ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ konané dne 24.10.2016

ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ konané dne 24.10.2016

2016/11/20 Výbor 0

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, Obr Jiří, Fingerová Lucie, Mgr. Szabóová Monika, MUDr. Zmeškal Miroslav, Doležalová Věra, Rožová Markéta,

Omluveni:   Semirádová Helena,  Vach Michal, Monika Sobotková,

Úvod

1.     Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné a požádal o minutu ticha za br. Jiřího Havlíka, praporečníka TJ.

2.     volba zapisovatele – br.Smejkal. Ověřovatel zápisu – br.Obr, schválení programu – schváleno

Úkoly minulých zápisů

1.      Řešení povolení stavby plotu k panu Vrátnému a výzvy od pana Vrátného.

Dne 31.10.2016 proběhne jednání na soudu v Nymburce. Naši TJ zastoupí advokát Mgr. Záviš Hlaváč. Br. Smejkal a br. Obr zajistili podklady k vyjádření, fotodokumentaci a geodetické zaměření ke zpřesnění polohy plotu. Po soudu budeme žádat o dotažení všech vztahů s panem Vrátným, jako je zmíněné zpřesnění polohy pozemků, prodej/pronájem části pozemku pod zateplením budovy pana Vrátného a žádost o řešení přístřešku pana Vrátného, který nebyl stavebně ohlášen na Stavebním úřadu Poděbrady a střechou zasahuje nad naši zahradu.

Aktualizace k datu vydání zápisu : Dne 31.10.2016 proběhlo jednání u Městského soudu v Nymburce, kde pan Vrátný žalobu stáhnul. Náklady právního zastoupení jdou k tíži pana Vrátného. O dalším postupu bude br. Smejkal informovat na dalším jednání výboru TJ.

2.      Návrh stavby zahradního sezení

Prodiskutováno sezení – navržena alternativa: sezení by bylo u protější plotové zdi v rozměru cca 7,2m délky a cca 4m hloubky. Délka tak, aby sezení pojalo tři stoly 1m šířky se židlemi okolo. Šířka tak, aby se dlážděná plocha spojila se studnou a podél studny povede přístupový chodník. Sezení a chodník vytvoří čtverec travnaté plochy (řekněme u plotu ke školce), kde bude ještě venkovní ohniště. Sezení, studna a stávající chodník se zarovnají a k sousedovi panu Vrátnému vznikne obdélníkový travnatý pruh alespoň 4m, kde možná vysadíme nějaké rostliny/ stromky. Sezení bude na straně k panu Vrátnému vyzděno se zakomponováním krbu s zajištění možnosti malého grilování, případně udírny a především s odkládacími plochami a dřezem napojeným na zdroj vody ze studny. Sezení samotné bude přestřešeno tak, aby v přední příchodové části nebyl žádný podpěrný sloup, který by omezoval prostor. K sezení bude přivedena elektřina – k osvětlení shora a jako zdroj energie u „kuchyňské části“. Úkol br. Obr a br. Smejkal

3.      Návrh stavby parkovací brány

Jedná se o úkol z Valné hromady, kde cenový rozsah byl diskutován okolo 200.000,- . Br. Smejkal se domnívá, že nemáme mandát na řešení za 410.480,- a jestliže neumíme nalézt funkční řešení v řádu dvou set tisíc, měly bychom se znovu zeptat Valné hromady.

Prozatím výbor navrhuje následující postup, který třeba odstraní problémy, které vedou k potřebě parkovací brány:

–       Na ochranu návštěvníků TJ a především dětí označíme lajnováním a/nebo sloupky oddělení „chodníčku“ podél budovy od malé branky – tím mimo jiné zabráníme parkování, které blokuje kolárnu.

–       K zajištění hospodárného parkování v části pro pověřené osoby lajnami vyznačíme prostor pro 4x stání před nářaďovnou, případně doplníme zákaz stání v prostorách před těmito stáními a před schody do Sokolovny.

–       Z důvodu potřeby rozšířit možnost parkování kol – nejlépe systémem parkování těsně u zdi k úspoře prostoru – necháme vyprojektovat vhodné kolostavy – s tím že nejprve začneme na části vedle nářaďovny.

Alternativy, doplňky:

–       V případě nedostatečné kapacity máme možnost ubrat cca 3,5m ze hřiště a přidat díky tomu jednu řadu parkování aut. (prozatím uvádíme jen k zamyšlení)

–       Možná by bylo vhodné připravit cedulky – výzva k neparkování a měly bychom se dotázat na zákonná pravidla práva na odtah vozů, které zde zaparkují neoprávněně. Úkol br. Smejkal

