ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ konané dne 3.6.2019

ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ konané dne 3.6.2019

2019/09/29 Výbor 0

Přítomni: Rožová Markéta, Monika Sobotková, Fingerová Lucie, Doležalová Věra, Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Mgr. Josef Svoboda, Mgr. Szabóová Monika, zástupce KK – Vach Michal
Omluveni: Obr Jiří
Přivítání – br. Smejkal přivítal přítomné, volba zapisovatele – br. Smejkal.
Program:
A. Informace a rozhodnutí výboru TJ
B. Rozprava
C. Závěr
A. Informace a rozhodnutí výboru TJ
1) Rozhodnuto: Při výměně zářivek ve VS budou použity LED trubice (150cm) v chladném spektru bílé (7000 K)
2) Disktuováno: Řešení parkovací brány nese řadu problémů – nejsme zcela spokojeni se dvěma nabídkami a čekáme na další. Výbor byl seznámen s polohou vjezdového a výjezdového sloupku a nutností obrátit směr vjezdu na parkoviště v areálu. Výbor není spokojen s cenou systému a potenciálními dalšími náklady. Stanovisko:
a. Po 26.6.2019 zavřeme bránu do areálu. Squash a případně nájemníci s nutností parkovat dostanou klíč s právem vjezdu, ale povinností zamykat. 20.6.2019 umístíme ceduli informující o nutnosti vyparkovat vůz. (Plus cedulky za stěrače)
b. Požádáme město o blokaci místa naproti bráně z důvodu potřeby prostoru pro vjezd větších vozů.
c. Požádáme město o změnu parkování v Tyršově ulici – aby bylo povoleno stání max 15min – obdoba délky stání u ZŠ T.G.M. – čili umožnit rodičům vyložit dítě.
d. Zvažujeme řešení osadit bránu motory a otevírat ji tak snáze pouze v době našeho provozu (od 14:00 do 22:00)
e. Řešení komerční by bylo lepší, ale potřebujeme se vejít do cenové relace okolo ceny 300-350tis.
3) Pronájem MS: Podmínky pro školy při pronájmu MS:
• Možno využívat pomůcky, které jsou v sále (lavička, rinoset, koberec).
• zákaz fotbalu
• možnost her s molitanovým míčkem, či míčky typu badminton.
4) 21.6.2019 proběhne Akademie všestrannosti
5) 14.6.2019 plánuje oddíl Věrné gardy úklid venkovního hřiště. Kdo by chtěl pomoct, je srdečně vítán. Je to pátek a začíná se v 9:00.
6) 27.6./28.6. proběhne stavba lešení ve velkém sále – příprava na opravy a čištění oken a okolí.
7) Od 8.7. do 13.7. proběhnou opravy a údržba ve VS (okna, ostění, výměna zářivek).
8) 20.7. proběhne brigáda oddílu SG – v 8:00 dorazí pan Laskoš na revizi nářadí. Brigáda spočívá v drobných opravách a na závěr stavbě nářadí pro soustředění.
9) Po brigádě 20.7. proběhne grilovačka na oslavu vítězů závodů dračích lodí.
10) Termíny soustředění – první 24.7. Je třeba zajistit úklid před soustředěním.
11) Br. Smejkala zaujala upoutávka na zařízení „ozonátor“ – je možné, že by mohl šetřit finance na úklidové prostředky, případně i něco víc. Br. Svoboda to zksuí nastudovat.
12) Sokolský kapka krve – ČOS vyzývá sokoly, aby v případě darování krve tuto skutečnost oznámily – jednota opak informaci předá ČOS. Myšlenkou akce je samozřejmě zvýšit zájem o darování krve. Vedoucí oddílů prosíme, aby to zvážili šířit mezi dospělými členy.
13) Info: podali jsme žádost o zrušení věcného břemene na neexistující plot (mezi pozemky 2046 a 2043). Dne 10.6. přišla informace, že nám katastr vyhověl. Svou chybu uznal. Nyní běží lhůta na odvolání. Snad se sousedi neodvolají.
14) Info: probíhá zateplení prostoru nad šatnou VS a položení nové lepenky na střechu.
15) Info: probíhá poslední část opravy fasády – do měsíce by to mohlo být hotové.
16) Sokl sokolovny je v režimu restaurování – čekáme na nabídku řemeslníků z Libice. Snad se to do podzimu podaří realizovat.
17) Info: v měsíci červenci proběhne rekonstrukce kanceláře – nové rozvody, výmalba, nábytek a lino.
18) Info: připravíme žádost k opravě plotu – ohlášení stavby: ošetření tlakovou vodou, vyplnění prasklin, impregnace zdiva … výměna plotovek za nové (dřevo). Brigádníci k čistění a vysprávce zdiva jsou vítaní.
19) Noc sokoloven se bude konat 28.9.2019
20) Žádost spolku Jižní město na odpuštění nájmu červen 2019 – výbor nesouhlasí, ale doporučuje slevu 20tis.
21) Je třeba zahájit přípravy vybudování nového chodníku a příprava cvičiště – Veronika Szabó
V Poděbradech dne 17.3.2019, zapsal Ing. Radek Smejkal

×
Show
Informace k řešení neodchozených tréninků v TJ Sokol Poděbrady za období 9-12/2020
Vážení rodiče, vzhledem k nastalým skutečnostem ve společnosti a nemožnosti odchodit tréninky vašich dětí, přesouváme uhrazené platby do dalšího období. O výši příspěvku na další období budete informováni, až nám to příznivější situace dovolí. Příspěvek bude tedy upraven aktuálně každému na míru.

• Důležité jsou termíny přerušení/obnovení činnosti oddílů rozhodné k určení doby, za kterou bude uhrazená částka převedena.
• TJ Sokol Poděbrady upraví předpis vaší platby v daném jednotlivém oddílu a vznikne vám přeplatek, který bude převeden na další období.
• V případě nepokračování členství a trénování v TJ Sokol Poděbrady máte možnost zažádat si o vrácení přeplatku (vratku) prostřednictvím mailu Vašemu trenérovi, kde vypíšete také číslo účtu, kam má být částka odeslána. Pokud nemáte účet (platili jste v hotovosti), obrátíte se na účetní TJ Sokol Poděbrady a dohodnete si další postup.
• V případě, že jste měli upravenou platbu, bude se to řešit individuálně.
Pokud po celou dobu přerušení činnosti TJ Sokol Poděbrady probíhaly distanční tréninky, nebude vrácena žádná částka. Pokud po část období přerušení činnosti probíhaly distanční tréninky, bude zohledněna poměrná část platby. Tréninky realizovány distanční formou byly tímto způsobem nahrazeny.
PLATBA ÚPLATY na období 1 - 6/2021
O termínu platby úplaty na 1. pololetí roku 2021 budeme informovat, až nám to příznivější situace dovolí.
TJ Sokol Poděbrady