ZÁPIS ze 5. schůze výboru TJ konané dne 17.12.2018

ZÁPIS ze 5. schůze výboru TJ konané dne 17.12.2018

2019/09/29 Výbor 0

Přítomni: Mgr. Szabóová Monika, Rožová Markéta, Monika Sobotková, Fingerová Lucie, Doležalová Věra, Ing. Smejkal Radek, Mgr. Josef Svoboda, Obr Jiří

Omluveni:  Semirádová Helena,  Vach Michal, MUDr. Zmeškal Miroslav

 

Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné, volba zapisovatele – br. Smejkal.

Program:

 1. Informace k rekonstrukcím a opravám v TJ
 2. Informace z valné hromady Župy
 3. Přijetí nových členů do TJ
 4. Informace a rozhodnutí výboru TJ
 5. Rozprava
 6. Závěr
 • Informace k rekonstrukcím a opravám v TJ:
  1. Ve čtvrtek 20.12.2018 proběhne závěrečná prohlídka (kolaudace). Rekonstrukce fasády je dokončená do stavu nebránící využití. Nedodělky a reklamace budou řešeny jakmile to počasí dovolí. Vše pod stavebním dozorem br. Boreckého a pod dohledem br. Obra, kterým výbor děkuje za důslednost a neustálý dohled v průběhu stavby.
  2. Do konce roku budou umístěny zpět všechny nově nalakované vnitřní dveře.
  3. V nebližší době proběhne rekonstrukce podlahy MS.
  4. Z důvodu opětovného zatečení do horní šatny VS, proběhne urgentní oprava, na kterou naváže plánované pokrytí této střechy novou lepenkou patřičné kvality a v lepším sklonu. V příštím roce plánujeme instalaci lepenky i na druhou stranu VS (stávající lepenka dožívá, je nutno instalovat novou, trvanlivější). Stav střechy je ale bez problémový.
  5. V nejbližší době proběhne závěrečná prohlídka (kolaudace) i půdy nad MS.
 • Informace z VH Župy:
  1. V roce 2019 proběhne volební valná hromada TJ. Výbor vyzývá zájemce o práci ve výboru, nebo na jiných postech, aby dali o sobě vědět. Výbor má uložen úkol svolat do 31.3.2018 VH a pozvat na VH zástupce župy. úkol
  2. V lednu a únoru budeme obesláni dokumenty pro ČOS – je třeba obratem odeslat statistiku členské základy, registraci odboru všestrannosti, registraci odboru sportu, registraci vzdělavatelské činnosti a objednat členské spolkové známky na rok 2019. Termín do 30.1. a 15.2. (dle výzev, které přijdou mailem). úkol
  3. Na župě byl diskutován rejstřík sportu: br. Smejkal vyzval župu, aby apelovala na ČOS, ať se chováme jako sportovní svaz, ať registruje všechny sportovce a sportovní zařízení ČOS jako svaz a ať prezentuje soutěže všestrannosti jako svazové! Nicméně jednota sama musí tyto rejstříky vyplnit. úkol
  4. Smejkal vyzval prostřednictvím Župy, aby na Noc Sokoloven chodili podklady dříve. Termín akce v roce 2019: 27.9.2018
  5. Smejkal vyzval župu k vytvoření půjčovny krojů a (nebo) aby příští skladba pro ženy a skladba pro muže, byla v dresu vhodném jako oblečení do průvodů, jako doplněk ke štafážím a obdobně.
  6. Smejkal předal župě dotaz na pravidla team-gymu a vyjádřil nespokojenost se staršími rozhodčími tohoto sportu a sokolské všestrannosti. Vyzval, aby pravidla byla přiblížena sportovní gymnastice a na republikové závody najímáni rozhodčí SG.
  7.  
 • Výbor jednoty odsouhlasil přijetí 1 nového člena do oddílu SG. Jmenný seznam je přílohou k tomuto zápisu.
 •  
 • Informace a rozhodnutí výboru TJ:
  1. V posledním týdnu před Vánoci proběhne vyspravení parket v MS. Příslušné oddíly byly informovány.
 • Rozprava:
  1. Smejkal informoval o průběhu oslav ke 100. výročí založení republiky. Naše TJ se zúčastní v úterý 23.10. v 9:00 přivítání Legiovlaku (oddíl věrné gardy) a dále průvodu ve středu 24.10. od 15:00 (naši praporečníci a ostatní členové TJ).
  2. Župa a TJ se domluvili na termínu přeboru sokolské všestrannosti ve šplhu a SG: 13.4.2018
 • Závěr:
  1. Výbor Jednoty bere na vědomí: plán prořezu stromů v ulici Tyršově 2018/2019, oslava výročí 55let oddílu SG v roce 2019, nápad přestavět horní šatny VS na 3 šatní kóje, potřebu hledat finanční zdroje na instalaci akustických panelů ve VS, řešení plotu a zahradního sezení se sousedem panem Vrátným, vhodnost instalace nových cedulí pro oddíly v Tyršově ulici a plán rekonstrukce půdních prostor Sokolovny
  2. Plán další schůze: pondělí 17. října 2018 od 17:00

V Poděbradech dne 8.10. 2018, zapsal Ing. Radek Smejkal

×
Show