ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ konané dne 5.6.2017

ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ konané dne 5.6.2017

2017/06/22 Výbor 0

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, Obr Jiří, Fingerová Lucie, Mgr. Szabóová Monika, MUDr. Zmeškal Miroslav, Doležalová Věra, Rožová Markéta,

Omluveni:   Semirádová Helena,  Bc. Vach Michal, Monika Sobotková,

Úvod

Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné.

volba zapisovatele – br. Smejkal.

Program:

 1. Finální volba barvy do VS (aktuální plán – zachovat stávající barvu, nejstarší část zdi (spodní řada oken) neřešit – pouze napenetrovat a natřít a doufat, že ještě vydrží, v budoucnu zvážit vyspravení orlenovými deskami či jiným překryvem)
 2. Požadavek br. Bubeníka na reprezentaci v krojích – mimo jiné volal i br. Sixta s dotazem na štafáž v Senicích kolem 24./25.6.
 3. Zběžný návrh vyúčtování dotace na činnost – v souvislosti s dotací MŠMT program VIII – na kterou ale ještě musíme čekat do druhého kola vyhlašování.
 4. Letní sezení na zahradě – volba dlažby.
 5. Správa budovy a úklid v období prázdnin.
 6. Letní brigáda.
 7. Úkoly minulých zápisů a rozprava.

 

 • Barva velkého sálu bude v podstatě zachována, jen se zvolí malinko tmavší odstín, na kterém je více vidět badmintonové míčky. Spodní řada oken se nebude řešit – vše se napenetruje a vymaluje, výmalba bude jednolitá, jednobarevná.
 • Výbor souhlasí s reprezentací při oslavách 100 let výročí bitvy u Zborova. Některé sestry dorazí v ženském kroji. Muži z oddílu mužů dorazí v červených košilích a čepici. Výbor osloví co nejvíce sokolů, aby se zúčastnilo. Br. Talíř má dodat informační leták / plakát – který by mohli trenéři rozdat dětem / rodičům.
 • Smejkal požádal oddíly, aby zvážili přenechat celou dotaci na činnost na rozsáhlé investice v Sokolovně – tedy i část odpovídající „poukázkám“. K datu 9.6. naše jednota obdržela informaci o výměru dotace MŠMT program VIII, který by toto měl kompenzovat. Cílem br. Smejkala je tedy udržet dotační prostředky oddílů v loňské výši a zvýšení dotací přesunout na jednotu. Níže uvedená tabulka obsahuje návrh rozdělení dotace MŠMT, dále ukazuje, jaké dotace spotřebovávaly oddíly v roce 2016 a v závěru jaké výše dotace se oddíly vzdají (v případě souhlasu s návrhem br. Smejkala). Pozor, někdy dotace klesla výrazně sama o sobě (stolní tenis).

 

Dotace 396000 Členů 431       vzdát se
    Na člena 918.7935035   V roce 2016   P01
  členů:   dotace:        
Gymnastika 180   165383   102903   60795
Aerobic 106   97392   108612   34740
Stolní tenis 15   13782   36225   6433
Badminton 25   22970   28234   8042
Všestrannost 105   96473   74541   46963

Pro většinu oddílů se tedy jedná o pokles dotace. Můžeme se i individuálně domluvit na kompenzaci – na základě nějakého rozpočtového důvodu. Případně na vzdání se i jen části dotace P01 (třeba 50%). Částka až 156.973,- Kč, které se oddíly vzdají, se užije na renovace velkého sálu a přispěje k rekonstrukci parkovací zóny, tvorby zahradního sezení atd.

