ZÁPIS ze 2. schůze výboru TJ konané dne 22. 2. 2016

ZÁPIS ze 2. schůze výboru TJ konané dne 22. 2. 2016

2016/02/25 Výbor 0

Přítomni: Ing. Smejkal Radek MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, Mgr. Szabóová Monika, Mgr. Doležalová Věra, Fingerová Lucie, Rožová Markéta, Monika Sobotková, Jiří Havlík

Omluveni:   Semirádová Helena,  Vach Michal

Úvod

 1. Přivítání – br. Smejkal
 2. volba zapisovatele – br. Smejkal. Ověřovatel zápisu – br. Obr, schválení programu – schváleno

Úkoly minulých zápisů

Nové body – schůze 2/2016

 1. Informace o novém nájemci squashe – Sportovní klub Jižní město, z. s. p. Koranda.
 2. Záležitosti – Hl. investice léta – dokončení výměny osvětlení – elektroinstalace po světlech + výmalba. Nutné opravy střechy – nejnutnější část provedeme letos, větší části odložíme. Viz dále.
 3. Hynek Votík a Jiří Obr posoudí stav plotu a potřebu opravy / nátěru.
 4. Představení nových členů: Sloboda Dušan, nar. 29. 1.1961, Sollier Veronika, nar. 13. 7.1980. Výbor souhlasí s přijetím.
 5. Kancelář trenérů skoro hotova – ještě se dodělá stolek, nástěnka, namnoží klíče, zváží PC pro náhled do databáze.
 6. Termín valné hromady: 20. 3. neděle od 13:00 do 15:00

 Výbor TJ svolává na neděli 20. 3. 2016 od 13:00 do 15:00 Valnou hromadu TJ. Ukládáme předsedům oddílů, aby navrhli delegáty na VH za své oddíly a předali pozvánky. Výbor zvolil delegační poměr 1:10 za dospělé a 1:33 za děti. Počty delegátů za jednotlivé oddíly jsou:  AE: 4, BAD: 2, Kop: 1, Všest: 8, SG: 8, ST: 2, Celkem: 25

Výbor ukládá br. Smejkalovi, aby na valnou hromadu TJ pozval zástupce župy. ÚKOL (br. Smejkal)

Výbor ukládá br. Vachovi, aby publikoval pozvánku na valnou hromadu TJ na webu.

Výbor schválil program valné hromady a určil, že bude součástí pozvánky delegátům.

Výbor vyzývá členy TJ, aby se vyjádřili, zda se chtějí ucházet o funkci ve vedení TJ (výbor či kontrolní komise).

 Výbor souhlasí s mimořádnou odměnou za dlouholetou práci pro TJ ve výši 25.000,- Kč pro br. Jiřího Obra.

Technická komise, investice, opravy a renovace

Postup probíhajících úprav a investic:

 1. V létě bude provedeno sundání světel ve VS a předělání elektro rozvodů. Brigádně zajistí oddíl ST případně další oddíly. ÚKOL br. Votík
 2. Výmalba velkého sálu – br. Zmeškal osloví br. Boreckého Michala pro nabízený návrh barev. ÚKOL br. Zmeškal
 3. Řešení opravy střechy nad MS – akce příliš náročná. Provádět pouze nutné výměny vadných dílců (dle akutní potřeby). ÚKOL br. Obr
 4. Vybavení kanceláře pro trenéry nábytkem. Skříně dokončeny, ještě přidáme stůl + dvě židle, nástěnku a namnožíme klíče. ÚKOL br. Obr
 5. Palubkování místnosti infra sauny – akce v režii oddílu SG – Objednáno. ÚKOL br. Smejkal
 6. Oprava chodníku na zahradu ve vnitrobloku. Probíhá.
 7. Zastřešení vstupu u vchodu do areálu sokolovny – markýzou. Souvisí se stavební ohláškou na rekonstrukci plotu ve vnitrobloku, kterou krajský úřad vrátil místnímu k novému jednání. Pozdrženo.
 8. Votík posoudí potřebu akutních oprav plotu před sokolovnou – nejlépe v ekonomickém režimu: díl bez základů po bráně přestavět na základy. Dřevěnou vrchní část zpevnit doplněním sloupku, natřít. Spodní části penetrovat a vyspravit dle potřeby.

 Plány investic:

 1. Plány investic – zvážit řešení zastínění horních oken VS – konzultace br. Smejkal s VF typ Kolín (pan Fadrhonc) – kromě rolet se nabízí stínící folie na skla. Montáž zevnitř. Na dotaz připraví nabídku a možno v létě realizovat při postaveném lešení.
 2. Instalace lavičky na hřišti před sokolovnou formou osazení 2 kamenných bloků na hřišti před vstupem silným/silnými dubovými prkny. Celek tak poslouží jako lavička.
 3. Zvážit výměnu dalších oken dle rozpočtu.
 4. Zvážit plány rekonstrukce venkovního hřiště.
 5. Zvážit přístavbu WC v prostorách půdy nad squashem, případně dalších prostor, které by sloužily nájemcům.

             Plán dalších schůzí: duben/květen 2016 – konkrétní harmonogram oprav o prázdninách, červen 2016 – hodnocení 1. Pololetí a prázdninový provoz, září 2016 – 2. pololetí 2016, říjen 2016 – dotační programy, prosinec 2016 – informace ze župy a plán na rok 2017.

 V Poděbradech dne 23. 2. 2016, Zapsal Ing. Radek Smejkal