ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ konané dne 3.6.2019

ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ konané dne 3.6.2019

2019/09/29 Výbor 0

Přítomni: Rožová Markéta, Monika Sobotková, Fingerová Lucie, Doležalová Věra, Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Mgr. Josef Svoboda, Mgr. Szabóová Monika, zástupce KK – Vach Michal
Omluveni: Obr Jiří
Přivítání – br. Smejkal přivítal přítomné, volba zapisovatele – br. Smejkal.
Program:
A. Informace a rozhodnutí výboru TJ
B. Rozprava
C. Závěr
A. Informace a rozhodnutí výboru TJ
1) Rozhodnuto: Při výměně zářivek ve VS budou použity LED trubice (150cm) v chladném spektru bílé (7000 K)
2) Disktuováno: Řešení parkovací brány nese řadu problémů – nejsme zcela spokojeni se dvěma nabídkami a čekáme na další. Výbor byl seznámen s polohou vjezdového a výjezdového sloupku a nutností obrátit směr vjezdu na parkoviště v areálu. Výbor není spokojen s cenou systému a potenciálními dalšími náklady. Stanovisko:
a. Po 26.6.2019 zavřeme bránu do areálu. Squash a případně nájemníci s nutností parkovat dostanou klíč s právem vjezdu, ale povinností zamykat. 20.6.2019 umístíme ceduli informující o nutnosti vyparkovat vůz. (Plus cedulky za stěrače)
b. Požádáme město o blokaci místa naproti bráně z důvodu potřeby prostoru pro vjezd větších vozů.
c. Požádáme město o změnu parkování v Tyršově ulici – aby bylo povoleno stání max 15min – obdoba délky stání u ZŠ T.G.M. – čili umožnit rodičům vyložit dítě.
d. Zvažujeme řešení osadit bránu motory a otevírat ji tak snáze pouze v době našeho provozu (od 14:00 do 22:00)
e. Řešení komerční by bylo lepší, ale potřebujeme se vejít do cenové relace okolo ceny 300-350tis.
3) Pronájem MS: Podmínky pro školy při pronájmu MS:
• Možno využívat pomůcky, které jsou v sále (lavička, rinoset, koberec).
• zákaz fotbalu
• možnost her s molitanovým míčkem, či míčky typu badminton.
4) 21.6.2019 proběhne Akademie všestrannosti
5) 14.6.2019 plánuje oddíl Věrné gardy úklid venkovního hřiště. Kdo by chtěl pomoct, je srdečně vítán. Je to pátek a začíná se v 9:00.
6) 27.6./28.6. proběhne stavba lešení ve velkém sále – příprava na opravy a čištění oken a okolí.
7) Od 8.7. do 13.7. proběhnou opravy a údržba ve VS (okna, ostění, výměna zářivek).
8) 20.7. proběhne brigáda oddílu SG – v 8:00 dorazí pan Laskoš na revizi nářadí. Brigáda spočívá v drobných opravách a na závěr stavbě nářadí pro soustředění.
9) Po brigádě 20.7. proběhne grilovačka na oslavu vítězů závodů dračích lodí.
10) Termíny soustředění – první 24.7. Je třeba zajistit úklid před soustředěním.
11) Br. Smejkala zaujala upoutávka na zařízení „ozonátor“ – je možné, že by mohl šetřit finance na úklidové prostředky, případně i něco víc. Br. Svoboda to zksuí nastudovat.
12) Sokolský kapka krve – ČOS vyzývá sokoly, aby v případě darování krve tuto skutečnost oznámily – jednota opak informaci předá ČOS. Myšlenkou akce je samozřejmě zvýšit zájem o darování krve. Vedoucí oddílů prosíme, aby to zvážili šířit mezi dospělými členy.
13) Info: podali jsme žádost o zrušení věcného břemene na neexistující plot (mezi pozemky 2046 a 2043). Dne 10.6. přišla informace, že nám katastr vyhověl. Svou chybu uznal. Nyní běží lhůta na odvolání. Snad se sousedi neodvolají.
14) Info: probíhá zateplení prostoru nad šatnou VS a položení nové lepenky na střechu.
15) Info: probíhá poslední část opravy fasády – do měsíce by to mohlo být hotové.
16) Sokl sokolovny je v režimu restaurování – čekáme na nabídku řemeslníků z Libice. Snad se to do podzimu podaří realizovat.
17) Info: v měsíci červenci proběhne rekonstrukce kanceláře – nové rozvody, výmalba, nábytek a lino.
18) Info: připravíme žádost k opravě plotu – ohlášení stavby: ošetření tlakovou vodou, vyplnění prasklin, impregnace zdiva … výměna plotovek za nové (dřevo). Brigádníci k čistění a vysprávce zdiva jsou vítaní.
19) Noc sokoloven se bude konat 28.9.2019
20) Žádost spolku Jižní město na odpuštění nájmu červen 2019 – výbor nesouhlasí, ale doporučuje slevu 20tis.
21) Je třeba zahájit přípravy vybudování nového chodníku a příprava cvičiště – Veronika Szabó
V Poděbradech dne 17.3.2019, zapsal Ing. Radek Smejkal

×
Show