ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ konané dne 23.9.2016

ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ konané dne 23.9.2016

2016/10/12 Výbor 0

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, Obr Jiří, Mgr. Fingerová Lucie,
Omluveni: Semirádová Helena, Vach Michal, Mgr. Szabóová Monika, Jiří Havlík, MUDr. Zmeškal Miroslav, Doležalová Věra, Rožová Markéta, Monika Sobotková,
Hosté: Petr Jánský

Úvod

1. Přivítání – br. Smejkal.
2. volba zapisovatele – br.Smejkal. Ověřovatel zápisu – br.Obr, schválení programu – schváleno

Úkoly minulých zápisů

Nové body – schůze 4/2016
1. Řešení situace povolení stavby plotu k panu Vrátnému a výzvy od pana Vrátného.
Čekáme na zaměření plotu, aby se se vlastnická situace vyjasnila (zdokladovala), poté panu Vrátnému odpovíme. ÚKOL br. Smejkal
Dodatek po konání výboru – pan Vrátný podal na naší jednotu žalobu za účelem zvrácení stavebního povolení na výstavbu nového plotu. Soud nám dal 7 dní na vyjádření, čehož jsme dne 10.10.2016 využili prostřednictvím advokáta Mgr. Záviše Hlaváče.
2. Návrh stavby zahradního sezení
Prodiskutováno sezení – navržena alternativy: sezení by bylo u protější plotové zdi v rozměru cca 7,2m délky a cca 4m hloubky. Délka tak, aby sezení pojalo tři stoly 1m šířky se židlemi okolo. Šířka tak, aby se dlážděná plocha spojila se studnou a podél studny povede přístupový chodník. Sezení a chodník vytvoří čtverec travnaté plochy (řekněme u plotu ke školce), kde bude ještě venkovní ohniště. Sezení, studna a stávající chodník se zarovnají a k sousedovi panu Vrátnému vznikne obdélníkový travnatý pruh alespoň 4m, kde možná vysadíme nějaké rostliny/ stromky. Doplňek po schůzi: Br. Smejkal navrhuje bok sezení k panu Vrátnému udělat zděný a zakomponovat do něj „krb“ s možností malého grilování, případně udírny a především s odkládacími plochami. Sezení samotné bude přestřešeno tak, aby v přední příchodové části nebyl žádný podpěrný sloup, který by omezoval prostor.

3. Návrh stavby parkovací brány
Parkování u sokolovny je do jisté míry zneužíváno a do jisté míry může být komerčně využíváno. Cena za realizaci je 410.480,- Aktuálně ještě neznáme názor Squash centra, který by měl být také relevantní. Viz. minulá schůze – potřebujeme systém, který neznechutí rodiče dětí, které k nám vozí, ale nemůžeme při této ceně rozdat tolik abonentních karet, že brána nebude mít ekonomickou návratnost.
Možnosti:
• 20 minut po vjezdu lze vyjet zdarma, první 3 hodiny jen 5kč, pak 10-20kč za hodinu.
• Za zaplacení příspěvků za dítě vydat abonentní kartu na dané pololetí. Pokud však bude zdarma, celou cenu brány hradí jednota (případně oddíly) – můžeme však zvýšit příspěvky třeba o 50Kč na pololetí, nebo vydávat rodičům dětí abonentní kartu na půl roku za 50kč. Při 100 rodičích s auty se jedná o příjem 10000,- za rok. (Přičemž jich může být i více). Minimálně to uhradí provozní náklady a opravy. V takovémto případě může být již první hodina stání za cca 10Kč
• V září a lednu by musela být brána vypnutá, aby si rodiče mohli přijet pro abonentní karty.
Dotaz br. Smejkala – jak situaci s parkováním vnímáte? Víme, že několik místních zneužívá naší parkovací plochy. Víme, že parkovací plocha se zaplňuje. Je však situace taková, že potřebujeme takováto řešení? Prosím o vyjádření každého člena výboru. ÚKOL VŠICHNI !

4. Návrh investic pro rok 2016/17
a. přestavba obchodu švadleny (s novou pergolou) na byt 2+kk (či 1+1) – projekt Br. Borecký M. ÚKOL
b. poptávka po obnově fasády čelních stran Sokolovny – projekt pro památkáře Br. Borecký M. – hlídání možností dotace MŠMT , spojit s výměnou spodních oken VS. ÚKOL Br. Borecký, Smejka, Obr
c. pasport (nafocení a zdokumentování) statických trhlin ve stavbě. – projekt Br. Borecký M., br. Obr. ÚKOL
d. toaleta u Idols, br. Obr, ÚKOL
– Výbor souhlasí.
5. Souhlas s přijetím Evy a Pavla Juklíčkových – trenérů SG za členy TJ Sokol Poděbrady.
– Výbor souhlasí.
6. Informace o zaučování Daniely Vitoušové na post budoucí administrátorky/účetní – v tomto roce se bude učit převážně administrativní části činnosti br. Obra, aby je v příštím roce mohla převzít. Br. Obr pak bude zastávat funkce správy objektu (revize, zajišťování externích pracovníků na opravy a údržby).
7. Souhlas výboru aby Daniela Vitoušová (nar. 29.3.1973) získala oprávnění pro bankovní účet tělocvičné jednoty vedený u České spořitelny v rozsahu: pasivní přístup do internetového bankovnictví.
– Výbor souhlasí.

