ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ 10.6.2021

ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ 10.6.2021

2021/12/15 Výbor 0

ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ pořádané 10.6.2021

Oslovení členové výboru

Lucie Fingerová, Věra Doležalová, Ing. Radek Smejkal, Mgr. Josef Svoboda, Jiří Obr, Markéta Rožová, Monika Sobotková, MUDr. Miroslav Zmeškal, Mgr. Monika Szabóová

Na vědomí též: Michal Vach, Jan Mejzr, Hana Vaňková – kontrolní komise TJ

Zapisovatel – br. Smejkal.

Program:

 1. Noc Sokoloven
 2. Brigáda SG
 3. Revize nářadí
 4. Skříňky na plot
 5. Pronájmy školám
 6. Provoz o prázdninách
 7. Plán svolání VH
 8. BOZP
 9. Běh republiky
 10. Poděkování
 11. Rozprava

 

 

 1. Noc Sokoloven – 26.6.2021

Akce nahlášena veliteli městské policie – zapsal si a že státní policii bude informovat. Hudební produkce na našem pozemku mimo noční klid je dovolená.

Aktivity: Zóna cvičení – část za plotem na parkovišti: Plot olepit cedulemi „Řízené Cvičení / Jen pod dohledem cvičitelů!“.  A) Od plotu na koberci ultralehké žíněnky, díle barevné bedny, kostky – zóna zaměřená na nejmenší (i předškolní). B) Dále na koberci rozběh a přeskok s trampolínou – doporučené cvičení jsou skoky přes zvyšující se překážku (švihadlo držené dvěma cvičiteli). C) Dále velký airtrack na koberci. D) Dále velká trampolína – u ní pořádná cedule – „jen pro starší cvičence – jen pod dozorem cvičitelů!“. E)  Zde se bude křepčit, tančit, blbnout – trénovat „lidské pyramidy“ – nutný organizátor a povzbuzovátor. F) Zóna gril – nutno nakoupit buřty a chleby.

Vystoupení oddílu AE – od 16:30 do 17:00 uvnitř VS

Vystoupení oddílu AE a SG venku – skladby Jerusallema a Showman

                         Minihra: V Sokolovně umístíme na 6 míst historické fotky s kouskem nějaké hezké informace. 1. Hřiště – u kadeřnictví. Fotografie z historie hřiště a venkovního cvičení. 2. Squash – historie kinosálu. 3. Velký sál – historie první Sokolovny a historie nářaďovny. 4. Malý sál – historie loutkového divadla. 5. Minisál – historie šibřinek z let 1930-39.  6. Východ – historky členů. K místům obrázků navede příběhová mapka. Za projití si vyberou odměny – například duhové kuličky v pytlíku s logem sokola.

ÚKOLY – Cvičitelé, nahlaste se,– Nákupy na akci, – Připravit minihru, –  Zablokovat parkoviště na sobotu,  – Nahlásit akci squashi. Zabereme terasu a oba prostory za mřížemi pod ní. Nutno vyklidit.

 1. Brigáda SG    –        proběhne formou stavby nářadí 23.7. / 24.7. – svolá Míra. Z. 
 2. Revize nářadí –        objednají Daniela / Pepa – libovolný termín dle možností Pepi S. a revizních techniků.
 3. Info o nových skříňkách – na plotě jsou nové skříňky. Jedna pro kronikářku a vzdělavatelku pro zprávy o jednotě a akcích a historii a oddílech všest (nebo dle potřeby) a pak skříňka AE/SG … určitě možno domluvit další (BAT … ). Výbor se ptá, zda je zájem.
 4. Pronájem hodin školám – Byly jsme osloveni o nájem hodin v MS, kde máme již jiné nájemce. Rozhodnutí výboru: budeme se maximálně snažit vyjít vstříc školám, ale ne nezbytně za cenu vyhození nájemce. Tedy jestli si škola dokáže upravit rozvrh a zkousnout naše potřeby – je to lepší. Nelze ale generalizovat. Výbor věří v kompromis. O školy ale stojíme.
 5. Provoz o prázdninách  – Oslovujeme oddíly, zda nemají zájem využít tělocvičnu v termínu 1.7. – 23.7. SG nářadí zablokuje tělocvičnu od 23.7.
 6. Plánované svolání VH         – zářijový výbor navrhne termín a svolá VH. Jedním z důvodů bude rozhodnutí o budoucnosti prostoru squashe / gymnastického sálu. Do té doby nutno připravit kalkulace.
 7. BOZP – proběhlo školení BOZP pro vedení TJ, správu a údržbu. Následovat budou školení pro cvičitele.
 8. Běh republiky – možnost přidat se k republikové akci 28.10.2021  – Výbor podporuje, místo zhruba od Golfi přes třeba střelnici a podél skupice zpět je ok. Nutné oslovit cvičitele, ať se přihlásí, kdo je ochoten pomoci. S těmi pak probrat co dělat a co ne. Akci pro starší, respektive tu celorepublikovou – žádný problém. Akce běhu kratšího pro děti před tím – musí se rozhodnout organizátoři co a jak. Obecná podpora akce.
 9. Poděkování Markétě a Lucce za sběr dat a tvorbu medailonků o Sokolech do plánované knihy „800 portrétů“ (Tým autorů – Langr, Hrabětová, Matějů, Exner a další)
 10. Rozprava. Dotaz Lucie F. na stav asfaltu – přístup k sokolovně – oblast přístupu do sokolovny je plánovaná k investiční akci „zasakování dešťové vody“ – podali jsme žádost o dotaci. Pokud ji získáme, příští rok tam bude část povrchu nahrazen dlažbou a vznikne chodník od branky. Pokud dotaci nezískáme, budeme za rok hledat jiné řešení. Ostatní asfaltové povrchy – zatím neplánujeme řešit.

 

 

Plán další schůze:    začátek září. Svolá starosta.

V Poděbradech dne 10.6.2021, Ing. Radek Smejkal