ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ konané dne 28.8.2017

ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ konané dne 28.8.2017

2017/08/30 Výbor 0

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, Monika Sobotková, Obr Jiří, Fingerová Lucie, Mgr. Szabóová Monika, Doležalová Věra, Rožová Markéta, hosté: Ing. Jan. Mejzr, Mgr. Josef Svoboda, Martin Doležal

Omluveni:   Semirádová Helena,  Vach Michal, , MUDr. Zmeškal Miroslav

Úvod

Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné.

volba zapisovatele – br. Smejkal.

Program:

 1. Informace
 2. Rozdělení dotace na činnost mezi oddíly
 3. Termíny cvičení a soustředění ve školním roce 17/18
 4. Noc Sokoloven
 5. Sokolský ples
 6. Galavečer Boxu
 • Informace:
  1. Podali jsme žádost o dotaci na fasádu a částečné zateplení + výměny oken Sokolovny – rozpočet 3.097.532 Kč. Jednota rozpočtuje doplatek 838.519 Kč, město Poděbrady nám přispěje 420.000 Kč.
  2. Podali jsme žádost o dotaci na výměnu rozbitého kolte na ohřev sprchovací vody pro squash. Rozpočet necelých 100tis, žádáme o cca 95tis z fondu Hejtmana Středočeského kraje.
  3. Proběhla výmalba velkého sálu.
  4. Proběhal výměna dveří do velkého sálu a kotelny, ostatní dveře a zárubně byly nebo jsou lakovány.
  5. Dokončuje se konstrukce lanových prvků ve velkém sále.
 • Smejkal požádal na 3. schůzi výboru oddíly, aby zvážili přenechat celou dotaci na činnost na rozsáhlé investice v Sokolovně – tedy i část odpovídající „poukázkám“. Po Projednání výbor souhlasí s přidělením dotace na činnost v celé výši k potřebám jednoty. Dotace z programu VIII MŠMT celá náleží oddílům, viz uvedená tabulka:

Uvedené dělení není trvalého rázu, každý rok se zhodnotí finanční situace jednoty a oddílů. Pokud by přestal fungovat program VIII MŠMT, budou oddíly pravděpodobně potřebovat původní financování.

Dotace 396000 Členů 431
    Na člena 918.7935035
  členů:   dotace:
Gymnastika 180   165383
Aerobic 106   97392
Stolní tenis 15   13782
Badminton 25   22970
Všestrannost 105   96473
 • OBSAZENÍ VS a MS ve školním roce 2017/2018 – uvedeny jsou pouze změny a zábory na akce

PONDĚLÍ – (BAD a KOP změna je Dle rozhodnutí 2. výboru 2017)

 • Hodina BAD (VS) se protahuje do 19:30
 • Hodina KOP (VS) začíná v 19:30
 • Hodina ST (MS) se mění na 16:00-17:30
 • Hodina VŠEST (VS) žactvo 16:00-17:00 se ruší
 • Hodina 16:00–17:00 zůstává pro AE (VS)

ÚTERÝ –

 • Hodina ST (MS) se mění na 16:00-19:00

STŘEDA – (Změna potvrzena i ze strany BAD – souhlasí)

 • Hodina SG (VS) se protahuje do 19:30
 • Hodina BAD začíná od 19:30

ČTVRTEK – V letním období

 • Hodina VG (MS) se mění na 14:00 – 15:00
 • Hodina VG (VS) se přidává15:00 – 16:00

    – V zimním období

 • Hodina VG (MS) se mění na 14:00 – 15:30
 • Hodina VG (VS) se přidává15:30 – 16:00

 

VÝBOR VYZÝVÁ ODDÍLY, ABY PŘEDNOSTNĚ PROJEVILY ZÁJEM O TYTO UVOLENĚNÉ HODINY. NÁSLEDNĚ BUDOU NABÍDNUTY VEŘEJNOSTI:

MALÝ SÁL: (dopoledne na dotaz)

Pondělí            – volno od 20:00 do 22:00

Úterý    – volno od 14:00 do 16:00 a dále od 19:00 do 22:00     

Středa – volno 20:00 do 22:00 – (hlásí se Judo)

Čtvrtek – volno od 18:00 do 22:00

Pátek   – volno od 18:00 do 22:00

VELKÝ SÁL: Po – Pá – není volno, So/Ne – na dotaz

SOUSTŘEDĚNÍ:

SG – Středa 25.10. – ponechat postavené nářadí (zrušit BAD) – 29.10.

