ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ

ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ

2020/12/01 Výbor 0

ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ pořádané prostředky dálkové komunikace v týdnu od 23.10. do 30.10. 2020

Oslovení členové výboru

Lucie Fingerová, Věra Doležalová, Ing. Radek Smejkal, Mgr. Josef Svoboda, Jiří Obr, Markéta Rožová, Monika Sobotková, MUDr. Miroslav Zmeškal, Mgr. Momika Szabóová

Na vědomí též: Michal Vach, Jan Mejzr, Hana Vaňková – kontrolní komise TJ

Zapisovatel – br. Smejkal.

Program:

 1. Přijetí nové členky
 2. Dárky pro trenéry a cvičitele
 3. Přijetí nových členů za účelem vzniku nového oddílu
 4. Nájmy
 5. Poplatek za parkování
 6. Squash
 7. Akademie
 1.  Návrh přijmout novou dospělou členku do oddílu AE – Karolína Kadlecová

Hlasování – výbor souhlasí

 1.  Návrh na dárky pro trenéry a cvičitele k Vánocům – propiska se svítidlem s logem Sokola

Info od starosty:

*     Dárky k předvedení v kanceláři – myslím, že je to hezká drobnost s nápisem tělocvičná jednota Sokol Poděbrady. V současné době potěšit může být hezké.

Hlasování – výbor souhlasí

 1.  Návrh přijmout do TJ nový oddíl do odboru všestrannosti – oddíl zdravotního TV žen  (cca 15 osob)

Info od starosty:

*     Před časem jsem měl jednání s vedoucí skupinky žen, která k nám již nějaký čas chodí do MS (standardní pronájem). Pokud se stanou naší součástí, budou mít nižší nájemné, které nám vykompenzuje město v dotaci. Finančně to tedy pro nás není problém. Pro nás to může být přínosem v dobré spolupráci mezi naší věrnou gardou a touto skupinou. Z jedné z těchto skupin může v budoucnu vzejít nástupnice současných trenérek.

*     Zatím je to jen předběžné vyjádření názoru, spíše by se jednalo o přijetí v roce 2021.

Výbor bere na vědomí

 1.   Návrh kanceláře na růst nájmů komerčním subjektům, školám, nájemcům

Info od starosty:

*     Chtěli bychom postupně korigovat nájemné směrem vzhůru. Jedná se především o nájmy komerčních nájemců, dále nájmy školám, zrušení letní sazby za sály a další.

*     Dáváme spíše na vědomí, konkrétní sazba zvýšení bude vycházet z konkrétní situace a vývoje ve společnosti. Domnívám se, že nájmy školám máme zbytečně nízké … nicméně změny vždy až v září.

Hlasování – výbor souhlasí

 1.  Návrh na účtování ceny za parkování aut v areálu – doplnění do smluv nájemcům od ledna 2021

Info od starosty:

jedná se o byt pod kanceláří a instalatérství a byt nájemce squashe. Kancelář Idols parkuje jen minimálně a stejné je to s kadeřnictvím – tam bych to neřešil, nebo otextoval tak, že při vjezdu v době otevíracích hodin to není problém. To co nám vadí je, když tu auta jsou kontinuálně a přes noc.  Tedy navrhujeme částku 2400 za rok za parkování jednoho vozu. Pokud by chtěli v areálu parkovat více než jeden vůz (či vůz a vozík), dáme do smlouvy demotivační sazbu 7200Kč za rok. Věříme, že částka 2400 bude akceptovatelná, což nám přinese něco peněz na údržbu.

Hlasování – výbor souhlasí

 1.  Návrh na řešení  SQUASHe  (pišme zkratku SQ)

Info od starosty:

 1. SQ nás požádal o slevu na nájem za září, že se jim ekonomicky nedaří. Toto následně odvolali, že počkají, zda jim nepomůže město.
 2. SQ má smlouvu na dobu určitou do února 2021 – požádal nás o prodloužení o 2 roky za snížené nájemné 200.000 za rok, ze současných 360.000,- za rok.

Uvedené jsme velmi dlouho projednávali a docházíme k následujícím úvahám, které ale vychází především z potřeb oddílu SG:

 1. Klesající nájemné nás nemotivuje k pokračování nájemního vztahu. Navíc není jisté, zda SQ ekonomicky vůbec konce nájmu dožije. Situace se zavírkami je kritická.
 2. Máme vlastní problémy s nedostatkem prostor hlavně pro oddíl SG a rádi bychom prostor využili jinak.
 3. Zvažujeme, zda je přínosné usilovat o zachování bowlingu.

Usnesení:

 1. a)     Navrhujeme nabídnout prodloužení nájemní smlouvy se slevou 30% do 06/2021
 2. b)     Následně v měsíci 07 a 08 navrhujeme zrekonstruovat uvedený prostor následovně metodou dílčích postupných kroků:

*     Nejprve:  Oprava stěn a výmalba prostor. Obnovení původních 4 oken na terasu, aby sál měl světlo a větrání (případně osazené elektrickými okny s roletami). Pravděpodobně ještě výměna/přesun světel a při zachování bowlingu oddělení prostoru bowlingu od sálu skly či umělou průhlednou zábranou.

*     Do prostoru umístíme prostná, dívčí a mužská bradla, kladiny a některá další nářadí, která v současnosti máme. Čili v první fázi by se nic z nářadí nemuselo hned dokoupit.

*     Následně budeme jednotlivá nářadí nahrazovat novějšími (prostná za tamble), nebo doplňovat o doskokové plochy.

*     Budování bude záležet na financích. Ve finální podobě bude celá podlaha v úrovni doskokové plochy všeho nářadí. Tělocvična bude obsahovat především těžko stavitelná nářadí. Také bude obsahovat nářadí, která umožní cvičení „zkušené veřejnosti“, abychom mohli nabídnout nějaké „veřejné hodiny“. Tedy si představujeme více prostnové plochy pro breakaře, parkour, AE … snad se někam vejde zapuštěná trampolína, někam umístíme posilovací prvky a nářadí. Bueme usilovat o mělkou, třeba i vyvýšenou doskokovou molitanovou jámu.

*    Financování vnitřního vybavení doskokovými plochami, případným potřebným nářadím by šlo z financí oddílu. Financování stavebních úprav bych si představoval z financí jednoty. Na okna (či další úpravy) bych zkusil dát žádost o dotaci na Středočeský kraj. Vyměnil bych i okno na schodišti a u baru.

Hlasování – 7 členů výboru souhlasí, 2 jsou proti.

 

Plán další schůze: prosinec 2020

V Poděbradech dne 15.11.2020, zapsal Ing. Radek Smejkal

×
Show