Sokol slaví 155 let od svého založení.

Sokol slaví 155 let od svého založení.

2017/02/17 Výbor 0

Vážené sestry a vážení bratři,

úvodem Vám přeji vše nejlepší k našim společným narozeninám, protože Sokol dnes slaví 155 let od svého založení.

K tomuto výročí vznikl i krátký spot, který můžete shlédnout na webu ČOS či facebooku ČOS – prosím, sdílejte tento spot na Vašich sociálních sítích a šiřte co nejvíce. Zde odkaz na web ČOS:
http://www.sokol.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=UBSCbu-llWw

Také byla vytvořena úvodní fotka pro použití na facebook a pokud to bude možné, budeme moc rádi za její použití na Vašich profilech. Již nyní ráno je sdílena a použita na desítkách profilů Sokolů po celé republice. Foto v příloze.
– facebook České obce sokolské:
https://www.facebook.com/ceskaobecsokolska/?fref=ts

Děkuji za Vaši spolupráci a přes všechny těžkosti a starosti, které zažíváme, věřím, že s hrdostí a láskou si připomeneme toto krásné výročí 🙂

Se sokolským pozdravem

        Ing. Hana Moučková
       starostka ČOS

×
Show
Informace k řešení neodchozených tréninků v TJ Sokol Poděbrady za období 9-12/2020
Vážení rodiče, vzhledem k nastalým skutečnostem ve společnosti a nemožnosti odchodit tréninky vašich dětí, přesouváme uhrazené platby do dalšího období. O výši příspěvku na další období budete informováni, až nám to příznivější situace dovolí. Příspěvek bude tedy upraven aktuálně každému na míru.

• Důležité jsou termíny přerušení/obnovení činnosti oddílů rozhodné k určení doby, za kterou bude uhrazená částka převedena.
• TJ Sokol Poděbrady upraví předpis vaší platby v daném jednotlivém oddílu a vznikne vám přeplatek, který bude převeden na další období.
• V případě nepokračování členství a trénování v TJ Sokol Poděbrady máte možnost zažádat si o vrácení přeplatku (vratku) prostřednictvím mailu Vašemu trenérovi, kde vypíšete také číslo účtu, kam má být částka odeslána. Pokud nemáte účet (platili jste v hotovosti), obrátíte se na účetní TJ Sokol Poděbrady a dohodnete si další postup.
• V případě, že jste měli upravenou platbu, bude se to řešit individuálně.
Pokud po celou dobu přerušení činnosti TJ Sokol Poděbrady probíhaly distanční tréninky, nebude vrácena žádná částka. Pokud po část období přerušení činnosti probíhaly distanční tréninky, bude zohledněna poměrná část platby. Tréninky realizovány distanční formou byly tímto způsobem nahrazeny.
PLATBA ÚPLATY na období 1 - 6/2021
O termínu platby úplaty na 1. pololetí roku 2021 budeme informovat, až nám to příznivější situace dovolí.
TJ Sokol Poděbrady