ZÁPIS ze 5. schůze výboru TJ konané dne 17.12.2018

ZÁPIS ze 5. schůze výboru TJ konané dne 17.12.2018

2019/09/29 Výbor 0

Přítomni: Mgr. Szabóová Monika, Rožová Markéta, Monika Sobotková, Fingerová Lucie, Doležalová Věra, Ing. Smejkal Radek, Mgr. Josef Svoboda, Obr Jiří

Omluveni:  Semirádová Helena,  Vach Michal, MUDr. Zmeškal Miroslav

 

Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné, volba zapisovatele – br. Smejkal.

Program:

 1. Informace k rekonstrukcím a opravám v TJ
 2. Informace z valné hromady Župy
 3. Přijetí nových členů do TJ
 4. Informace a rozhodnutí výboru TJ
 5. Rozprava
 6. Závěr
 • Informace k rekonstrukcím a opravám v TJ:
  1. Ve čtvrtek 20.12.2018 proběhne závěrečná prohlídka (kolaudace). Rekonstrukce fasády je dokončená do stavu nebránící využití. Nedodělky a reklamace budou řešeny jakmile to počasí dovolí. Vše pod stavebním dozorem br. Boreckého a pod dohledem br. Obra, kterým výbor děkuje za důslednost a neustálý dohled v průběhu stavby.
  2. Do konce roku budou umístěny zpět všechny nově nalakované vnitřní dveře.
  3. V nebližší době proběhne rekonstrukce podlahy MS.
  4. Z důvodu opětovného zatečení do horní šatny VS, proběhne urgentní oprava, na kterou naváže plánované pokrytí této střechy novou lepenkou patřičné kvality a v lepším sklonu. V příštím roce plánujeme instalaci lepenky i na druhou stranu VS (stávající lepenka dožívá, je nutno instalovat novou, trvanlivější). Stav střechy je ale bez problémový.
  5. V nejbližší době proběhne závěrečná prohlídka (kolaudace) i půdy nad MS.
 • Informace z VH Župy:
  1. V roce 2019 proběhne volební valná hromada TJ. Výbor vyzývá zájemce o práci ve výboru, nebo na jiných postech, aby dali o sobě vědět. Výbor má uložen úkol svolat do 31.3.2018 VH a pozvat na VH zástupce župy. úkol
  2. V lednu a únoru budeme obesláni dokumenty pro ČOS – je třeba obratem odeslat statistiku členské základy, registraci odboru všestrannosti, registraci odboru sportu, registraci vzdělavatelské činnosti a objednat členské spolkové známky na rok 2019. Termín do 30.1. a 15.2. (dle výzev, které přijdou mailem). úkol
  3. Na župě byl diskutován rejstřík sportu: br. Smejkal vyzval župu, aby apelovala na ČOS, ať se chováme jako sportovní svaz, ať registruje všechny sportovce a sportovní zařízení ČOS jako svaz a ať prezentuje soutěže všestrannosti jako svazové! Nicméně jednota sama musí tyto rejstříky vyplnit. úkol
  4. Smejkal vyzval prostřednictvím Župy, aby na Noc Sokoloven chodili podklady dříve. Termín akce v roce 2019: 27.9.2018
  5. Smejkal vyzval župu k vytvoření půjčovny krojů a (nebo) aby příští skladba pro ženy a skladba pro muže, byla v dresu vhodném jako oblečení do průvodů, jako doplněk ke štafážím a obdobně.
  6. Smejkal předal župě dotaz na pravidla team-gymu a vyjádřil nespokojenost se staršími rozhodčími tohoto sportu a sokolské všestrannosti. Vyzval, aby pravidla byla přiblížena sportovní gymnastice a na republikové závody najímáni rozhodčí SG.
  7.  
 • Výbor jednoty odsouhlasil přijetí 1 nového člena do oddílu SG. Jmenný seznam je přílohou k tomuto zápisu.
 •  
 • Informace a rozhodnutí výboru TJ:
  1. V posledním týdnu před Vánoci proběhne vyspravení parket v MS. Příslušné oddíly byly informovány.
 • Rozprava:
  1. Smejkal informoval o průběhu oslav ke 100. výročí založení republiky. Naše TJ se zúčastní v úterý 23.10. v 9:00 přivítání Legiovlaku (oddíl věrné gardy) a dále průvodu ve středu 24.10. od 15:00 (naši praporečníci a ostatní členové TJ).
  2. Župa a TJ se domluvili na termínu přeboru sokolské všestrannosti ve šplhu a SG: 13.4.2018
 • Závěr:
  1. Výbor Jednoty bere na vědomí: plán prořezu stromů v ulici Tyršově 2018/2019, oslava výročí 55let oddílu SG v roce 2019, nápad přestavět horní šatny VS na 3 šatní kóje, potřebu hledat finanční zdroje na instalaci akustických panelů ve VS, řešení plotu a zahradního sezení se sousedem panem Vrátným, vhodnost instalace nových cedulí pro oddíly v Tyršově ulici a plán rekonstrukce půdních prostor Sokolovny
  2. Plán další schůze: pondělí 17. října 2018 od 17:00

V Poděbradech dne 8.10. 2018, zapsal Ing. Radek Smejkal

×
Show
Informace k řešení neodchozených tréninků v TJ Sokol Poděbrady za období 9-12/2020
Vážení rodiče, vzhledem k nastalým skutečnostem ve společnosti a nemožnosti odchodit tréninky vašich dětí, přesouváme uhrazené platby do dalšího období. O výši příspěvku na další období budete informováni, až nám to příznivější situace dovolí. Příspěvek bude tedy upraven aktuálně každému na míru.

• Důležité jsou termíny přerušení/obnovení činnosti oddílů rozhodné k určení doby, za kterou bude uhrazená částka převedena.
• TJ Sokol Poděbrady upraví předpis vaší platby v daném jednotlivém oddílu a vznikne vám přeplatek, který bude převeden na další období.
• V případě nepokračování členství a trénování v TJ Sokol Poděbrady máte možnost zažádat si o vrácení přeplatku (vratku) prostřednictvím mailu Vašemu trenérovi, kde vypíšete také číslo účtu, kam má být částka odeslána. Pokud nemáte účet (platili jste v hotovosti), obrátíte se na účetní TJ Sokol Poděbrady a dohodnete si další postup.
• V případě, že jste měli upravenou platbu, bude se to řešit individuálně.
Pokud po celou dobu přerušení činnosti TJ Sokol Poděbrady probíhaly distanční tréninky, nebude vrácena žádná částka. Pokud po část období přerušení činnosti probíhaly distanční tréninky, bude zohledněna poměrná část platby. Tréninky realizovány distanční formou byly tímto způsobem nahrazeny.
PLATBA ÚPLATY na období 1 - 6/2021
O termínu platby úplaty na 1. pololetí roku 2021 budeme informovat, až nám to příznivější situace dovolí.
TJ Sokol Poděbrady