ZÁPIS ze 6. schůze výboru TJ konané dne 19.12.2016

ZÁPIS ze 6. schůze výboru TJ konané dne 19.12.2016

2017/01/02 Výbor 0

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, Obr Jiří, Fingerová Lucie, Mgr. Szabóová Monika, MUDr. Zmeškal Miroslav, Doležalová Věra, Rožová Markéta, Monika Sobotková,

Omluveni:   Semirádová Helena,  Vach Michal,

Úvod

 1. Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné.
 2. volba zapisovatele – br. Smejkal. Ověřovatel zápisu – br. Obr, schválení programu – schváleno

Úkoly minulých zápisů

Řešení povolení stavby plotu k panu Vrátnému a výzvy od pana Vrátného.

  • Jednání za účelem zpřesnění zaměření je domluveno na úterý 10.1.2017
 1. Návrh stavby zahradního sezení
  • U M. Boreckého objednán projekt a podklady pro ohlášení stavby
 2. Návrh stavby parkovací brány (úkol z Valné hromady)
  • Prozatimní postup dle zápisu 05/2016 se řeší. (úkol Br. Obr)

Informace z valné hromady župy

 1. Změny v příspěvcích:

Členská známka pro mládež a seniory bude 200,- Kč (dělení: 60% jednota, 25% ČOS, 15% župa)

V roce 2017 a 2018 bude povinná sletová známka 50,- Kč bez ohledu na věk.

Oddíly toto navýšení mohou u svých svěřenců kompenzovat tím, že příští rok použijí sazby o stupeň níže, které jsou posouvané přesně o 150Kč. Nicméně jen v jednom pololetí! Je tedy na oddílech, zda zvýšenou cenu za známku přenesou na členy, nebo ji uhradí v rámci oddílových příspěvků.

 1. Změny ve stanovách ČOS

Na příští valné hromadě jednoty se zvolí delegáti na valnou hromadu župy – jejich post bude mít platnost 3 roky.

Delegační systém valných hromad zůstal, delegátů nesmí být méně než 30.

Program VH z pozvánky je v delegačním systému neměnný.

Nezletilý člen má stejné postavená jako zletilý – tedy ukončení členství bez přímé žádosti proběhne až po roce bez zaplacení členské známky.

 1. Statistické dokumenty pro župu mají být odevzdány do 15.2.2017 (jako loni).
 2. Úrazové pojištění bude od r. 2017 přes Český Olympijský výbor.
 3. Integram a OSA jsou hrazeny jen za závodní a vnitřní akce TJ – například na plesy pořádané jednotou se to nevztahuje.

Nové body

 1. V roce 2018 budeme slavit 155 let. Jak to oslavíme? (SG 2019 – 55let). Zatím rozmýšlíme. Co třeba venkovní akce?
 2. Horní šatna VS – rozvažujeme přestavbu na 3 šatní kóje. Je třeba rozmyslet, kde by mohli být věci všestrannosti a kde by mohl být archiv a věci SG. Zkusit přerovnat v nářaďovnách věci a zefektivnit využití prostorů.
 3. Soustředění léto. Jitka Holcová , Dobříš – žádost o první týden v červenci … NELZE – nabídneme jen 14-21.7. Tereza Schusterová/Dominika Dymáková, AC Sparta Praha – možno nabídnout 6.8. – 13.8. (případně 14.8. dopoledne).

Šestajovice 22.7.-5.8.    Kladno, Poděbrady 14.8. – konec.

 1. Akustické panely – zkusit ještě poptat, jestli neexistují v jiné než černé barvě.
 2. Požádali jsme o dotaci MŠMT – Rekonstrukce fasáda, výměna oken VS a částečné zateplení – rozpočet cca 4mil (spoluúčast TJ cca 800tis. Kč). Potřeba schválit tento krok valnou hromadou – proto ji navrhujeme na dřívější termín. Cca 5.3. či 12.3. (neděle od 14:00). Příprava stavebního povolení, souhlasů se zateplením a příprava výběrového řízení – úkol br. Obr, br. Smejkal, br. Borecký.

