ZÁPIS z 2. schůze výboru TJ konané dne 17.3.2019

ZÁPIS z 2. schůze výboru TJ konané dne 17.3.2019

2019/09/29 Výbor 0

Přítomni: Rožová Markéta, Monika Sobotková, Fingerová Lucie, Doležalová Věra, Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, Semirádová Helena, Vach Michal, Mgr. Szabóová Monika,
Omluveni:
Přivítání – br. Smejkal přivítal přítomné, volba zapisovatele – br. Smejkal.
Program:
1. Přijetí nových členů do TJ
2. Informace a rozhodnutí výboru TJ
3. Rozprava
4. Závěr
1) Výbor jednoty odsouhlasil přijetí 2 nových členů – 1 do oddílu AE, 1 do oddílu SV. Jmenný seznam je přílohou k tomuto zápisu.
2) Informace a rozhodnutí výboru TJ:
a) Br. Smejkal přednesl informaci o dotacích a přednesl návrh dělby mezi oddíly a jednotu.
b) Br. Smejkal popsal plánované investice a zvažované investice – mimo jiné rekonstrukce kanceláře a pořízení rolet pro horní okna VS.
c) Výbor projednal návrhy parkovací brány pro Valnou hromadu.
3) Rozprava:
a) Br. Zmeškal doplnil, že na pořízení brány by měla navázat realizace chodníčku od branky a v dohledné době výstavba venkovního cvičiště.
b) Br. Smejkal informoval, že domlouvá prořez stromů v ulici Tyršově.
4) Závěr:
a) Výbor Jednoty rekapituluje plány, které budou řešeny v budoucnu: nápad přestavět horní šatny VS na 3 šatní kóje, potřebu hledat finanční zdroje na instalaci akustických panelů ve VS, řešení plotu a zahradního sezení se sousedem panem Vrátným, vhodnost instalace nových cedulí pro oddíly v Tyršově ulici a plán pronajímat plotová pole ve Fügnerově ulici k zavěšení marketingových plachet.
b) Plán další schůze 3. červen 2019 od 16:15
V Poděbradech dne 17.3.2019, zapsal Ing. Radek Smejkal

×
Show