8. ZBÝVÁ NÁM 14 SLETOVÝCH ZNÁMEK (JIŽ ZAKOUPENÝCH OD ŽUPY). NEMÁ NĚKTERÝ ZE ČLENŮ ZÁJEM? CENA 100KČ. VLEPUJÍ SE DO PRŮKAZEK.

Úkoly z valné hromady

1. Zajistit pořízení parkovací brány: Kopie textu ze schůze 3/2016 Výbor jednoty sám navrhl a obdržel úkol od valné hromady TJ, aby zajistil pořízení parkovací brány v cenovém rozsahu cca 200.000,-. Parkovací brána dle našich potřeb však vychází na cenu vyšší : cca 400.000,-

Z toho důvodu se výbor opět zamyslel nad podmínkami a účelností brány. Zvažujeme například cenu za parkování: 5Kč za hodinu, ale klademe si otázku, zda to nebude šikanózní pro rodiče dětí? Výbor opětovně probral důvody potřeby brány a takový důvod je jediný – naše parkovací plocha je zneužívána. Jednak přes den, ale nově i přes noc rezidenty z okolních ulic. Minimálně ty rezidenty bychom mohli odradit ztížením přístupu k naší parkovací ploše, proto se výbor rozhodl prozatimně k některým krokům:
 Zamykání nefunguje – zrušíme, ať za to zbytečně neplatíme. ÚKOL br. Obr

2. Výbor na třetí schůzi rozhodl o dělbě dotace MŠMT Program VIII. Oddíly musí dodat podklady k vyúčtování do 15.11.2016 ! ÚKOL VŠICHNI !
K vyúčtování je třeba přidat do 30.6.2017 hodnotící zprávu (zpráva jednoty). ÚKOL br. Smejkal

3. Noc Sokoloven – akce proběhla především pod oddílem SG. Br. Smejkal děkuje br. Jánskému za pomoc s přípravou a grilováním a dále účastníkům za pomoc se servírováním, přípravou sezení a následně úklidem.

Technická komise, investice, opravy a renovace
Provedené investice a úpravy:
1. Světla VS sundána, elektrorozvody předělány, zdi začištěny. Děkujeme br. Votíkovi
2. Vyměněna okna do obou šaten VS a na schodiště VS. Děkujeme br. Obrovi
3. Vybavení kanceláře pro trenéry nábytkem. Děkujeme br. Obrovi
4. Oprava chodníku na zahradu ve vnitro bloku . Děkujeme br. Obrovi
5. Zastřešení vstupu u vchodu do areálu sokolovny – Děkujeme br. Obrovi
6. Restaurování soch sokolů – Děkujeme br. Obrovi

Postup probíhajících úprav a investic :

1. Výmalba velkého sálu. Nabídka od Evy Juklíčkové – po opravě omítek a výmalbě provede ruční malování sportovních výjevů – nutno domluvit kde a co si přejeme, případně jaké zóny vybavíme bílou deskou pro účely lepení reklam.
2. Jsou objednána nová okna do obou šaten VS a na schodiště VS – výměna proběhne na začátku prázdnin.
3. Výmalba velkého sálu – proběhne, pokud to čas dovolí – br. Zmeškal osloví br. Boreckého Michala pro nabízený návrh barev. ÚKOL br. Zmeškal
4. Havarijní oprava podlahy v malém sále. ÚKOL br. Votík
5. Instalace akustických tělísek na strop VS – proběhne, pokud to čas dovolí. ÚKOL br. Votík
6. Řešení opravy střechy nad MS – akce příliš náročná. Provádět pouze nutné výměny vadných dílců (dle akutní potřeby). ÚKOL br. Obr
7. Palubkování místnosti infrasauny – akce v režii oddílu SG – Objednáno. ÚKOL br. Smejkal
8. Br. Votík posoudil potřebu akutních oprav plotu před sokolovnou – nejlépe v ekonomickém režimu: díl bez základů po bráně přestavět na základy. Dřevěnou vrchní část zpevnit doplněním sloupku, natřít. Spodní části penetrovat a vyspravit dle potřeby. Opravy proběhnou dle možností oddílu ST, který o akci projevil brigádní zájem. ÚKOL br. Votík

Plány investic:

1. Plány investic – zvážit řešení zastínění horních oken VS – konzultace br. Smejkal s VF typ Kolín (pan Fadrhonc) – kromě rolet se nabízí stínící folie na skla. Montáž zevnitř. Na dotaz připraví nabídku a možno v létě realizovat při postaveném lešení.
2. Instalace lavičky na hřišti před sokolovnou formou osazení 2 kamenných bloků na hřišti před vstupem silným/silnými dubovými prkny. Celek tak poslouží jako lavička.
3. Zvážit výměnu dalších oken dle rozpočtu: Letos provedeme výměnu oken v šatnách VS.
4. Zvážit plány rekonstrukce venkovního hřiště.
5. Zvážit přístavbu WC v prostorách půdy nad squashem, případně dalších prostor, které by sloužily nájemcům.
6. Plánovat opravu fasády – hledat dotační možnosti.
Plán dalších schůzí: říjen 2016 – dotační programy, prosinec 2016 – informace ze župy a plán na rok 2017.

V Poděbradech dne 23. 9. 2016, Zapsal Ing. Radek Smejkal