ZÁPIS ze 6. schůze výboru TJ konané dne 17.12.2018

ZÁPIS ze 6. schůze výboru TJ konané dne 17.12.2018

2019/09/29 Výbor 0

Přítomni: Mgr. Szabóová Monika, Rožová Markéta, Monika Sobotková, Fingerová Lucie, Doležalová Věra, Ing. Smejkal Radek, Mgr. Josef Svoboda, MUDr. Zmeškal Miroslav

Omluveni:  Semirádová Helena,  Vach Michal, Obr Jiří

 

Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné, volba zapisovatele – br. Smejkal.

Program:

 1. Informace k rekonstrukcím a opravám v TJ
 2. Informace z valné hromady Župy
 3. Přijetí nových členů do TJ
 4. Informace a rozhodnutí výboru TJ
 5. Rozprava
 6. Závěr
 • Informace k rekonstrukcím a opravám v TJ:
  1. Ve čtvrtek 20.12.2018 proběhne závěrečná prohlídka (kolaudace). Rekonstrukce fasády je dokončená do stavu nebránící využití. Nedodělky a reklamace budou řešeny jakmile to počasí dovolí. Vše pod stavebním dozorem br. Boreckého a pod dohledem br. Obra, kterým výbor děkuje za důslednost a neustálý dohled v průběhu stavby.
  2. Do konce roku budou umístěny zpět všechny nově nalakované vnitřní dveře.
  3. Právě probíhá rekonstrukce podlahy MS.
  4. Z důvodu opětovného zatečení do horní šatny VS, proběhne urgentní oprava, na kterou naváže plánované pokrytí této střechy novou lepenkou patřičné kvality a v lepším sklonu. V příštím roce plánujeme instalaci lepenky i na druhou stranu VS (stávající lepenka dožívá, je nutno instalovat novou, trvanlivější). Stav střechy je ale bez problémový.
  5. V nejbližší době proběhne závěrečná prohlídka (kolaudace) i půdy nad MS.
 • Informace z VH Župy:
  1. V roce 2019 proběhne volební valná hromada TJ. Výbor vyzývá zájemce o práci ve výboru, nebo na jiných postech, aby dali o sobě vědět. Výbor má uložen úkol svolat do 31.3.2018 VH a pozvat na VH zástupce župy. úkol
  2. V lednu a únoru budeme obesláni dokumenty pro ČOS – je třeba obratem odeslat statistiku členské základy, registraci odboru všestrannosti, registraci odboru sportu, registraci vzdělavatelské činnosti a objednat členské spolkové známky na rok 2019. Termín do 30.1. a 15.2. (dle výzev, které přijdou mailem). úkol
  3. Na župě byl diskutován rejstřík sportu: br. Smejkal vyzval župu, aby apelovala na ČOS, ať se chováme jako sportovní svaz, ať registruje všechny sportovce a sportovní zařízení ČOS jako svaz a ať prezentuje soutěže všestrannosti jako svazové! Nicméně jednota sama musí tyto rejstříky vyplnit. úkol
  4. Smejkal vyzval prostřednictvím Župy, aby na Noc Sokoloven chodili podklady dříve. Termín akce v roce 2019: 27.9.2018
  5. Smejkal vyzval župu k vytvoření půjčovny krojů a (nebo) aby příští skladba pro ženy a skladba pro muže, byla v dresu vhodném jako oblečení do průvodů, jako doplněk ke štafážím a obdobně.
  6. Smejkal předal župě dotaz na pravidla team-gymu a vyjádřil nespokojenost se staršími rozhodčími tohoto sportu a sokolské všestrannosti. Vyzval, aby pravidla byla přiblížena sportovní gymnastice a na republikové závody najímáni rozhodčí SG.
  7. Smejkal vyzval župu k jednání o úpravě stanov, aby byla možnost čestného členství pro zasloužilé, případně starší členy, kteří již nedokáží docházet, ale o členství celoživotně stojí. Stálý výběr peněz na známky v některých případech není vhodný.
 • Výbor jednoty odsouhlasil přijetí 3 nových dospělých členů do oddílu SV. Jmenný seznam je přílohou k tomuto zápisu.
 • Informace a rozhodnutí výboru TJ:
  1. Výbor vyzývá oddíly ke spolupráci na přípravě dotací. Pro dotaci na činnost oddíly musí dodat přehled závodů. Pro dotaci na trenéry plán a metodiku tréninku na rok 2019. Pro dotaci VOM a VOD musí oddíl SG dodat úplné podklady (kancelář nezpracovává). Pro dotace na akce oddíly, které budou akce pořádat, musí žádosti sami připravit pro dokončení kanceláří TJ.
  2. Kancelář TJ vyzývá oddíly k předání jakýchkoliv finančních nároků či příjmů do konce roku, aby byla zajištěna účetní správnost.
  3. Smejkal informoval o odměnách za vykonanou práci.
  4. Smejkal navrhl udělit pamětní listy lidem, kteří se podíleli sokolském sletu, nebo jinak významně pomohli či reprezentovali TJ. Výbor rozhodl o udělení pamětních listů: Markétě Rožové (cvičitelka skladby Princezna republika), Janě Piroutkové (vedoucí skladby Noty), Věře Doležalové (cvičitelka), Lence Tománkové, Ivě Pravcové, Haně Sytařové, Jiřímu Halvíkovi (praporečníkovi při sletu), Jiřímu Vosáhlovi (praporečníkovi při sletu a dalších oslavách) a Josefu Bubeníkovi (cvičiteli oddílu mužů)
 • Rozprava:
  1. Noc Sokoloven bude v roce 2019 v termínu 27.9. Mohli bychom se inspirovat nápadem „cvičení potmě“ , kdy jediným zdrojem světla by byly luminiscenční prvky, či slabá světla u cvičebních míst.
  2. Návrh trenérů, aby se v sokolovně zaměnily popelnice na plast za nádoby žluté barvy, aby se snížilo zmatení při vyhazování odpadu. Také by bylo vhodné instalovat nádoby na tříděný odpad před vstup sokolovny.
 • Závěr:
  1. Výbor Jednoty bere na vědomí: plán prořezu stromů v ulici Tyršově 2018/2019, oslava výročí 55let oddílu SG v roce 2019, nápad přestavět horní šatny VS na 3 šatní kóje, potřebu hledat finanční zdroje na instalaci akustických panelů ve VS, řešení plotu a zahradního sezení se sousedem panem Vrátným, vhodnost instalace nových cedulí pro oddíly v Tyršově ulici a plán rekonstrukce půdních prostor Sokolovny
  2. Plán další schůze: leden 2018 od 17:00

