ZÁPIS ze 2. schůze výboru TJ konané dne 27.3.2017

ZÁPIS ze 2. schůze výboru TJ konané dne 27.3.2017

2017/04/11 Výbor 0

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, Obr Jiří, Fingerová Lucie, Mgr. Szabóová Monika, MUDr. Zmeškal Miroslav, Doležalová Věra, Rožová Markéta,

Omluveni:   Semirádová Helena,  Vach Michal, Monika Sobotková,

Úvod

Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné.

volba zapisovatele – br. Smejkal. Ověřovatel zápisu – br. Obr, schválení programu – schválen

Prodiskutována fasáda – potřebné projekty a fotografie z roku 1964 – k doložení památkovému úřadu, že v roce 1964 byla přestavěna budova velkého sálu v podstatě kompletně.

 • Všestrannost – žactvo, hodina pondělí od 16:00 – 17:00 – je třeba aby sdílená hodina AE / Všest. byla podle potřeb všestrannosti v adekvátní hlučnosti – Všest. žádá aby oddíl AE prováděl takové činnosti, které nejsou extrémně hlučné.
 • Výbor se rozhodl akceptovat požadavek BAD děti a od září 2017 posunuje rozvrh oddílu do 19:30, oddíl kopané bude mít hodinu až od 19:30.
 • Postup v zahradním sezení – M. Borecký provedl zaměření a připraví výkres pro žádost o na stavební úřad.
 • Výmalba VS – První 3 týdny července proběhne malování VS. Zároveň se vymění/repasují dveře dole ve velkém sále a podle ceny možná natřou i ostatní dveře. Volba barvy: šedá. Po jednání výboru J. Obr a R. Smejkal prodiskutovali variantu překrytí staré stěny spodní řady oken na hřiště šedými deskami – důvodem je velmi špatný stav omítek ve spodu, jejichž výměna by byla asi stejně drahá, ale ohrozila by časovou kapacitu prázdnin. Barva sálu – po konzultaci s E. Juklíčkovou se bude jednat o světlý tón, nejspíše slonová kost / champagne. E. Juklíčková připraví návrh malby/nástřiku log sokolských oddílů.
 • GYM brigáda a ÚKLID hřiště – proběhne v sobotu 24.6. Oddíl SG uklidí sál a kabinet pod schody. Venku se poklidí a odplevelí hřiště a parkovací plochy. Zvětší se parkovací prostor (následně proběhne vybudování blokád pro vjezd do těchto prostor mimo vymezený čas 13/14 – 22 hod. Volně přístupných míst zůstane 4-5. Také se natře elektrický gril.
 • Lajnování vevnitř sálu – – do 22.4. musí být přeznačeny tyče na šplh. Také je třeba přeznačit lajny hřišť a značky. zajistí br. Obr.
 • Venkovní prostor – br. Obr a br. Smejkal prodiskutovali řešení prostoru a připraví návrh. Budoucí podoba venkovního přístupu počítá se zvýšeným chodníkem podél Sokolovny (zvýšení na první schod u vstupu do kanceláře). Zároveň navrhují vybetonovat prostor před nářaďovnou – prostor se znepřístupní autům a využije se ke cvičení. Bezbariérový vstup a přístup pro kola zůstane. Úbytek parkovacích míst nahradí rozšířená parkovací plocha na hřišti – ale přibydou sklopné bariéry, kterými zabráníme vjezdu turistů a místních.
 • Provede se výkop u zídky u švadleny – zjistí se co způsobuje prasklinu.
 • Obr se dotáže na výrobu zábradlí ke vstupu do Sokolovny
 • Návrh cedulí pro oddíly + jednotu – připraví Br. Zmeškal – vyvěsili by se nad ploty do ulice Tyršovi.
 • Obr a Br. Smejkal poptali cenu za částečnou obměnu střechy nad malým sálem.
 • Příští schůze 5.6.2017
 • Oddíl SG žádá výbor o přijetí členky: Michaely Bénové, která pro oddíl vykonává funkci rozhodčí na pohárových závodech a jejíž přijetí do oddílu je podmínkou GISu, aby ji řádně zapsal.

Úkoly minulých zápisů

Řešení povolení stavby plotu k panu Vrátnému a výzvy od pana Vrátného. Viz zápis 1/2017 – z důvodu nemoci P. Boreckého stav zůstává stejný.

 1. PLES 2018 – V roce 2018 budeme slavit 155 let formou Sokolského plesu. V průběhu večera různá vystoupení. Termín: 10. březen 2018. (Zvážit ocenění členů TJ za Sokolu přínosnou práci). (Pronájem sálu zajištěn, je třeba zajistit: moderátora, hudbu, pořadatelskou službu, tombolu, vstupenky a plakáty.        Úkol: výbor).
 2. Oddíl SG oslaví výročí v roce 2019 – 55let. Nejspíše akademie.
 3. NOC SOKOLOVEN – Sokolovna bude v tomto roce slavit hned dvě jubilea. 5. 9. 2017 oslaví původní budova dle architekta Profta svých 120let a 24. 7. 2017 oslaví svých devadesát let přistavěný kinosál a některé další prostory, navržené architektem Františkem Krásným. Připomínku k těmto výročím bychom připravili na Noc Sokoloven (pravděpodobně 22. 9. 2017).
 4. Horní šatna VS – rozvažujeme přestavbu na 3 šatní kóje. Je třeba rozmyslet, kde by mohly být věci všestrannosti a kde by mohl být archiv a věci SG. Zkusíme přerovnat v nářaďovnách věci a zefektivnit využití prostorů. Úkol: oddíl SG na červnové brigádě.
 5. Prázdninová soustředění: SG: Šestajovice 22. 7. – 5. 8., Team Gym Dolní Jirčany 6. 8. – 13. 8., Kladno 13. 8. – 21. 8, Poděbrady 21. 8. – 2. 9., AE: 21. 8. -25. 8. a 28. 8. -31. 1. společně s SG
 6. Akustické panely – zkusit ještě poptat, jestli neexistují v jiné než černé barvě. Úkol: J. Mejzr
 7. Dotace MŠMT na fasádu nevyšla, ale pokračujeme v přípravách. Odbor památkové péče povolil částečné zateplení, ale požaduje analýzu fasády restaurátorem. Město Poděbrady přislíbilo dotaci 420tis.
 8. V tělocvičně je třeba zvýraznit značky, včetně značek na tyče pro šplh. Hřiště pro badmintony, poziční značky na „rozcvičky“, žluté hřiště, a přidat plochu 7×7 a 9×9 pro aerobik (v blízkosti hudby). Také prosíme zvýraznit značky na šplhací tyče. Úkol: zajistí br. Obr
 9. Zmeškal navrhuje lezecké prvky pro děti na stěnu mezi hudbou a koš. Donesený návrh zabírá moc prostoru – bude se dále rozvažovat.

             Plán další schůze: 5. června 2017

V Poděbradech dne 27. 3. 2017, Zapsal Ing. Radek Smejkal