ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ konané dne 2.5.2016

ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ konané dne 2.5.2016

2016/05/31 Výbor 0

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, Mgr. Doležalová Věra, Fingerová Lucie, Rožová Markéta, Monika Sobotková,

Omluveni:   Semirádová Helena,  Vach Michal, Mgr. Szabóová Monika, Jiří Havlík

Úvod

 1. Přivítání – br. Smejkal
 2. volba zapisovatele – br.Smejkal. Ověřovatel zápisu – br.Obr, schválení programu – schváleno

 

Úkoly minulých zápisů

Nové body – schůze 2/2016

 1. Kancelář trenérů – kancelář byla dokončena. Vedoucí oddílů AE, SG, VŠEST a ST a BAD si nahlásí, pro koho potřebují klíče a br. Obr je přidělá a předá.
 2. Proběhlo rozdělení skříněk – pro oddíly AE, SG, VŠEST.
 3. Informace : Soustředění SG Šestajovice je potvrzeno na 23.7. – 5.8.2016
 4. Byla upravena informace o soustředění Kladna o prázdninách – od 14.8. do 21.8.2016. Tedy v termínu 6.8. – 13.8. máme volný týden, kdy je možno provést soustředění zájemců o gymnastiku (složení a znovupostavení nářadí je v tuto dobu obtížné).
 5. Úklid v době soustředěních si zajistí oddíl SG – na DPP.
 6. Informace – 23.9.2016 se uskuteční Noc Sokoloven, které se naše jednota bude účastnit. Oddíly se zájmem o účast se spojí s výborem jednoty a sdělí své návrhy k aktivitám.

Úkoly z valné hromady

 1. Zajistit pořízení parkovací brány: Výbor jednoty sám navrhl a obdržel úkol od valné hromady TJ, aby zajistil pořízení parkovací brány v cenovém rozsahu cca 200.000,-.  Parkovací brána dle našich potřeb však vychází na cenu vyšší : cca 400.000,-

Z toho důvodu se výbor opět zamyslel nad podmínkami a účelností brány. Zvažujeme například cenu za parkování: 5Kč za hodinu, ale klademe si otázku, zda to nebude šikanózní pro rodiče dětí? Výbor opětovně probral důvody potřeby brány a takový důvod je jediný – naše parkovací plocha je zneužívána. Jednak přes den, ale nově i přes noc rezidenty z okolních ulic.  Minimálně ty rezidenty bychom mohli odradit ztížením přístupu k naší parkovací ploše, proto se výbor rozhodl prozatímně k následujícím krokům:

 • Krok 1 : Vyrobit plachtu ala VAROVÁNÍ PRO CHRONICKÉ PARKOVAČE : Možný text: Od 1.6. na noc zamykáme! Rezidenti, parkujte jinde !

Parkoviště slouží jen návštěvníkům Sokolovny !

 • Krok 2 : Od 1.6. budeme na noc od cca 22:00 bránu zamykat. Je třeba informovat squash, aby varoval klienty – i po zamknutí může obsluha squashe bránu otevřít
 • Zamykat bude Jan Síla
 1. Výbor rozhodl o dělbě dotace MŠMT Program VIII:

(očekáváme dopis z MŠMT „Rozhodnutí o přidělení“. 50% prostředků lze utratit za vybavení neinvestičního charakteru, zbytek mzdy. Částka k rozdělení 319.000, alokovaná na 320 dětí našich oddílů).

 • Ze základní částky přidělíme rovný díl (319.000/320 x počet dětí) oddílu BAD a oddílu ST
 • Ze základní částky po odečtení dotace BAD a ST přidělíme 130tisíc na nákup AirTracku s příslušenstvím.
 • Zbylou částku dělíme rovným dílem (částka / počet dětí x počet dětí oddílu) mezi oddíly AE, SG, VŠEST.
 • Nákup Airtracku zajistí oddíl SG, jako majetek může být zapsán do jednoty (vnitřní vybavení VS), nebo do oddílu SG, pokud to bude snazší – právo užívání oddíly AE a VŠEST se tím nezmění. Vyúčtován bude vůči „poukázkové dotaci“, která umožňuje odečíst i investici.

DODATEK PO SCHŮZI : Na základě kalkulace br. Obra a br. Smejkala byl proveden výpočet „dělení dotace“ a zároveň postup „vyúčtování dotace“, který kopíruje potřebu vyúčtovat celý nákup Airtracku do dotace Města Poděbrady, namísto dotace PVIII MŠMT.