Na dotaz br. Smejkala – „jak situaci s parkováním vnímáte“  byla nejzásadnější reakce na problémy se středou v 16:00 kdy se střídá početně silný oddíl SG s oddílem AE. A dále obava, že by se mohly zranit děti, které pobíhají v prostoru libovolně. Návrh investic pro rok 2016/17

a.       přestavba obchodu švadleny (s novou pergolou) na byt 2+kk (či 1+1) – projekt Br. Borecký M. ÚKOL probíhá

b.      Rekonstrukce fasády Sokolovny včetně částečného zateplení (velkého sálu) – projekt a jednání s památkáři připravuje Br. Borecký M. – Zkusíme požádat o dotaci MŠMT investice, která byla vyhlášena 20.10.2016 s termínem odevzdání do 30.11.2016 Br. Borecký, Smejkal, Br. Obr poptá cenu výměny oken s automatickým stmíváním – mohli bychom spojit s rekonstrukcí fasády.

c.       pasport (nafocení a zdokumentování) statických trhlin ve stavbě. – projekt Br. Borecký M., br. Obr. ÚKOL … výsledek – schodiště ke švadleně se odkope a zpevní se základy. (investice do 50tis)

d.      toaleta u Idols, br. Obr, ÚKOL – protékání opraveno … vyprojektuje se wc i s umyvadlem na půdních prostorách.

4.      ZBÝVÁ NÁM 14 SLETOVÝCH ZNÁMEK (JIŽ ZAKOUPENÝCH OD ŽUPY). NEMÁ NĚKTERÝ ZE ČLENŮ ZÁJEM? CENA 100KČ. VLEPUJÍ SE DO PRŮKAZEK.

Úkoly z valné hromady

1.      Zajistit pořízení parkovací brány: úkol viz bod 3 bodů minulého zápisu

2.      Vyúčtování dotace MŠMT Program VIII. Úkol je plněn. (Br. Obr, Br. Smejkal)

K vyúčtování je třeba přidat do 30.6.2017 hodnotící zprávu (zpráva jednoty). ÚKOL br. Smejkal

Nové body – schůze 5/2016

1.      Souhlas s přijetím Adély Šimonové do AE, Jana Větrovského a Dany Schimanové do SG za člena TJ Sokol Poděbrady.

–          Výbor souhlasí.

2.      Na základě dopisu pana Řeháka jsme si vyžádali posudek dendrologa na lípy a javory za plotem sokolovny. Navrhne nám řešení a také jej provede.

–           Výbor souhlasí.

3.      Je třeba dát do prostoru vstupu do Sokolovny ceduli „zákaz koloběžek“. Koloběžky by si měli návštěvníci zamykat ke kolostavu.

4.      Je třeba dokončit zakrytí radiátorů ve velkém sále. Br. Smejkal prosí o vymyšlení police nad radiátorem vedle nářaďovny. (Perforovaná deska na část plochy nad radiátorem?).

5.      Je třeba domalovat vady v šatnách, kuchyňku (spodek obložit orlenem), vymalovat zadní místnost v kanceláři trenérů a kanceláře TJ.

6.      V přísálí bychom mohli zrušit skříňky a udělat to jinak: např. novou malbu, nebo zrcadla a tyč typu balet. Návrh probereme na další schůzi výboru.

Úkoly minulých zápisů

Technická komise, investice, opravy a renovace

Provedené investice a úpravy:

Postup probíhajících úprav a investic :

1.     Výmalba velkého sálu. Nabídka od Evy Juklíčkové – po opravě omítek a výmalbě provede ruční malování sportovních výjevů – nutno domluvit kde a co si přejeme, případně jaké zóny vybavíme bílou deskou pro účely lepení reklam.                                Br. Změškal řeší návrhy log všech oddílů pro malou šatnu … br. Smejkal vyzval k hledání návrhů – spíše jen na kratších stranách, aby to nebránilo hře badmintonu.

2.     Havarijní oprava podlahy v malém sále. ÚKOL br. Votík

3.     Instalace akustických tělísek na strop VS – proběhne, pokud to čas dovolí. ÚKOL br. Votík

4.     Řešení opravy střechy nad MS – akce příliš náročná. Provádět pouze nutné výměny vadných dílců (dle akutní potřeby). ÚKOL br. Obr

5.     Palubkování místnosti infrasauny – akce v režii oddílu SG – Objednáno. ÚKOL br. Smejkal

6.     Br. Votík posoudil potřebu akutních oprav plotu před sokolovnou – nejlépe v ekonomickém režimu: díl bez základů po bráně přestavět na základy. Dřevěnou vrchní část zpevnit doplněním sloupku, natřít. Spodní části penetrovat a vyspravit dle potřeby. Opravy proběhnou dle možností oddílu ST, který o akci projevil brigádní zájem. ÚKOL br. Votík

Plány investic:

1.     Plány investic – zvážit řešení zastínění horních oken VS

2.     Instalace lavičky na hřišti před sokolovnou formou osazení 2 kamenných bloků na hřišti před vstupem silným/silnými dubovými prkny. Celek tak poslouží jako lavička.

3.     Zvážit plány rekonstrukce venkovního hřiště. Br. Smejkal zvažuje venkovní gymnastické cvičiště.

Plán dalších schůzí: prosinec 2016 – informace ze župy a plán na rok 2017.

V Poděbradech dne 24.10. 2016, Zapsal Ing. Radek Smejkal