ZÁPIS ze 1. schůze výboru TJ konané dne 11.1.2016

ZÁPIS ze 1. schůze výboru TJ konané dne 11.1.2016

2016/01/13 Výbor 0

Přítomni:  MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, Mgr. Szabóová Monika, Mgr. Doležalová Věra, Fingerová Lucie, Rožová Markéta, , Monika Sobotková, Vach Michal

Omluveni:   Ing. Smejkal Radek , Semirádová Helena,  Jiří Havlík

Úvod

  1. Přivítání – br. Obr
  2. volba zapisovatele – br.Obr. Ověřovatel zápisu – br.Vach, schválení programu – schváleno

 Nové body – schůze 1/2016

  1. Schválení nových jednotných sazeb oddílových příspěvků. Návrh dopracován a schválen.
  2. MUDr. Zmeškal představil 4. nové členy oddílu SG. Zdobinská Hana r.n.1991, Švejdar David r.n. 1994, Kafková Kateřina r.n.1992, a Mejzrová Jaroslava r.n. 1966. Výbor souhlasí s přijetím.
  3. Br. Obr žádá oddíly, aby nevybrané oddílové příspěvky z roku 2015 již nebyly zasílány na účet T.J. Do konce ledna je můžete odevzdat hotově do pokladny T.J.
  4. Sportovním oddílům byly rozeslány podklady pro registraci v ČOS na rok 2016. Odevzdat do 20.1.2016 Obdobně i výkaz odboru všestrannosti.
  5. Br. Obr rozešle soupis příspěvkových sazeb s jejich číselnými názvy. Výbor žádá vedoucí oddílu, aby používali toto číselné značení.

             Plán dalších schůzí: 22. února 2016 – příprava VH, duben 2016 – plán oprav o prázdninách, červen 2016 – hodnocení 1. Pololetí a prázdninový provoz, září 2016 – 2. pololetí 2016, říjen 2016 – dotační programy, prosinec 2016 – informace ze župy a plán na rok 2017

V Poděbradech dne 11.1.2016, Zapsal Obr Jiříl