ZÁPIS 2. schůze výboru TJ 28.2. 2021

ZÁPIS 2. schůze výboru TJ 28.2. 2021

2021/12/15 Výbor 0

ZÁPIS 2. schůze výboru TJ pořádané prostředky dálkové komunikace ve dnech 16.2. až 28.2. 2021

Oslovení členové výboru

Lucie Fingerová, Věra Doležalová, Ing. Radek Smejkal, Mgr. Josef Svoboda, Jiří Obr, Markéta Rožová, Monika Sobotková, MUDr. Miroslav Zmeškal, Mgr. Monika Szabóová

Na vědomí též: Michal Vach, Jan Mejzr, Hana Vaňková – kontrolní komise TJ

Zapisovatel – br. Smejkal.

Program:

 1. Informace o prodloužení smlouvy se squashem a žádost o slevu na rok 2020
 2. Informace o smlouvě s agenturou na dotaci na dešťovku
 3. Informace o podání projektu půdního sálu na hygienu a památkáře.
 4. Přijetí nových členů
 5. Valná hromada v roce 2021
 6. Schválení zprávy výboru.
 7. Schválení aktualizovaného vnitřního předpisu pro rozpočítávání nákladů na zdaňované a nezdaňované.
 8. Informace o prodloužení smlouvy se squashem.

Odeslali jsme návrh smlouvy s podmínkami, které jsme projednali na 1. výborové schůze. Smlouva byla v této podobě podepsána, tedy na částku 360.000,- Kč za rok sníženou o 30% na 240.000,- Kč / rok. Smlouva je na dobu určitou od 10.2.2021 do 9.7.2022

Následně přišla žádost o slevu na nájemném za období 2020. V příloze přikládám komunikaci. Po našich dotazech byla žádost specifikována  jako žádost o slevu 30% na 1 nebo dva nájmy. Proto Vás žádám o hlasování tím, že zvolíte variantu:

 1. Neslevit 1 hlas
 1. Sleva 1 nájem = 10.800,- Kč                                                        5 hlasů   Schváleno
 2. Sleva 2 nájmy = 21.600,- Kč                                                        2 hlasy
 3. Jiný návrh

Informace o smlouvě s agenturou na dotaci na dešťovku.

Podepsali jsme smlouvu s agenturou LKA, která připravila a odeslala 28.2.2021 žádost o dotaci na náš projekt na likvidaci dešťové vody a oddělení vedení kanalizace. Dotace se vyřizuje u fondu životního prostředí a schválení trvá 6-8 měsíců. Financovat akci musíme sami dopředu, dotace se proplácí následně. Rozpočet je okolo 1 mil Kč. Žádat se dá o 85% uznatelných nákladů. Město Poděbrady požádáme o finanční pomoc.

Informace o podání projektu půdního sálu na hygienu a památkáře.

Vyžádali jsme si stanovisko k našemu projektu u hygieny a u odboru památkové péče. Hygiena nám projekt schválila, na památky ještě čekáme, ale krom upravitelných výhrad nečekáme závažné komplikace.

Přijetí nových členů

Potřebujeme souhlas výboru s přijetím členů: P.O. a A.N. do „kruháků SG“ a L.Š. do oddílu Věrné gardy. (příloha)

Hlasování: Schváleno

Valná hromada v roce 2021

Navrhujeme, že na základě situace spojené s pandemií COVID-19 se valná hromada zatím konat nebude a že ji svoláme v co nejkratší době, jak situace umožní.

Hlasování: Schváleno

Návrh zprávy výboru.

Přikládám rozpracovanou zprávu výboru TJ a oddílů.

Schválení aktualizovaného vnitřního předpisu pro rozpočítávání nákladů na zdaňované a nezdaňované.

Výboru se překládá zhodnocení rozpočítávání nákladů na daňové (nájmy) a nedaňové (naše oddíly) činnosti jako podklad pro provádění účtovacích operací.

 

Plán další schůze:    4. týden března, prostředky dálkové komunikace

V Poděbradech dne 2.3.2021, Ing. Radek Smejkal