ZÁPIS z 6. schůze výboru TJ pořádané 11.11.2021

ZÁPIS z 6. schůze výboru TJ pořádané 11.11.2021

2021/12/14 Výbor 0

Přítomni, Ing. Radek Smejkal, Mgr. Josef Svoboda, Jiří Obr, Monika Sobotková, MUDr. Miroslav Zmeškal, Mgr. Monika Szabóová, Lucie Fingerová, Věra Doležalová, Markéta Rožová

Hosté: Ing. Jan Mejzr

Omluveni:

Zapisovatel – br. Smejkal.

Program:

 1. Situace se squashem
 2. Situace s extrémní cenou energií – jak na to zareagujeme (nájemné, příspěvky, rozdělení financí mezi oddíly a jednotou)
 3. ECZ – nový problém, který má pomoct
 4. Stav podání žádosti o dotaci Můj klub
 5. Stav vyúčtování dotací
 6. Odměna za práci
 7. Volební rok 2022
 8. Přijímání nových členů
 9. Rozprava a závěr

 

 1. Situace se squashem

Projednali jsme stav nedoplatků a naše potřeby.

Výbor navrhuje vymínit si minimální úhradu 30tis za měsíce říjen, listopad a prosinec, přičemž tato částka bude hradit prioritně otop a vodu, případný přeplatek půjde na nájemné. Podle vývoje cen a spotřeby se uvedené zachová pro rok 2022, nebo se projedná úprava. Výbor tak reaguje s pochopením na obtížnou finanční situaci nájemce, ale je nutné mít definovaný tok financí, který neprohloubí výši dluhu.

 

 1. Situace s extrémní cenou energií – jak na to zareagujeme (nájemné, příspěvky, rozdělení financí mezi oddíly a jednotou)

Kancelář dosáhla rychlého přechodu z DPI na ČEZ tarify na dobu neurčitou, které jsou aktuálně nejvýhodnější, ale pouze do konce roku. Do konce roku je nám doporučeno vymoci si tarif na dobu určitou, ale pro stávající zákazníky ČEZ, které jsou také poměrně rozumné.

U nájmů školám pro 1.pol 2022 zvažujeme žádost, zda by akceptovali navýšení. U oddílů bychom měli spočítat navýšení režie a oddíly by měli adekvátně zvýšit členské příspěvky.

 

ECZ – nový problém, který má pomoct.

 ČOS ohlásila zahájení provozu své databáze, která umožní elektronickou správu známek a průkazek, což je jistě zjednodušení, ale bohužel zatím moc nekomunikuje prostřednictvím importu. Děsíme se nutnosti pracovat ve dvou databázích. Intenzivně si stěžujeme.

Stav podání žádosti Můj klub 2022

 Ses. Vitoušová a Br. Smejkal úspěšně zpracovali a podali žádost o dotaci. Výchozí hodnoty jsou malinko lepší než v předchozí žádosti.

Stav vyúčtování dotací

Ses. Vitoušová postupně vyúčtovává všechny dotace a měli bychom být schopni vše řádně a včas stihnout.

Odměna za práci

Br. Obr a br. Svoboda navrhli úpravu finanční odměny za práci ses. Vitoušové v souvislosti s růstem cenové hladiny. Výbor uložil br. Obrovi a Svobodovi úkol připravit podklady a návrh.

Volební rok 2022

Příští rok bude rokem volebním. Měli bychom zvážit přijetí nových mladých členů. Navrhujeme br. Mejzrovi, aby se stal členem výboru a za něj se v kontrolní komisi našla náhrada. ses. Sobotková navrhla ses. Károvou. Výbor jako takový zatím nikdo opustit nechce. Výbor vyzývá další členstvo k ucházení se o funkce.

Přijímání nových členů

Výbor projednal žádosti o přijetí do oddílu SV-vg. Výbor souhlasí s jejich přijetím, ale v jednom případě si žadatelka nepřeje poskytnou RČ, což nám znemožňuje její řádnou evidenci. Výbor v jejím případě rozhodl žádost o členství z tohoto důvodu, s lítostí, neakceptovat.

 

Rozprava a závěr

Plán další schůze:    Svolá starosta.

V Poděbradech dne 11.11.2021, Ing. Radek Smejkal