ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ 12.4. 2021

ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ 12.4. 2021

2021/12/15 Výbor 0

ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ pořádané prostředky dálkové komunikace ve dnech 5.4. až 12.4. 2021

Oslovení členové výboru

Lucie Fingerová, Věra Doležalová, Ing. Radek Smejkal, Mgr. Josef Svoboda, Jiří Obr, Markéta Rožová, Monika Sobotková, MUDr. Miroslav Zmeškal, Mgr. Monika Szabóová

Na vědomí též: Michal Vach, Jan Mejzr, Hana Vaňková – kontrolní komise TJ

Zapisovatel – br. Smejkal.

Program:

  1. Informace o situaci nájmu squash centra
  2. Rozhodnutí výboru o nepořádání valné hromady z důvodu pandemie
  3. Schválení výsledku hospodaření
  4. Schválení výroční zprávy výboru
  5. Přijetí nových členů
  6. Hospodaření oddílů v roce 2020
  7. Rozpočet na rok 2021
  8. Informace o bráně do areálu
  9. Informace o stavu projektu gymnastického sálu ze squashe

 

Informace o situaci nájmu squash centra.

Současný stav posíláme v samostatné v příloze.

Výbor bere na vědomí

Rozhodnutí výboru TJ, že z důvodu pandemie onemocnění Covid-19 není možné svolat valnou hromadu jednoty a schválení zprávy výboru a výsledku hospodaření učiní Výbor TJ

 

Výbor souhlasí s nepořádáním valné hromady z důvodu pandemie Covid-19.

hlasování 8 pro, 1 se zdržel

Výsledek hospodaření TJ

Minulý rok jsme hospodařili s malou ztrátou v naší neziskové činnosti a malým ziskem v té ekonomické. Celkově se ziskem. Finance, které by si mohly děti žádat za neodchozené tréninky nejsou součástí zisku, jsou převedeny do tohoto roku. Skutečné finance máme na účtech (a pokladně) vyšší než v loňském roce. Podrobný rozpis byl součástí podkladových materiálů.

Výbor schvaluje výsledek hospodaření a jeho zaúčtováním dle závěrky.

hlasování 8 pro, 1 se zdržel

Výroční zpráva Výboru

Výroční zpráva byla součástí podkladových materiálů a bude publikována mezi členy TJ.

Výbor schvaluje výroční zprávu Výboru

hlasování 8 pro, 1 se zdržel

Přijetí nových členů

Obnovení členství Natálie Urbánkové do oddílu SG.

Výbor schvaluje členství Natálie Urbánkové.

hlasování 8 pro, 1 se zdržel

Hospodaření oddílů v roce 2020

Stav financí jednotlivých oddílů byl odeslán vedoucím všech oddílů.

Výbor bere na vědomí

Rozpočet na rok 2021

Výbor projednal rozpočet Jednoty, který je přílohou zápisu.

Výbor schvaluje rozpočet Jednoty pro rok 2021.

hlasování 8 pro, 1 se zdržel

Informace o bráně do areálu

Naše brána na parkoviště má nově motor. Otevírá se různými způsoby včetně zatelefonování na její tel. číslo. Žádosti o prostředky k otevření si brány prosím zasílejte do kanceláře TJ. Velice děkujeme br.  Mejzrovi za dokončení tohoto projektu. Bez jeho znalostí a ochoty by to bylo buď obtížné, nebo drahé.

Výbor bere na vědomí

Stav projektu Gymnastický sál ze squashe

Výbor byl seznámen se stavem projektu. Dokončují se úpravy výkresů a vyzualizace, připravujeme podklady pro řízení o stavební povolení.

Výbor bere na vědomí

 

Plán další schůze:    květen, prostředky dálkové komunikace

V Poděbradech dne 27.4.2021, Ing. Radek Smejkal