kontakt. Počátkem listopadu fotografie hromadně vyvoláme a budeme distribuovat.
Cena 1 fotky A4 je 35,- Kč, cena formátu 10x15cm je 25,- Kč.