ZÁPIS z 1. schůze výboru TJ konané dne 7.2.2019

ZÁPIS z 1. schůze výboru TJ konané dne 7.2.2019

2019/09/29 Výbor 0

Přítomni: Rožová Markéta, Monika Sobotková, Fingerová Lucie, Doležalová Věra, Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří
Omluveni: Semirádová Helena, Vach Michal, Mgr. Szabóová Monika,
Přivítání – ses. Sobotková uvítala přítomné, volba zapisovatele – br. Smejkal.
Program:
1. Informace k rekonstrukcím a opravám v TJ
2. Přijetí nových členů do TJ
3. Informace a rozhodnutí výboru TJ
4. Rozprava
5. Závěr
1) Informace k rekonstrukcím a opravám v TJ:
a) Ve čtvrtek 20.12.2018 proběhla závěrečná prohlídka (kolaudace) „Rekonstrukce fasády“. Bez výhrad. Výbor nyní zpracovává závěrečnou zprávu.
b) Obdrželi jsme první nabídku na případnou rekonstrukci kanceláře TJ. S nabídkou se bude dále pracovat a upřesňovat.
c) Obdrželi jsme nabídku na opravu střechy nad šatnou MS – součástí bude instalace zateplení, která tam doposud chybí. Po opravě by střecha mohla vydržet desítky let bez dalších zásahů. Investice cca 164tis. Výbor s realizací souhlasí.
d) Obdrželi jsme nabídku na opravu poloviny střechy nad VS, kde je použita nekvalitní lepenka. Cena je cca 94tis. Výbor realizaci odkládá až podle zůstatku rozpočtu.
e) Obdrželi jsme nabídku na výmalbu a opravy zbývajících dveří prostoru MS. Cena 40tis. Výbor s realizací souhlasí.
f) Proběhne demontáž části vitrín na plotě v ulici Tyršově. Ve finále ponecháme cca 5 vitrínek z levé strany pro účely prezentace sportu. 4 vitríny povolíme na opačné strany Městské knihovně a MKC pro účely prezentace kultury v Poděbradech.
2) Výbor jednoty odsouhlasil přijetí 1 nové členky do oddílu SV. Jmenný seznam je přílohou k tomuto zápisu.
3) Informace a rozhodnutí výboru TJ:
a) Výbor TJ projednal zprávu Výboru za rok 2018.
b) Výbor TJ svolává VH v termínu neděle 17.3.2019 od 13:00 do 15:00 v MS.
c) Výbor TJ ukládá starostovi nahlásit konání VH na župu.
d) Výbor rozhodl, že na programu VH budou kromě předepsaných bodů také následující body:
i) Žádost o dotaci na rekonstrukci střechy nad „malým sálem“
– Střecha je v havarijním stavu a je pravděpodobné vyhlášení dotace MŠMT, proto výbor již zahájil kroky k přípravě projektu.
ii) Investice do platební brány k parkovišti přes Sokolovnou
– Z důvodu kritického zneužívání parkoviště je třeba znovu zvážit pořízení parkovací brány.
e) Výbor TJ vyzývá členy TJ a oddíly, aby se nominovali či nominovali kandidáty na činovníky TJ. Výbor TJ rozhodl nominovat stávající členy. Nominace mohou členové předkládat osobně do
kanceláře TJ, písemně, prostřednictvím emailu, nebo i ústně prostřednictvím vedoucích oddílů a členů výboru.
f) Výbor TJ vyzývá oddíly k předložení zpráv o činnosti – v kopii i pro kronikářku.
4) Rozprava:
a) Výbor řešil nápad modernizovat prezentaci jednoty formou interaktivního LCD, kde by se snadněji zobrazovaly fotky, plakáty a důležité informace. Telefonicky konzultováno – br. Mejzr připraví návrh.
b) Výbor řešil přípravu rozpočtu TJ na rok 2019. Zpracuje starosta a hospodář a předloží VH.
c) Připomínáme, že je třeba aby se v sokolovně zaměnily popelnice na plast za nádoby žluté barvy, aby se snížilo zmatení při vyhazování odpadu.
d) Pořídíme odpadkový koš na směsný a plastový odpad – umístíme u kávovaru u vstupu.
e) Pořídíme odpadkový koš na směsný odpad pro venkovní prostory – umístíme k pletivu oddělujícímu parkoviště a hřiště. (Náhrada za koš na fasádě).
f) Výbor rozhodl o pořízení čistícího zařízení na koberce a podlahy a poptat parní čistič.
g) Výbor rozhodl o sběru historického materiálu pro přípravu nástěnek o TJ a SG. Tématem budou „Základní kameny naší TJ se zaměřením na nejvýznamnější sportovce“. Jedna prezentace bude prezentovat naše členy, kteří se prosadili na světové úrovni. Druhá prezentace bude určena k oslavě 55let oddílu SG a zaměří se na nejlepší všestrance a gymnasty naší historie. Cílem této prezentace bude seznámit dnešní generace především s těmi, se kterými se už nesetkají, nebo již odrostli závodnímu věku.
5) Závěr:
a) Výbor Jednoty rekapituluje plány, které budou řešeny v budoucnu: plán prořezu stromů v ulici Tyršově 2018/2019, nápad přestavět horní šatny VS na 3 šatní kóje, potřebu hledat finanční zdroje na instalaci akustických panelů ve VS, řešení plotu a zahradního sezení se sousedem panem Vrátným, vhodnost instalace nových cedulí pro oddíly v Tyršově ulici a plán pronajímat plotová pole ve Fügnerově ulici k zavěšení marketingových plachet.
b) Plán další schůze: 17. březen 2019 od 12:00
V Poděbradech dne 7.2.2019, zapsal Ing. Radek Smejkal

×
Show
Výzva – Foto PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
Máte zájem získat tisk nějaké fotografie z akce Památný den Sokolstva ze dne 8. 10. 2019? Zde je odkaz na fotografie: https://photos.app.goo.gl/VRuQcddz1vVFg6HS6
Tisk je možný ve dvou formátech, a to 21x29,7cm (A4) a 10x15cm, oboje s malým bílým okrajem.
Prosím vyberte číslo fotky, formát, počet kusů a svůj požadavek napište včetně označení akce, ze které fotografie vybíráte do e-mailu na adresu sokolpdy@mybox.cz. Uveďte prosím pro jistotu i svůj telefonní kontakt. Počátkem listopadu fotografie hromadně vyvoláme a budeme distribuovat.
Cena 1 fotky A4 je 35,- Kč, cena formátu 10x15cm je 25,- Kč
Výzva – Foto NOC SOKOLOVEN
Máte zájem získat tisk nějaké fotografie z akce Noc Sokoloven ze dne 27. 9. 2019? Zde je odkaz na fotografie: https://photos.app.goo.gl/C4Xb4wrz5Zi836Uc6
Tisk je možný ve dvou formátech, a to 21x29,7cm (A4) a 10x15cm, oboje s malým bílým okrajem.
Prosím vyberte číslo fotky, formát, počet kusů a svůj požadavek napište včetně označení akce, ze které fotografie vybíráte do e-mailu na adresu sokolpdy@mybox.cz. Uveďte prosím pro jistotu i svůj telefonní kontakt. Počátkem listopadu fotografie hromadně vyvoláme a budeme distribuovat.
Cena 1 fotky A4 je 35,- Kč, cena formátu 10x15cm je 25,- Kč.