INFORMATIVNÍ PŘEHLED:

Oddíly z dotace poukázek Města Poděbrady obdrželi: (celkem 179.400,-)

Aerobik 48 500.00
Bamdinton 7 300.00
Kopaná 0.00
Sportovní gymnastika 63 600.00
Stolní tenis 12 300.00
Sokolská všestrannost 44 700.00
Věrná garda 3 000.00

Oddíly z dotace MŠMT obdrželi (dotace pouze na děti): (celkem 319.000,-)

Aerobik 96 697.00
Bamdinton 20 934.00
Kopaná 0.00
Sportovní gymnastika 126 603.00
Stolní tenis 23 925.00
Sokolská všestrannost 50 841.00
Věrná garda

 

Příspěvek oddílů na nákup Airtracku (ea vlastnický podíl):

Aerobik 36 584.70
Sportovní gymnastika 87 300.00
Sokolská všestrannost 24 000.00
147 884.70

VYÚČTOVACÍ PŘEHLED :

Dotaci poukázek Města Poděbrady, (kromě nákupu Airtracku) vyúčtují tyto oddíly v této výši:

Aerobik 8915.3
Bamdinton 7300
Kopaná 0
Sportovní gymnastika 0
Stolní tenis 12300
Sokolská všestrannost 0
Věrná garda 3000

 

Dotaci MŠMT vyúčtují tyto oddíly v této výši:

Aerobik 99 697.00
Bamdinton 20 934.00
Kopaná 0.00
Sportovní gymnastika 102 903.00
Stolní tenis 23 925.00
Sokolská všestrannost 71 541.00
Věrná garda 0.00

 

Úkol vedoucích oddílů : nahlásit br. Obrovi způsob vyúčtování těchto částek. Připomínáme, že do 50% se může jednat o drobné nákupy, zbytek mzdy trenérů mládeže.

 

 1. Letní brigáda + grilování
  • Schváleno pořízení grilu + příslušenství za necelých 12.000,-
  • Úkolem brigády budou úpravy terénu vnitřní zahrady + případně drobné úpravy plochy u vstupu do sokolovny (pletí?, zametání). Oddíl SG by měl vyčistit molitanovou jámu.
  • Členové výboru a vedoucí oddílu mohou přijít s vlastní iniciativou s úklidem některých prostor sokolovny – dobrovolnictví a ochota je vítána.
  • Oddíl mužů VŠEST zajistí grilování (plán = 1x sele + 6x kuřata).
  • Grilování je cíleno na starší mládež a dospělé za účelem stmelování členské základny. Pokud to půjde, prosíme vedoucí oddílů a trenéry o info, koho pozvou.
  • Termín SO 18.6. – brigáda od 8:00 do 12-13:00 , gril párty od 16:00 (od cca 8 – 14 budeme opékat sele, pak jej nahradíme kuřaty a po kuřatech budeme dotahovat až do večera / noci / dojedení)

 

Technická komise, investice, opravy a renovace

Postup probíhajících úprav a investic :

 1. V létě od 4-8.7.2016 bude provedeno sundání světel ve VS a předělání elektro rozvodů. Brigádně zajistí oddíl ST. ÚKOL br. Votík
 2. Jsou objednána nová okna do obou šaten VS a na schodiště VS – výměna proběhne na začátku prázdnin.
 3. Výmalba velkého sálu – proběhne, pokud to čas dovolí – br. Zmeškal osloví br. Boreckého Michala pro nabízený návrh barev. ÚKOL br. Zmeškal
 4. Havarijní oprava podlahy v malém sále. ÚKOL br. Votík
 5. Instalace akustických tělísek na strop VS – proběhne, pokud to čas dovolí. ÚKOL br. Votík
 6. Řešení opravy střechy nad MS – akce příliš náročná. Provádět pouze nutné výměny vadných dílců (dle akutní potřeby). ÚKOL br. Obr
 7. Vybavení kanceláře pro trenéry nábytkem.  Úkol splněn
 8. Palubkování místnosti infrasauny – akce v režii oddílu SG – Objednáno. ÚKOL br. Smejkal
 9. Oprava chodníku na zahradu ve vnitro bloku . Úkol splněn
 10. Zastřešení vstupu u vchodu do areálu sokolovny – poptáváme
 11. Votík posoudil potřebu akutních oprav plotu před sokolovnou – nejlépe v ekonomickém režimu: díl bez základů po bráně přestavět na základy. Dřevěnou vrchní část zpevnit doplněním sloupku, natřít. Spodní části penetrovat a vyspravit dle potřeby. Opravy proběhnou dle možností oddílu ST, který o akci projevil brigádní zájem. ÚKOL br. Votík

 

Plány investic:

 1. Plány investic – zvážit řešení zastínění horních oken VS – konzultace br. Smejkal s VF typ Kolín (pan Fadrhonc) – kromě rolet se nabízí stínící folie na skla. Montáž zevnitř. Na dotaz připraví nabídku a možno v létě realizovat při postaveném lešení.
 2. Instalace lavičky na hřišti před sokolovnou formou osazení 2 kamenných bloků na hřišti před vstupem silným/silnými dubovými prkny. Celek tak poslouží jako lavička.
 3. Zvážit výměnu dalších oken dle rozpočtu: Letos provedeme výměnu oken v šatnách VS.
 4. Zvážit plány rekonstrukce venkovního hřiště.
 5. Zvážit přístavbu WC v prostorách půdy nad squashem, případně dalších prostor, které by sloužily nájemcům.
 6. Plánovat opravu fasády – hledat dotační možnosti.

             Plán dalších schůzí: červen 2016 – hodnocení 1. Pololetí a prázdninový provoz – možno spojit s brigádou 18. 6. 2016, září 2016 – plány na 2. pololetí 2016 – omezení nájmů pro oddíly, říjen 2016 – dotační programy, prosinec 2016 – informace ze župy a plán na rok 2017.

 

V Poděbradech dne 2. 5. 2016, Zapsal Ing. Radek Smejkal