ZÁPIS ze 6. schůze výboru TJ konané dne 16.11.2017

ZÁPIS ze 6. schůze výboru TJ konané dne 16.11.2017

2017/11/21 Výbor 0

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, Mgr. Szabóová Monika, Rožová Markéta, , MUDr. Zmeškal Miroslav, Monika Sobotková, Doležalová Věra, , Fingerová Lucie

Omluveni:   Semirádová Helena,  Vach Michal, , Obr Jiří,

Úvod

Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné.

volba zapisovatele – br. Smejkal.

Program:

 1. Informace
 2. Žádost o finanční pomoc SK Jižní město s nákupem nového zařízení bowling
 3. Sokolský ples
 • Informace:
  1. Upozorňujeme, že je velice důležité hlásit začátek a konec soustředěních OBZLÁŠTĚ S PŘESPÁNÍM kvůli dalším pronájmům, předem dát vědět, kdy je možný úklid. Přespávání není možné bez předchozího ohlášení.
  2. Změna termínu závodu Poděbradská cvička z 3.3.2018 na 24.3.2018
  3. Návrh termínu VH : neděle 18.3.2017
  4. Termín župního přeboru Sokolské všestrannosti : 21.4.
  5. Problematika parkování – od června usilujeme o rozšíření parkoviště o 1/3. Na základě dalších jednání si vyžádáme vytvoření arch. studie na parkoviště zabírající celou plochu hřišť, včetně řešení chodníku pro pěší (ochranu dětí). Studii pak předložíme VH a členům k vyjádření zda o to stojí. Velké parkoviště má šanci být finančním přínosem (respektive, aby se zaplatilo). Příjezd rodičů a rychlý odjezd (cca 20minut) by byl zdarma.
 • SK Jižní město, která pronajímá squashovou část Sokolovny se na Jednotu obrátilo s prosbou o finanční pomoc s nákupem nového bowlingového zařízení. Cenový rozsah je cca 350.000,-. Výbor jednoty žádost posoudil a souhlasí s pomocí za předpokladu záruky. Navržené řešení : Jednota zařízení zakoupí a bude je SK Jižní město prodávat na základě splátkového kalendáře se splátkami na 3-5let s podmínkou, že v případě nedoplacení se toto zařízení stává majetkem Jednoty. Zároveň ale Jednota neponese náklady na údržbu a opravy po dobu splácení. Prodej nebude realizován se ziskem.
 • Sokolský ples:

Termín: 10.3. – sál Lázeňské Kolonády a swiz.

ÚKOLY A PLÁNY MINULÝCH SCHŮZÍ :

 • Řešení povolení stavby plotu k panu Vrátnému a výzvy od pana Vrátného. Viz zápis 1/2017 – čekáme na technickou zprávu ke stavbě zahradního sezení.
 • Oddíl SG oslaví výročí v roce 2019 – 55let. Nejspíše se uspořádá akademie.
 • Horní šatna VS – rozvažujeme přestavbu na 3 šatní kóje.
 • Akustické panely do VS – bílou verzi je možno zajistit v Číně, poptáváme. Řešíme projekt akustických panelů pro loga oddílů. Úkol: J. Mejzr
 • Obr se dotáže na výrobu zábradlí ke vstupu do Sokolovny.
 • Návrh cedulí pro oddíly + jednotu na plot Sokolovny v ulici Tyršova– připraví Br. Zmeškal
 • Prořez stromů v ulici Tyršova – plán pro rok 2018/2019 dle doporučení dendrologa.

            

 Plán další schůze: čtvrtek 14. leden 2017 od 17:20

V Poděbradech dne 16.11.2017, Zapsal Ing. Radek Smejkal