ZÁPIS ze 5. schůze výboru TJ konané dne 16.10.2017

ZÁPIS ze 5. schůze výboru TJ konané dne 16.10.2017

2017/10/23 Výbor 0

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, Obr Jiří, Fingerová Lucie, Mgr. Szabóová Monika, Rožová Markéta, Omluveni:   Semirádová Helena,  Vach Michal, , MUDr. Zmeškal Miroslav, Monika Sobotková, Doležalová Věra

Úvod

Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné.

volba zapisovatele – br. Smejkal.

Program:

 1. Informace
 2. Úprava rozdělení dotace na činnost mezi oddíly
 3. Sokolský ples
 4. Sraz župního náčelnictva
 • Informace:
  1. Oslovili jsme sousedy ohledně zateplení fasády, do týdnů podáme žádost o stavební povolení.
  2. Dotaci z fondu Hejtmana Středočeského kraje jsme nezískali.
  3. Proběhl nátěr plechové střechy nad kancelářemi a squashem.
  4. Proběhla rekonstrukce nájemního prostoru u brány do areálu Sokolovny (se schůdky a pergolou) (nové vedení el., nové vedení vody a odpadů, opravené podlahy).
  5. Proběhl průzkum a oprava protékání odpadů pod schody u brány do areálu.
  6. Proběhla instalace osvětlení na půdě na MS – ke kolaudaci je třeba již jen dodělat schody a zábradlí.
 • Smejkal požádal na 3. schůzi výboru oddíly, aby zvážili přenechat celou dotaci na činnost na rozsáhlé investice v Sokolovně – tedy i část odpovídající „poukázkám“.

Po dalším zkoumání situace oddílů br. Smejkal shledal finanční problémy oddílu všestrannosti – věrné gardy a pravděpodobně i oddílu mužů – obzvláště v souvislosti se sletem (nákupem výstroje a výstroje). Proto navrhuje těmto dvěma oddílům jejich pravděpodobný podíl ponechat.

Po Projednání výbor souhlasí s přidělením dotace na činnost v této výši následujícím oddílům:

Věrná garda – 12.000,- Kč

Muži – 2.900,- Kč

Muži – uplatňovat stejné tarify za nájem sálů jako u věrné gardy.

 • Sokolský ples:

Termín: 10.3. – sál Lázeňské Kolonády a swiz … začátek od 19:00

 • Sraz župního náčelnictva – 11.2017 v čase cca 9-14:00.

 

ÚKOLY A PLÁNY MINULÝCH SCHŮZÍ :

 • Je třeba připravit informační cedule: „Co dělat před zimou“ (kde vypustit vodu), „Jak zapnout a vypnout kotelnu“ (Základní stručné kroky – ostatní je v manuálu a řádu kotelny v kotelně).
 • Řešení povolení stavby plotu k panu Vrátnému a výzvy od pana Vrátného. Viz zápis 1/2017 – čekáme na technickou zprávu ke stavbě zahradního sezení.
 • Oddíl SG oslaví výročí v roce 2019 – 55let. Nejspíše se uspořádá akademie.
 • Horní šatna VS – rozvažujeme přestavbu na 3 šatní kóje.
 • Akustické panely do VS – bílou verzi je možno zajistit v Číně, poptáváme. Řešíme projekt akustických panelů pro loga oddílů. Úkol: J. Mejzr
 • Obr se dotáže na výrobu zábradlí ke vstupu do Sokolovny.
 • Návrh cedulí pro oddíly + jednotu na plot Sokolovny v ulici Tyršova– připraví Br. Zmeškal
 • Prořez stromů v ulici Tyršova – plán pro rok 2018/2019 dle doporučení dendrologa.

             Plán další schůze: 16.říjen 2017

V Poděbradech dne 20. 11. 2017, Zapsal Ing. Radek Smejkal