ZÁPIS z 2. schůze výboru TJ konané dne 17.3.2019

ZÁPIS z 2. schůze výboru TJ konané dne 17.3.2019

2019/09/29 Výbor 0

Přítomni: Rožová Markéta, Monika Sobotková, Fingerová Lucie, Doležalová Věra, Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, Semirádová Helena, Vach Michal, Mgr. Szabóová Monika,
Omluveni:
Přivítání – br. Smejkal přivítal přítomné, volba zapisovatele – br. Smejkal.
Program:
1. Přijetí nových členů do TJ
2. Informace a rozhodnutí výboru TJ
3. Rozprava
4. Závěr
1) Výbor jednoty odsouhlasil přijetí 2 nových členů – 1 do oddílu AE, 1 do oddílu SV. Jmenný seznam je přílohou k tomuto zápisu.
2) Informace a rozhodnutí výboru TJ:
a) Br. Smejkal přednesl informaci o dotacích a přednesl návrh dělby mezi oddíly a jednotu.
b) Br. Smejkal popsal plánované investice a zvažované investice – mimo jiné rekonstrukce kanceláře a pořízení rolet pro horní okna VS.
c) Výbor projednal návrhy parkovací brány pro Valnou hromadu.
3) Rozprava:
a) Br. Zmeškal doplnil, že na pořízení brány by měla navázat realizace chodníčku od branky a v dohledné době výstavba venkovního cvičiště.
b) Br. Smejkal informoval, že domlouvá prořez stromů v ulici Tyršově.
4) Závěr:
a) Výbor Jednoty rekapituluje plány, které budou řešeny v budoucnu: nápad přestavět horní šatny VS na 3 šatní kóje, potřebu hledat finanční zdroje na instalaci akustických panelů ve VS, řešení plotu a zahradního sezení se sousedem panem Vrátným, vhodnost instalace nových cedulí pro oddíly v Tyršově ulici a plán pronajímat plotová pole ve Fügnerově ulici k zavěšení marketingových plachet.
b) Plán další schůze 3. červen 2019 od 16:15
V Poděbradech dne 17.3.2019, zapsal Ing. Radek Smejkal

×
Show
Informace k řešení neodchozených tréninků v TJ Sokol Poděbrady za období 9-12/2020
Vážení rodiče, vzhledem k nastalým skutečnostem ve společnosti a nemožnosti odchodit tréninky vašich dětí, přesouváme uhrazené platby do dalšího období. O výši příspěvku na další období budete informováni, až nám to příznivější situace dovolí. Příspěvek bude tedy upraven aktuálně každému na míru.

• Důležité jsou termíny přerušení/obnovení činnosti oddílů rozhodné k určení doby, za kterou bude uhrazená částka převedena.
• TJ Sokol Poděbrady upraví předpis vaší platby v daném jednotlivém oddílu a vznikne vám přeplatek, který bude převeden na další období.
• V případě nepokračování členství a trénování v TJ Sokol Poděbrady máte možnost zažádat si o vrácení přeplatku (vratku) prostřednictvím mailu Vašemu trenérovi, kde vypíšete také číslo účtu, kam má být částka odeslána. Pokud nemáte účet (platili jste v hotovosti), obrátíte se na účetní TJ Sokol Poděbrady a dohodnete si další postup.
• V případě, že jste měli upravenou platbu, bude se to řešit individuálně.
Pokud po celou dobu přerušení činnosti TJ Sokol Poděbrady probíhaly distanční tréninky, nebude vrácena žádná částka. Pokud po část období přerušení činnosti probíhaly distanční tréninky, bude zohledněna poměrná část platby. Tréninky realizovány distanční formou byly tímto způsobem nahrazeny.
PLATBA ÚPLATY na období 1 - 6/2021
O termínu platby úplaty na 1. pololetí roku 2021 budeme informovat, až nám to příznivější situace dovolí.
TJ Sokol Poděbrady