SHRNUTÍ ROKU 2016

Jako podklad pro zprávu výboru TJ shrnujeme rok 2016 :

Události roku 2016

 • Proběhlo 6 jednání Výboru TJ a 1 Valná hromada.
 • Proběhlo sjednocení sazeb oddílových příspěvků napříč oddíly.
 • Rozjel se provoz nájemních prostor squash centra pod novým majitelem, společností Sportovní klub Jižní město, z. s. p. Koranda.
 • Uspořádali jsme letní brigádu s grilováním.
 • Proběhla tradiční prázdninová soustředění našich oddílů i nájemců (Šestajovice, Kladno).
 • Proběhla další kola úředních posuzování naší žádosti o povolení rekonstrukce plout k sousedovi p. Vrátnému. Věc došla dokonce k soudu, ale byla stažena. Jednotě nevznikly náklady.
 • Začala se zaučovat Daniela Vitoušová na post nové hospodářky TJ.
 • Proběhla účast naší jednoty na akci „Noc Sokoloven“
 • Na post „kotelník“ byli proškoleni Br. Obr, Votík a Smejkal.

Realizované investice a údržby

 • Ve velkém sále byla odstraněna stará elektroinstalace, stará světla a proběhla základní oprava stěn a opravný nátěr.
 • V obou šatnách u VS a na schodištích byla vyměněna okna.
 • Byl zprovozněn prostor kanceláře trenérů – se skříněmi pro oddíly, archivem a prostorem pro kancelářskou práci.
 • Proběhla oprava chodníku na zahradu ve vnitrobloku.
 • Bylo realizováno zastřešení vstupu u vchodu do areálu sokolovny – markýzou.
 • Proběhl pasport statických trhlin ve stavbě. Pouze ta u schodů u brány vyžaduje opravu.
 • V malém sále bylo instalováno kompletně nové ozvučení.
 • Proběhla oprava (restaurování) sokolů nad vstupem ke sportovním sálům.
 • Na základě dopisu pana Řeháka jsme si vyžádali posudek dendrologa na lípy a javory za plotem sokolovny. Dendrolog zajistí potřebné úpravy stromů.

Úkoly zadané valnou hromadou

 1. Vyúčtování dotace MŠMT Program VIII

Vyúčtování proběhlo tak, aby se oddíly participovaly na pořízení Airtracku dle návrhu, nicméně zařízení samotné bylo pořízeno na jednotu do HIM a oddíly zúčtovaly převážně mzdové náklady.

 1. Zajistit pořízení parkovací brány v ceně okolo 200tis

V této ceně se řešení nepodařilo najít, po dočasném pokusu se zamykáním brány přes noc navržen tento postup :

 • Na ochranu návštěvníků TJ a především dětí označíme lajnováním a/nebo sloupky oddělení „chodníčku“ podél budovy od malé branky
 • K zajištění hospodárného parkování v části pro pověřené osoby lajnami vyznačíme prostor pro 4x stání před nářaďovnou

Rozpracované projekty

 • Rekonstrukce fasády s částečným zateplením a výměnou poslední řady starých oken ve VS (ve fázi podané žádosti o dotaci).
 • Dokončení zakrytí radiátorů ve velkém sále.
 • Postupné opravy střechy nad MS.
 • Vytvoření zahradního sezení s krbem (ve fázi projektování).
 • Přestavba obchodu švadleny (s novou pergolou) na byt 2+kk (či 1+1) (ve fázi projektování).
 • Palubkování místnosti infra sauny.
 • Rekonstrukce plotu k sousedovi p. Vrátnému (ve fázi před realizací).
 • Přístavba WC v prostorách půdy nad squashem (ve fázi projektování).

Plány

 • Výmalba VS (opravy štuků následované finální výmalbou a případně doplněné o „ruční malby“.
 • Domalování vad v šatnách. Kuchyňky (zakrytí spodní části orlenem), výmalba zadní části kanceláře trenérů.
 • Zrušení „nástěnkových“ skříněk v přísálí VS – instalovat případně zrcadla, baletní tyč.
 • Instalace nového kolostavu v prostoru mezi budovou sokolovny a nářaďovny.
 • Instalace cedule „zákaz koloběžek“.
 • Oprava trhliny schodiště u brány – odkrytí základů a zapuštění do pevného podloží.
 • Havarijní oprava podlahy v MS.
 • Instalace akustických tělísek na strop VS.
 • Oprava plotu před sokolovnou.
 • Rekonstrukce hřiště před sokolovnou.
 • Instalace lavičky na hřišti před sokolovnou.
 • Zastínění horních oken VS (elektrické? Fólií?).
 • Výměny oken v kanceláři a dalších prostorách.

             Plán dalších schůzí: 30. ledna – plánování VH a kontrola podaných dotací.

V Poděbradech dne 19.12. 2016, Zapsal Ing. Radek Smejkal