ZÁPIS 1. schůze výboru TJ 30.1. 2021

ZÁPIS 1. schůze výboru TJ 30.1. 2021

2021/12/15 Výbor 0

ZÁPIS 1. schůze výboru TJ pořádané prostředky dálkové komunikace ve dnech 24.1. až 30.1. 2021

Oslovení členové výboru

Lucie Fingerová, Věra Doležalová, Ing. Radek Smejkal, Mgr. Josef Svoboda, Jiří Obr, Markéta Rožová, Monika Sobotková, MUDr. Miroslav Zmeškal, Mgr. Monika Szabóová

Na vědomí též: Michal Vach, Jan Mejzr, Hana Vaňková – kontrolní komise TJ

Zapisovatel – br. Smejkal.

Program:

Schválení podoby návrhu prodloužení smlouvy se squashem

V užší skupině výbor navrhl následující plán, jak v budoucnu naložit s prostory squashe

  • dát šanci gymnastickému sálu a směřovat k němu.
  • odmítnout odkup jakéhokoli vybavení ze squashe.
  • prodloužit nájemní smlouvu o rok s nájmem cca 240tis za rok.

Uvedené bylo předloženo všem členům výboru a KK ke konzultaci a následnému hlasování.

Výboru k hlasování po projednání byl předložen tento návrh pro squash:

  1. Nájemní smlouva se prodlouží na 1 rok do 28.2.2022
  2. Nájemné navrhujeme ve výši 240.000,- Kč za rok, ideálně účtované jako 20.000,- měsíčně, či 24.000,- Kč za 10 měsíců s vynecháním července a plus příslušenství (voda, otop).
  3. Nájem bude ukončen vyklizením předmětných prostor.

Hlasování: Schváleno

 

Plán další schůze:    konec měsíce únor, prostředky dálkové komunikace

V Poděbradech dne 2.2.2021, Ing. Radek Smejkal