            (podzimní prázdniny, většina ostatních nájmů neprobíhá)

SG – Pátek 22.12. – Vánoční besídka

SG – 27.12. – 2.1.2018  (vánoční prázdniny)

SG – 3.3.2018 – Závod Poděbradská cvička – VS i MS

SG – Středa 28.3.2018 – ponechat postavené nářadí (zrušit BAD) – 1.4.2018

            (velikonoční prázdniny, většina ostatních nájmů neprobíhá)

SG – 20.8.208 – 31.8.2018 prázdninové soustředění – sdílení s AE ve stejném rozsahu jako 2017

 • Noc sokoloven:

15:00 – příprava grilování (br. Smejkal)

16:00 – oddíl mužů a VG – posezení venku a pomoc s ostatní přípravou občerstvení

18:00 – první konzumace pečených kuřat (kdo chce, udělá si buřta)

19:00 – 19:30 – konec tréninku SG – opékání buřtů a konzumace druhé várky kuřat

19:00 – 22:00 Cvičení pro veřejnost pod dohledem trenérů SG

22:00 – 8:00 přespávání SG

 

Součástí Noci sokoloven bude jen možnost pro veřejnost, aby si zkusila zacvičit v Sokolovně. Jiné aktivity se nepořádají

 • Sokolský ples:

Termín : 10.3. – sál zajištěn

Kapela:  zajištěna (od 19:30)

DJ / Ozvučení Swiz : zajistí br. Mejzr

Grafický návrh a tisk vstupenek/plakátů/lístků do tomboly/vrácenek : zajistí br. Zmeškal

Distribuce vstupenek : požádat KIC a Squash … lze naprogramovat rezervace přes FB/Google aplikace?

Je třeba hradit poplatek městu/státu ze vstupného? Z tomboly? / Ose? : zjistí br. Smejkal

Výzdoba : (sokolské prvky?)

Security/kontrola u vstupu :

Šatnářky: zajišťují lázně

Moderátor :

U vstupu : zajistit štafáž sokolů s praporem ? + osvětlení loučemi/svíčkami  ?

Zábava: vystoupení AE, SG, dotázat se v Pečkách (zjistí ses. Doležalová)

 

 • Galavečer v boxu – byly jsme oslovení, zda u nás může proběhnout v roce 2018 galavečer v boxu – akce pro cca 500 lidí + občerstvení.

500 lidí se do velkého sálu nemůže vejít. Odhadujeme max 350.

Občerstvení ve cvičebních prostorách je nemyslitelné – navíc VS obsahuje nářadí a dopadové plochy, které nejde uschovat.

Není kde nechat stánek na občerstvení – leda na Squash, ale o tom nerozhodujeme my.

Výbor s pořádáním takové akce v Sokolovně NESOUHLASÍ. Nedokážeme ochránit naše vybavení a prostory. Sokolovna na to není vhodná.

 

ÚKOLY A PLÁNY MINULÝCH SCHŮZÍ :

 • Je třeba zajistit kanalizační průzkum v oblasti „pod brankou u vjezdu“. Zajistí br. Obr.
 • Řešení povolení stavby plotu k panu Vrátnému a výzvy od pana Vrátného. Viz zápis 1/2017 – čekáme na technickou zprávu ke stavbě zahradního sezení.
 • Oddíl SG oslaví výročí v roce 2019 – 55let. Nejspíše se uspořádá akademie.
 • Horní šatna VS – rozvažujeme přestavbu na 3 šatní kóje.
 • Akustické panely do VS – bílou verzi je možno zajistit v Číně, poptáváme. Řešíme projekt akustických panelů pro loga oddílů. Úkol: J. Mejzr
 • Obr se dotáže na výrobu zábradlí ke vstupu do Sokolovny.
 • Návrh cedulí pro oddíly + jednotu na plot Sokolovny v ulici Tyršova– připraví Br. Zmeškal
 • Prořez stromů v ulici Tyršova – plán pro rok 2018/2019 dle doporučení dendrologa.

             Plán další schůze: 16.říjen 2017

V Poděbradech dne 29. 8. 2017, Zapsal Ing. Radek Smejkal