V Poděbradech dne 8.10. 2018, zapsal Ing. Radek Smejkal

×
Show
Výzva – Foto PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
Máte zájem získat tisk nějaké fotografie z akce Památný den Sokolstva ze dne 8. 10. 2019? Zde je odkaz na fotografie: https://photos.app.goo.gl/VRuQcddz1vVFg6HS6
Tisk je možný ve dvou formátech, a to 21x29,7cm (A4) a 10x15cm, oboje s malým bílým okrajem.
Prosím vyberte číslo fotky, formát, počet kusů a svůj požadavek napište včetně označení akce, ze které fotografie vybíráte do e-mailu na adresu sokolpdy@mybox.cz. Uveďte prosím pro jistotu i svůj telefonní kontakt. Počátkem listopadu fotografie hromadně vyvoláme a budeme distribuovat.
Cena 1 fotky A4 je 35,- Kč, cena formátu 10x15cm je 25,- Kč
Výzva – Foto NOC SOKOLOVEN
Máte zájem získat tisk nějaké fotografie z akce Noc Sokoloven ze dne 27. 9. 2019? Zde je odkaz na fotografie: https://photos.app.goo.gl/C4Xb4wrz5Zi836Uc6
Tisk je možný ve dvou formátech, a to 21x29,7cm (A4) a 10x15cm, oboje s malým bílým okrajem.
Prosím vyberte číslo fotky, formát, počet kusů a svůj požadavek napište včetně označení akce, ze které fotografie vybíráte do e-mailu na adresu sokolpdy@mybox.cz. Uveďte prosím pro jistotu i svůj telefonní kontakt. Počátkem listopadu fotografie hromadně vyvoláme a budeme distribuovat.
Cena 1 fotky A4 je 35,- Kč, cena formátu 10x15cm je 25,- Kč.