 • Zahradní sezení – proběhlo snad finální zaměření před přípravou projektové dokumentace. Domluvena změna polohy krbu (aby projekt nenarazil na kritiku souseda p. Vrátného). Výbor bude o návrhu projektu informován k finálnímu schválení. Diskutoval se povrch „podlahy“. Navrhuje se bezespárová dlažba, nebo jiný povrch, který nebude vsakovat mastnotu.
 • Správa budovy o prázdninách: úklid zajištěn. Přítomnost v kanceláři – jen namátková. Stavba lešení pro malíře: středa 28.6.2017 od 17:00. Malíři nastoupí 10.7. a skončí 22.7., aby se v pátek mohlo uklízet a stavět nářadí pro soustředění. Přijetí soustředění: br. Smejkal. (D. Vitoušová/br. Obr připraví klíče k zapůjčení)
 • Letní brigáda: itinerář rozešle br. Smejkal. Termín: 24. 6. 2017
 • Je třeba zajistit kanalizační průzkum v oblasti „pod brankou u vjezdu“. Zajistí br. Obr.
 • Příští schůze – navrhuji 28.8.2017 (Naplánují se termíny soustředění pro vynětí z nájemních smluv – proto je termín před zářím). Je vhodné zvážit blokádu tělocvičny v některém z potenciálních svátků / víkendů – pro účely jednoty – kdyby bylo potřeba postavit lešení, například pro instalaci akustických těles na stěny.
 • Rozprava – aktualizovaly se postupy a informace o některých nedokončených úkolech.

 

Úkoly minulých zápisů

 1. Řešení povolení stavby plotu k panu Vrátnému a výzvy od pana Vrátného. Viz zápis 1/2017 – z důvodu nemoci P. Boreckého stav zůstává stejný. Jednání bude znovu zahájeno v červnu / červenci 2017.
 2. PLES 2018 – V roce 2018 budeme slavit 155 let formou Sokolského plesu. V průběhu večera různá vystoupení. Termín: 10. březen 2018. (Zvážit ocenění členů TJ za Sokolu přínosnou práci). (Pronájem sálu zajištěn, je třeba zajistit: moderátora, hudbu, pořadatelskou službu, tombolu, vstupenky a plakáty.        Úkol: výbor).
 3. Oddíl SG oslaví výročí v roce 2019 – 55let. Nejspíše akademie.
 4. NOC SOKOLOVEN – Sokolovna bude v tomto roce slavit hned dvě jubilea. 5. 9. 2017 oslaví původní budova dle architekta Profta svých 120let a 24. 7. 2017 oslaví svých devadesát let přistavěný kinosál a některé další prostory, navržené architektem Františkem Krásným. Připomínku k těmto výročím bychom připravili na Noc Sokoloven (pravděpodobně 22. 9. 2017).
 5. Horní šatna VS – rozvažujeme přestavbu na 3 šatní kóje. Je třeba rozmyslet, kde by mohly být věci všestrannosti a kde by mohl být archiv a věci SG. Zkusíme přerovnat v nářaďovnách věci a zefektivnit využití prostorů. Úkol: oddíl SG na červnové brigádě.
 6. Prázdninová soustředění: SG: Šestajovice 22. 7. – 5. 8., Team Gym Dolní Jirčany 6. 8. – 13. 8., Kladno 13. 8. – 21. 8, Poděbrady 21. 8. – 2. 9., AE: 21. 8. -25. 8. a 28. 8. -31. 1. společně s SG
 7. Akustické panely – bílou verzi je možno zajistit v Číně, poptáváme. Řešíme projekt akustických panelů pro loga oddílů. Úkol: J. Mejzr
 8. Dotace MŠMT na fasádu nevyšla, ale pokračujeme v přípravách. Odbor památkové péče povolil částečné zateplení, ale požaduje analýzu fasády restaurátorem. Město Poděbrady přislíbilo dotaci 420tis.
 9. Smejkal navrhl realizaci lanových prvků výšky 5m na část stěny VS – br. P. Borecký provede výpočet ukotvení, následně provedeme realizaci.
 10. Obr se dotáže na výrobu zábradlí ke vstupu do Sokolovny.
 11. Návrh cedulí pro oddíly + jednotu – připraví Br. Zmeškal – vyvěsili by se nad ploty do ulice Tyršovi.

             Plán další schůze: 28. srpna 2017

V Poděbradech dne 5. 6. 2017, Zapsal Ing. Radek Smejkal